Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.08.2018 08:47 DU-Z.272.67.2018 Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
20.08.2018 08:23 DU-Z.272.70.2018 Zakup licencji na oprogramowanie wraz z migracją na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
13.08.2018 12:17 DU-Z.272.68.2018 Wynajęcie, montaż i demontaż hali namiotowej o powierzchni min. 675m² dla 500 osób wraz z wyposażeniem na potrzeby organizacji finału konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2018” w miejscowości Uciechów, gm. Dzierżoniów, laureata konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2018”
13.08.2018 11:10 DU-Z.272.71.2018 Wynajęcie zabudowy wystawienniczej służącej prezentacji produktów regionalnych i tradycyjnych z Dolnego Śląska o powierzchni 36m² na Stadionie Centralnego Ośrodka Sportu w Spale podczas Dożynek Prezydenckich odbywających się w dniach 15-16 września 2018 r.
10.08.2018 13:35 DU-Z.272.69.2018 Usługi społeczne: Usługa cateringowa wraz z zapewnieniem stołów koktajlowych w dniach 20-22 września 2018 roku
07.08.2018 09:39 DU-Z.272.66.2018 Zakup czasu reklamowego w kinach w celu emisji spotu "Tajemniczy Dolny Śląsk" w ramach kampanii promującej atrakcje turystyczne Dolnego Śląska
30.07.2018 11:58 DU-Z.272.62.2018 Usługi społeczne: Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie PROW 2014-2020
27.07.2018 14:07 DU-Z.272.65.2018 Świadczenie usług transportowych przy użyciu autobusów / autokarów na terenie kraju i za granicą na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 13:54 DU-Z.272.64.2018 Udzielenie kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
21.07.2018 09:03 DU-Z.272.59.2018 Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
20.07.2018 10:41 DU-Z.272.63.2018 Wykonanie dokumentacji technicznych dotyczących efektywności energetycznej dla 7 obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Dolnego Śląska
16.07.2018 15:47 DU-Z.272.61.2018 USŁUGI SPOŁECZNE - Zapewnienie usług gastronomicznych w restauracjach we Wrocławiu i na terenie województwa dolnośląskiego
13.07.2018 16:22 DU-Z.272.60.2018 USŁUGI SPOŁECZNE - Szkolenia zamknięte dla pracowników UMWD
13.07.2018 16:17 DU-Z.272.57.2018 USŁUGI SPOŁECZNE - Całodobowa ochrona nieruchomości znajdujących się w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości położonych we Wrocławiu, Oławie i Stroniu Śląskim
06.07.2018 12:11 DU-Z.272.56.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
05.07.2018 10:56 DU-Z.272.53.2018 Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
04.07.2018 14:56 DU-Z.272.55.2018 Dostawa ciągnika, maszyn rolniczych oraz wyposażenie warsztatu dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
03.07.2018 14:46 DU-Z.272.48.2018 Usługa tłumaczeń pisemnych na potrzeby realizacji projektu TRANS-BORDERS w ramach Programu Interreg Europa Środkowa
03.07.2018 10:10 DU-Z.272.54.2018 Dostawa materiałów promocyjnych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska
26.06.2018 10:07 DU-Z.272.52.2018 Zakup urządzeń komputerowych dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
25.06.2018 11:02 DU-Z.272.49.2018 Opracowanie, przygotowanie i publikacja artykułów prasowych dotyczących tematyki osób niepełnosprawnych
22.06.2018 14:30 DU-Z.272.46.2018 Świadczenie usług transportowych dla Sieci PIFE na Dolnym Śląsku - 4 zadania
21.06.2018 15:20 DU-Z.272.51.2018 Druk i dostawa 5 000 sztuk map promujących atrakcje Dolnego Śląska
19.06.2018 13:45 DU-Z.272.50.2018 Dostawa wraz z montażem mebli dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
18.06.2018 11:19 DU-Z.272.47.2018 Dostawa gabarytowych materiałów promocyjnych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska
15.06.2018 10:55 DU-Z.272.45.2018 Zakup licencji wielostanowiskowej na program antywirusowy wraz z aktualizacją bazy wirusów na okres 36 miesięcy oraz wdrożeniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
15.06.2018 10:32 DU-Z.272.41.2018 Przygotowanie, skład oraz publikacja 10 jednostronicowych materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach tygodników regionalnych
07.06.2018 14:58 DU-Z.272.43.2018 USŁUGI SPOŁECZNE - Szkolenia komputerowe dla pracowników UMWD
06.06.2018 16:13 DU-Z.272.44.2018 Świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autokaru wraz z kierowcą / kierowcami na terenie kraju na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
01.06.2018 14:05 DU-Z.272.42.2018 Usługi społeczne: Usługa cateringowa wraz z zapewnieniem stołów koktajlowych w dniu 21 czerwca 2018 roku

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna