Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.10.2018 10:55 DU-Z.272.102.2018 Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
15.10.2018 09:42 DU-Z.272.100.2018 Opracowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej
10.10.2018 11:10 DU-Z.272.95.2018 Dostawa sprzętu i maszyn rolniczych dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
03.10.2018 09:32 DU-Z.272.94.2018 Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Mobilność przestrzenna
02.10.2018 09:07 DU-Z.272.93.2018 Dostawa wyspecjalizowanego urządzenia do przechowywania zarchiwizowanych danych wraz z wdrożeniem dla UMWD, na potrzeby zarządzania i wdrażania RPO WD 2014-2020
01.10.2018 15:46 DU-Z.272.99.2018 Tłumaczenia pisemne i ustne oraz wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego
01.10.2018 08:56 DU-Z.272.96.2018 Świadczenie usług transportowych dla Sieci PIFE na Dolnym Śląsku w podziale na 4 zadania
28.09.2018 14:20 DU-Z.272.97.2018 Przygotowanie i przeprowadzenie 8 szkoleń otwartych dla beneficjentów Funduszy Europejskich 2014-2020 , w tym beneficjentów RPO WD 2014-2020 i programów krajowych z perspektywy finansowej 2014-2020
27.09.2018 14:11 DU-Z.272.98.2018 Projekt i zabudowa powierzchni wystawienniczej 45m2 na czas Targów "Natura Food" w Łodzi
27.09.2018 11:39 DU-Z.272.92.2018 Usługa zapewnienia dostępu do sieci Internet wraz z możliwością korzystania z usług sieciowych.
24.09.2018 15:05 DU-Z.272.91.2018 Usługi społeczne: Świadczenie usług cateringowych w czasie gali Gryfy 2018
21.09.2018 13:19 DU-Z.272.89.2018 USŁUGI SPOŁECZNE - Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu stosowania Prawa geologicznego i górniczego dla pracowników UMWD
20.09.2018 14:39 DU-Z.272.90.2018 USŁUGI SPOŁECZNE - Organizacja i obsługa warsztatów dotyczących działań delegowanych PROW 2014-2020
19.09.2018 10:05 DU-Z.272.83.2018 Ocena wpływu wsparcia EFS na poprawę sytuacji pracowników i przedsiębiorstw województwa dolnośląskiego
17.09.2018 15:29 DU-Z.272.88.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
17.09.2018 13:45 DU-Z.272.87.2018 Projekt i zabudowa powierzchni wystawienniczej 45m2 na czas Targów "Natura Food" w Łodzi
13.09.2018 15:27 DU-Z.272.86.2018 Usługa tłumaczenia ustnego symultanicznego z języka angielskiego na język polski i języka polskiego na język angielski wraz z wynajmem sprzętu do tłumaczeń symultanicznych oraz obsługą techniczną sprzętu na potrzeby międzynarodowej konferencji górniczej projektu „REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE” w ramach Programu Interreg Europa
13.09.2018 14:01 DU-Z.272.84.2018 Dostawa materiałów promocyjnych z logo Dolnego Śląska
12.09.2018 14:18 DU-Z.272.80.2018 ogłoszenie na usługi społeczne - Świadczenie usług cateringowych dla sieci PIFE na Dolnym Śląsku
12.09.2018 10:37 DU-Z.272.85.2018 Dostawa trzech rodzajów kalendarzy na rok 2019, na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
06.09.2018 14:58 DU-Z.272.81.2018 Dostawa mebli i sprzętu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych"
06.09.2018 14:53 DU-Z.272.82.2018 Organizacja wyjazdowego szkolenia dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego
04.09.2018 10:14 DU-Z.272.73.2018 Ewaluacja postępów wsparcia MSP w województwie dolnośląskim w perspektywie 2014-2020
31.08.2018 15:55 DU-Z.272.78.2018 Tłumaczenia pisemne specjalistyczne i tłumaczenia ustne symultaniczne i konsekutywne realizowane w ramach projektu CircE (European regions toward circular economy)
31.08.2018 09:41 DU-Z.272.79.2018 Wynajęcie zabudowy wystawienniczej służącej prezentacji produktów regionalnych i tradycyjnych z Dolnego Śląska o powierzchni 36m² na Stadionie Centralnego Ośrodka Sportu w Spale podczas Dożynek Prezydenckich odbywających się w dniach 15-16 września 2018 r.
30.08.2018 15:21 DU-Z.272.76.2018 Dostawa artykułów sportowych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska
30.08.2018 10:09 DU-Z.272.72.2018 Świadczenie usług hotelarskich w hotelach co najmniej trzygwiazdkowych na terenie Wrocławia na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
28.08.2018 13:03 DU-Z.272.77.2018 Dostawa sprzętu i maszyn rolniczych dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
24.08.2018 09:37 DU-Z.272.74.2018 Usługi cateringowe dla max. 180 osób w Dreźnie
23.08.2018 13:40 DU-Z.272.75.2018 Dostawa oznakowanych materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna