Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.07.2018 15:47 DU-Z.272.61.2018 USŁUGI SPOŁECZNE - Zapewnienie usług gastronomicznych w restauracjach we Wrocławiu i na terenie województwa dolnośląskiego
13.07.2018 16:22 DU-Z.272.60.2018 USŁUGI SPOŁECZNE - Szkolenia zamknięte dla pracowników UMWD
13.07.2018 16:17 DU-Z.272.57.2018 USŁUGI SPOŁECZNE - Całodobowa ochrona nieruchomości znajdujących się w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości położonych we Wrocławiu, Oławie i Stroniu Śląskim
06.07.2018 12:11 DU-Z.272.56.2018 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
05.07.2018 10:56 DU-Z.272.53.2018 Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
04.07.2018 14:56 DU-Z.272.55.2018 Dostawa ciągnika, maszyn rolniczych oraz wyposażenie warsztatu dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
03.07.2018 14:46 DU-Z.272.48.2018 Usługa tłumaczeń pisemnych na potrzeby realizacji projektu TRANS-BORDERS w ramach Programu Interreg Europa Środkowa
03.07.2018 10:10 DU-Z.272.54.2018 Dostawa materiałów promocyjnych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska
26.06.2018 10:07 DU-Z.272.52.2018 Zakup urządzeń komputerowych dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
25.06.2018 11:02 DU-Z.272.49.2018 Opracowanie, przygotowanie i publikacja artykułów prasowych dotyczących tematyki osób niepełnosprawnych
22.06.2018 14:30 DU-Z.272.46.2018 Świadczenie usług transportowych dla Sieci PIFE na Dolnym Śląsku - 4 zadania
21.06.2018 15:20 DU-Z.272.51.2018 Druk i dostawa 5 000 sztuk map promujących atrakcje Dolnego Śląska
19.06.2018 13:45 DU-Z.272.50.2018 Dostawa wraz z montażem mebli dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
18.06.2018 11:19 DU-Z.272.47.2018 Dostawa gabarytowych materiałów promocyjnych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska
15.06.2018 10:55 DU-Z.272.45.2018 Zakup licencji wielostanowiskowej na program antywirusowy wraz z aktualizacją bazy wirusów na okres 36 miesięcy oraz wdrożeniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
15.06.2018 10:32 DU-Z.272.41.2018 Przygotowanie, skład oraz publikacja 10 jednostronicowych materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach tygodników regionalnych
07.06.2018 14:58 DU-Z.272.43.2018 USŁUGI SPOŁECZNE - Szkolenia komputerowe dla pracowników UMWD
06.06.2018 16:13 DU-Z.272.44.2018 Świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autokaru wraz z kierowcą / kierowcami na terenie kraju na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
01.06.2018 14:05 DU-Z.272.42.2018 Usługi społeczne: Usługa cateringowa wraz z zapewnieniem stołów koktajlowych w dniu 21 czerwca 2018 roku
30.05.2018 15:36 DU-Z.272.39.2018 USŁUGI SPOŁECZNE - Całodobowa ochrona nieruchomości znajdujących się w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości, położonych w Stroniu Śląskim, w Legnicy i w Świdnicy
28.05.2018 14:54 DU-Z.272.40.2018 Dostawa kontenera obrandowanego logotypami Dolnego Śląska wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem strefy Dolnego Śląska podczas cyklu eventów pn. "Projekt Plaża” z TVN.
22.05.2018 13:20 DU-Z.272.38.2018 Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego
21.05.2018 14:37 DU-Z.272.35.2018 Usługi społeczne: Usługa cateringowa wraz z zapewnieniem stołów koktajlowych w dniu 21 czerwca 2018 roku
18.05.2018 11:02 DU-Z.272.37.2018 Usługa dostępu do elektronicznego systemu informacji prawnej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
17.05.2018 11:13 DU-Z.272.36.2018 Organizacja wyjazdowego szkolenia dla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego w formie warsztatów dla grupy maksymalnie 32 osób
15.05.2018 14:03 DU-Z.272.34.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Transport zabudowy i materiałów oraz montaż zabudowy targowej w czasie targów CeBIT 2018 i IFA 2018.
10.05.2018 15:18 DU-Z.272.31.2018 Usługi społeczne: Świadczenie usług cateringowych – obiadów/kolacji i przerw kawowych – na terenie Wrocławia oraz Województwa Dolnośląskiego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
09.05.2018 14:23 DU-Z.272.33.2018 Aktualizacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla 7 powiatów województwa dolnośląskiego
27.04.2018 15:40 DU-Z.272.32.2018 Szkolenia dla pracowników UMWD
25.04.2018 15:47 DU-Z.272.30.2018 Druk i dostawa 5 000 sztuk map promujących atrakcje Dolnego Śląska

1 2 3 4 5 6 następna