Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.08.2019 11:47 DU-Z-I.272.30.2019 USŁUGI SPOŁECZNE: Organizacja i przeprowadzenie 8 szkoleń otwartych dla beneficjentów Programów Narodowej Strategii Spójności
06.08.2019 09:58 DU-Z-I.272.29.2019 USŁUGI SPOŁECZNE: Usługa cateringowa wraz z zapewnieniem stołów koktajlowych w dniach 18-19 października 2019 roku
02.08.2019 09:04 DU-Z-I.272.25.2019 Aktualizacja analizy ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w województwie dolnośląskim w okresie 2014-2020
31.07.2019 14:22 DU-Z-I.272.28.2019 Organizacja i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia wyjazdowego dla pracowników Dolnośląskiej Sieci PIFE.
31.07.2019 13:43 DU-Z-I.272.27.2019 Projekt i zabudowa powierzchni wystawienniczej 36m² na czas targów "SMAKI REGIONÓW" w Poznaniu
30.07.2019 10:05 DU-Z.-I.272.26.2019 Organizacja i obsługa wyjazdowego dwudniowego posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020.
29.07.2019 12:31 DU-Z-I.272.24.2019 Projekt i zabudowa powierzchni wystawienniczej 55 m² na czas targów „Natura Food” w Łodzi
22.07.2019 14:06 DU-Z-I.272.23.2019 wynajęcie zabudowy wystawienniczej służącej prezentacji produktów regionalnych i tradycyjnych z Dolnego Śląska, o powierzchni 36 m² na stadionie Centralnego Ośrodka Sportu w Spale
18.07.2019 11:29 DU-Z-I.272.22.2019 Wykonanie i dostawa 1000 zestawów promocyjnych składających się z teczki, pinów i flagi
17.07.2019 08:18 DU-Z-I.272.21.2019 Organizacja dorocznego Kongresu Odnowy Wsi
16.07.2019 09:47 DU-Z-I.272.19.2019 Ewaluacja on-going dot. wdrażania polityk horyzontalnych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
15.07.2019 10:31 DU-Z-I.272.18.2019 USŁUGI SPOŁECZNE: Organizacja oraz przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników UMWD, w tym dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020
11.07.2019 14:28 DU-Z-I.272.20.2019 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu na: Aktualizację zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla powiatu górowskiego i wołowskiego
26.06.2019 09:29 DU-Z-I.272.17.2019 Organizacja i obsługa konferencji oraz warsztatu dla beneficjentów PROW 2014-2020
04.06.2019 11:56 DU-Z-I.272.15.2019 Dostawa materiałów promocyjnych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska
04.06.2019 08:52 DU-Z-I.272.16.2019 Świadczenie usług cateringowych oraz wynajem sal konferencyjnych wraz z obsługą techniczną w czasie wydarzeń związanych ze współpracą gospodarczą Województwa Dolnośląskiego z podmiotami krajowymi
03.06.2019 13:11 DU-Z-I.272.14.2019 Świadczenie usług cateringowych wraz z obsługą organizacyjno-techniczną w czasie warsztatów, realizowanych na potrzeby projektu „TRAILS + | Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług: rozwój i zwiększanie innowacyjności w Regionie Transgranicznym Polska – Saksonia”
03.06.2019 09:21 DU-Z-I.272.10.2019 Wykonanie badania ewaluacyjnego pn.: Efekty wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych (e-administracja, e-kultura, e-zdrowie) w perspektywie 2014-2020.
31.05.2019 09:51 DU-Z-I.272.9.2019 Opracowanie dokumentu Strategii Energetycznej Województwa Dolnośląskiego do 2030 roku
28.05.2019 15:04 DU-Z-I.272.13.2019 organizacja wizyty dziennikarzy i przedstawicieli Województwa Dolnośląskiego w Wietnamie
23.05.2019 14:13 DU-Z-I.272.12.2019 Świadczenie usług transportowych przy użyciu mikrobusów/autobusów/autokarów na terenie kraju i za granicą na potrzeby UMWD
23.05.2019 13:58 DU-Z-I.272.8.2019 Udzielenie kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, a także na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku
22.05.2019 13:46 DU-Z-I.272.11.2019 USŁUGI SPOŁECZNE: Świadczenie usług na rzecz Zamawiającego, polegających na zapewnieniu Użytkownikom dostępu do obiektów, zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach abonamentu na terenie całego kraju, w tym obowiązkowo na terenie województwa dolnośląskiego, a w szczególności w miastach: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra i Legnica
14.05.2019 12:08 DU-Z-I.272.7.2019 Zakup systemu do rejestracji czasu pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
06.05.2019 13:23 DU-Z-I.272.6.2019 Aktualizacja i weryfikacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) na obszarze województwa dolnośląskiego
30.04.2019 09:13 DU-Z.272.17.2019 Aktualizacja analizy ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w województwie dolnośląskim w okresie 2014-2020
29.04.2019 09:39 DU-Z-I.272.5.2019 Usługi transportowe przy użyciu mikrobusów i samochodów osobowych
24.04.2019 12:10 DU-Z.I.272.4.2019 USŁUGI SPOŁECZNE: Usługi cateringowe dla max. 1110 osób uczestniczących w 20 szkoleniach dla Beneficjentów RPO WD 2014-2020 świadczonych we Wrocławiu
19.04.2019 09:21 DU-Z-I.272.1.2019 Przygotowanie, skład i publikacja materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk
12.04.2019 15:10 DU-Z-I.272.3.2019 USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie 20 szkoleń dla Beneficjentów RPO WD 2014-2020

1 2 3 4 5 6 następna