Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.02.2017 09:54 DU-Z.272.8.2017 Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WD 2014-2020
10.02.2017 09:07 DU-Z.272.7.2017 Usługa wsparcia techniczno-merytorycznego dla Systemu Naborów i Oceny Wniosków (SNOW) wraz z dostawą Oprogramowania rozbudowującego SNOW o funkcjonalności niezbędne do zarządzania procesami prowadzenia naborów i oceny wniosków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
10.02.2017 09:02 DU-Z.272.6.2017 ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
09.02.2017 08:40 DU-Z.272.9.2017 Organizacja dorocznego Kongresu Odnowy Wsi, który odbędzie się w dniach 30.03.2017r. -01.04.2017r. na terenie Dolnego Śląska dla maksymalnie 220 osób
30.01.2017 15:29 DU-Z.272.5.2017 Zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania w energię elektryczną budynków będących w zasobie wojewódzkim położonych we Wrocławiu przy: ul. Komuny Paryskiej 19a, ul. Worcella 9, ul. Traugutta 116, Legnicy przy ul. Skarbowej 5 i ul. Św. Piotra 12, Ruszów ul. Chopina 3.
25.01.2017 12:41 DU-Z.272.84.2016 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
19.01.2017 14:42 DU-Z.272.2.2017 Zakup wsparcia technicznego wraz z dostawą Oprogramowania niezbędnego do przekazywania interesariuszom informacji na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
16.01.2017 11:15 DU-Z.272.3.2017 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
13.01.2017 15:17 DU-Z.272.1.2017 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
13.01.2017 14:51 DU-Z.272.4.2017 Roboty budowlane polegające na modernizacji elewacji obiektu położonego we Wrocławiu przy ul. Mazowieckiej 17, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego” (etap II)
30.12.2016 15:21 DU-Z.272.110.2016 Zapewnienie usług gastronomicznych w restauracjach we Wrocławiu i na terenie Województwa Dolnośląskiego
30.12.2016 11:50 DU-Z.272.108.2016 Usługa tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na język niemiecki i z języka niemieckiego na język polski oraz wynajmu sprzętu do tłumaczeń ustnych na potrzeby realizacji projektu „CLIMATIC TOWN – Energetyczna Rewitalizacja Miast” w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020
30.12.2016 09:12 DU-Z.272.109.2016 Zakup licencji na Oprogramowanie (lub równoważnie – Systemu) wraz z prawem (stanowiącym rozszerzenie licencji) do korzystania ze wsparcia technicznego dla Oprogramowania (Systemu)
29.12.2016 14:42 DU-Z.272.104.2016 Druk i dostawa trzech numerów periodyku „Studia nad rozwojem Dolnego Śląska”
22.12.2016 09:56 DU-Z.272.107.2016 Zakup licencji dla oprogramowania serwerowego GIS na potrzeby projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk – budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej” realizowanym w Wydziale Geodezji i Kartografii
21.12.2016 14:44 DU-Z.272.106.2016 USŁUGI SPOŁECZNE - Usługa restauracyjno-cateringowa i wynajmu sal konferencyjno-szkoleniowych wraz z obsługą organizacyjno-techniczną w czasie spotkań realizowanych na potrzeby projektu „Climatic Town – Energetyczna Rewitalizacja Miast”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020
12.12.2016 09:28 DU-Z.272.105.2016 Usługi społeczne - Usługi cateringowe obiady/kolacje i przerwy kawowe realizowane we Wrocławiu i na terenie Województwa Dolnośląskiego  
25.11.2016 12:13 DU-Z.272.103.2016 Świadczenie telekomunikacyjnych usług doradczych w procesie opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Hurtownia Danych UMWD”, w celu uzyskania zgody IZ RPO Województwa Dolnośląskiego w sprawie dofinansowania projektu ze środków RPO WD 2014-2020
23.11.2016 15:35 DU-Z.272.102.2016 Przygotowanie i publikacja artykułów w prasie regionalnej, lokalnej i internecie
22.11.2016 14:49 DU-Z.272.100.2016 Zakup i wdrożenie oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
21.11.2016 15:39 DU-Z.272.101.2016 USŁUGI SPOŁECZNE - Całodobowa ochrona nieruchomości znajdujących się w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości, położonych we Wrocławiu i w Wałbrzychu
16.11.2016 16:16 DU-Z.272.96.2016 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
16.11.2016 13:47 DU-Z.272.98.2016 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
15.11.2016 17:07 DU-Z.272.99.2016 Opracowanie graficzne, skład, druk i dostawa publikacji
14.11.2016 08:59 DU-Z.272.89.2016 Świadczenie usługi eksperckiej w zakresie efektywności energetycznej w projekcie „CLIMATIC TOWN- Energetyczna Rewitalizacja Miast”, realizowanym w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020
12.11.2016 17:16 DU-Z.272.94.2016 Subskrypcja wsparcia technicznego wraz z dostawą Oprogramowania niezbędnego do zarządzania procesami prowadzenia naborów i oceny wniosków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
09.11.2016 16:54 DU-Z.272.92.2016 Opracowanie, wykonanie i dostawa kalendarzy na potrzeby Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
09.11.2016 11:25 DU-Z.272.97.2016 Druk i dostawa 10.000 folderów oraz 5.000 map promujących Dolny Śląsk
08.11.2016 14:39 DU-Z.272.86.2016 Produkcja i emisja audycji radiowych - cykl programów pn. Pełnosprawni
08.11.2016 12:06 DU-Z.272.95.2016 USŁUGI SPOŁECZNE: Przygotowanie, organizacja i obsługa konferencji RPO WD 2014-2020

1 2 3 4 5 6 następna