Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.03.2019 10:04 DU-Z.272.10.2019 Przygotowanie i publikacja artykułów w prasie regionalnej, lokalnej i internecie wraz z in⁠sertami
04.03.2019 10:35 DU-Z.272.9.2019 Przygotowanie, skład i publikacja materiałów promujących Dolny Śląsk
22.02.2019 13:36 DU-Z.272.6.2019 Zakup urządzeń komputerowych w ramach projektu pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
22.02.2019 13:21 DU-Z.272.8.2019 Organizacja trzydniowej podróży studyjnej do wsi tematycznych w województwie małopolskim
22.02.2019 10:40 DU-Z.272.5.2019 Świadczenie usługi cateringowej wraz z obsługą organizacyjno-techniczną w czasie wydarzenia projektowego pn. Exchange - training concept, realizowanego na potrzeby projektu TRANS³Net
21.02.2019 14:33 DU-Z.272.7.2019 Organizacja i obsługa spotkań i konferencji związanych z realizacją zadań Zamawiającego
19.02.2019 14:22 DU-Z.272.4.2019 Organizacja czterodniowej podróży studyjnej do wsi tematycznych w województwie lubelskim
21.01.2019 09:34 DU-Z.272.2.2019 Przygotowanie, skład i druk materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazety codziennej i tygodników lokalnych
17.01.2019 10:20 DU-Z.272.3.2019 Świadczenie usług w zakresie utrzymania i rozwoju Platformy SharePoint oraz utrzymania, rozwoju i modernizacji Oprogramowania
08.01.2019 14:41 DU-Z.272.1.2019 Dostawa sprzętu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach”
21.12.2018 14:26 DU-Z.272.113.2018 Dostawa wyposażenia pracowni hotelarskiej, gastronomicznej i gastronomiczno - cukierniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach
21.12.2018 10:39 DU-Z.272.114.2018 Usługi restauracyjne i cateringowe na potrzeby wydarzeń projektu "REMIX - inteligentne i zielone regiony górnicze UE"
20.12.2018 16:28 DU-Z.272.112.2018 Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego.
17.12.2018 14:48 DU-Z.272.111.2018 Tłumaczenia pisemne i ustne z języka polskiego na język czeski i z języka czeskiego na język polski na potrzeby realizacji projektów Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
14.12.2018 13:04 DU-Z.272.106.2018 Dostawa maszyn rolniczych dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
14.12.2018 09:55 DU-Z.272.110.2018 Ewaluacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011–2020
06.12.2018 09:22 DU-Z.272.109.2018 Świadczenie usług w zakresie utrzymania i rozwoju Platformy SharePoint oraz utrzymania, rozwoju i modernizacji Oprogramowania
05.12.2018 13:35 DU-Z.272.108.2018 Aktualizacja programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego
20.11.2018 13:28 DU-Z.272.107.2018 Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego RPO WD 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania
24.10.2018 14:58 DU-Z.272.104.2018 USŁUGI SPOŁECZNE - Całodobowa ochrona nieruchomości znajdujących się w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości położonych we Wrocławiu
24.10.2018 14:32 DU-Z.272.105.2018 Usługi społeczne: Organizacja szkolenia wyjazdowego dla pracowników Dolnośląskiej Sieci PIFE
16.10.2018 14:39 DU-Z.272.103.2018 USŁUGI SPOŁECZNE - Przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla pracowników UMWD pn. „Niepełnosprawni w świetle ustawodawstwa Unii Europejskiej”
16.10.2018 10:55 DU-Z.272.102.2018 Kampania informacyjno-promocyjna o szerokim zasięgu promująca efekty realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
15.10.2018 09:42 DU-Z.272.100.2018 Opracowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej
10.10.2018 11:10 DU-Z.272.95.2018 Dostawa sprzętu i maszyn rolniczych dla szkoły w Bożkowie, budowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Od praktyki do profesjonalizmu – Bożkowskie Centrum Umiejętności (BCU)”
03.10.2018 09:32 DU-Z.272.94.2018 Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Mobilność przestrzenna
02.10.2018 09:07 DU-Z.272.93.2018 Dostawa wyspecjalizowanego urządzenia do przechowywania zarchiwizowanych danych wraz z wdrożeniem dla UMWD, na potrzeby zarządzania i wdrażania RPO WD 2014-2020
01.10.2018 15:46 DU-Z.272.99.2018 Tłumaczenia pisemne i ustne oraz wynajem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego
01.10.2018 08:56 DU-Z.272.96.2018 Świadczenie usług transportowych dla Sieci PIFE na Dolnym Śląsku w podziale na 4 zadania
28.09.2018 14:20 DU-Z.272.97.2018 Przygotowanie i przeprowadzenie 8 szkoleń otwartych dla beneficjentów Funduszy Europejskich 2014-2020 , w tym beneficjentów RPO WD 2014-2020 i programów krajowych z perspektywy finansowej 2014-2020

1 2 3 4 5 6 następna