Marcin Golański 31.10.2008 09:47

Kompetencje Zarządu Województwa Dolnośląskiego

­

Kompetencje Zarządu Województwa Dolnośląskiego

 

Zarząd województwa jest organem wykonawczym, zgodnie z art. 41 ust. 1. ustawy o samorządzie województwa  wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Do zadań zarządu województwa należy w szczególności:

  • wykonywanie uchwał sejmiku województwa,
  • gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez    województwo,
  • przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu województwa,
  • przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa i innych strategii rozwoju, planu zagospodarowania przestrzennego, regionalnych programów operacyjnych, programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz ich wykonywanie,
  • monitorowanie i analizowanie procesów rozwojowych w układzie przestrzennym oraz strategii rozwoju województwa, regionalnych programów operacyjnych, programów rozwoju i programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz kontraktu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
  • organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi,
  • kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym zatrudnianie i zwalnianie kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
  • uchwalanie regulaminu organizacyjnego urzędu marszałkowskiego.

 

Zasady i tryb działania zarządu województwa określa statut województwa. Skarbnik województwa uczestniczy w pracach oraz obradach zarządu województwa z głosem doradczym.

 

Zarząd, w drodze odrębnej uchwały, dokonuje rzeczowego podziału zadań przypisanych poszczególnym członkom zarządu.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Kompetencje Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Marcin Golański
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.10.2008 09:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.11.2018 12:15 Edycja dokumentu (Marcin Bąk)
10.10.2017 08:23 Edycja dokumentu (Ewelina Paluchiewicz)
10.10.2017 08:23 Edycja dokumentu (Ewelina Paluchiewicz)
05.09.2016 14:44 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
15.04.2016 14:57 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
26.02.2014 13:25 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
12.01.2012 13:39 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
12.01.2012 13:31 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
29.12.2010 14:57 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
08.12.2010 09:52 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
02.12.2010 09:22 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
23.07.2010 11:05 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
06.07.2010 12:00 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
19.05.2010 11:20 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
19.05.2010 11:19 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
19.05.2010 09:04 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
19.05.2010 09:03 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
19.05.2010 09:02 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
18.05.2010 10:02 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
18.05.2010 10:00 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
18.05.2010 09:58 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
30.04.2010 13:41 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
09.04.2010 13:38 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
07.04.2010 13:46 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
02.04.2010 12:17 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
02.04.2010 12:17 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
24.06.2009 10:02 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
24.06.2009 09:50 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
31.10.2008 10:47 Utworzenie dokumentu. (Marcin Golański)