Joanna Nowak 13.07.2011 12:00

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjny i Kartograficzny

­
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Adres: ul. Dobrzyńska 21/23 pok. 511, 50-403 Wrocław
tel. 71 782-92-52, fax. 71 782-92-55
email: wodgik@dolnyslask.pl
 
                                         

Zgodnie z zapisem art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne
państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składa  się z:
  • zasobu centralnego,
  • zasobów wojewódzkich,
  • zasobów powiatowych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
 
Kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym na poziomie województwa należy do marszałków województw.
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej udostępniania materiały z zasobu w postaci kopii w formie cyfrowej lub analogowej. Są to:
 
1. Baza Danych Obiektów Kartograficznych BDOT10k w postaci wektorowej
    i rastrowej oraz wydruków dowolnego obszaru.
2. Ortofotomapa w postaci rastrowej i wydruków.
3. Niestandardowe opracowania topograficzne:
    a. Mapy w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 i 1:100 00
        jako mapy drukowane i rastry oraz wydruki;
    b. Mapa wektorowa poziomu 2 – Vmap L2 w postaci
        wektorowej i rastrowej oraz wydruki.
4. Mapy tematyczne:
    a. mapa hydrograficzna w postaci drukowanej, wektorowej,
        rastrowej i jako wydruk;
    b. mapa sozologiczna w postaci drukowanej, wektorowej,
         rastrowej i jako wydruk;
    c. mapa glebowo-rolnicza w skali 1:25 000 w postaci
         wektorowej i jako wydruk;
    d. mapa glebowo-rolnicza w skali 1:5 000 w postaci
         wektorowej i jako wydruk;
    e. mapa Podziału Administracyjnego Województwa Dolnośląskiego
         w postaci drukowanej i numerycznej;
    f. granica rolno-leśna i darniowo-polowa w Sudetach w postaci
        wektorowej i jako wydruk.
 
 
Szczegółowe zasady udostępniania danych z Wojewódzkiego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego dostępne są na stronie internetowej :
 

zasady udostępniania danych z zasobu !!!

 
 
Zgodnie z  art. 7c ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne do zadań marszałka województwa należy w szczególności: 
 
  1. Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  2. Wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszarów właściwych województw;
  3. Tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10000-1:100000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu, oraz map topograficznych w skali 1:10000;
  4. Współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym prowadzeniu bazy danych, państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju w części do-tyczącej obszaru województwa
 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjny i Kartograficzny
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:13.07.2011
Data publikacji:13.07.2011 12:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.05.2019 13:08 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
19.06.2017 13:25 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
28.05.2015 09:27 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
28.05.2015 09:25 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
28.05.2015 09:24 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
28.05.2015 09:23 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
28.05.2015 09:13 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
27.05.2015 09:31 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
27.05.2015 09:31 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
27.05.2015 09:30 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
27.05.2015 09:30 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
27.05.2015 09:22 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
27.05.2015 09:16 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
27.05.2015 08:59 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
27.05.2015 08:57 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
25.05.2015 13:57 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
18.05.2015 12:24 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
18.05.2015 12:15 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
04.09.2014 10:19 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
04.09.2014 10:08 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
04.09.2014 10:08 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
04.09.2014 09:59 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
04.09.2014 09:59 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
04.09.2014 09:47 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
04.09.2014 09:43 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
04.09.2014 09:39 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
04.09.2014 09:37 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
04.09.2014 09:25 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
04.09.2014 09:22 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
04.09.2014 09:22 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
04.09.2014 09:21 Usunięto załącznik (Jacek Koperdowski)
04.09.2014 08:54 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
08.07.2013 11:39 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
08.07.2013 11:38 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
13.07.2012 10:35 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
13.07.2012 10:32 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
13.07.2012 10:27 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
13.07.2012 10:16 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
13.07.2012 10:13 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
13.07.2012 10:06 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
13.07.2012 10:04 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
13.07.2012 09:56 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
13.07.2012 09:54 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
13.07.2012 09:53 Zmieniono tytuł załącznika z "Skrótowy opis etapów związanych z uzyskaniem zezwolenia.docx" na " " (Jacek Koperdowski)
13.07.2012 09:49 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
13.07.2012 09:49 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
13.07.2012 09:49 Dodano załącznik "Skrótowy opis etapów związanych z uzyskaniem zezwolenia.docx" (Jacek Koperdowski)
13.07.2012 09:46 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
13.07.2012 09:46 Usunięto załącznik (Jacek Koperdowski)
13.07.2012 09:45 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
13.07.2012 09:43 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
12.07.2012 15:36 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
12.07.2012 15:35 Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik" na " " (Jacek Koperdowski)
12.07.2012 15:34 Zmieniono tytuł załącznika z "Skrótowy opis etapów zwiazanych z uzyskaniem zezwolenia" na "Załącznik" (Jacek Koperdowski)
12.07.2012 15:32 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
12.07.2012 15:31 Dodano załącznik "Skrótowy opis etapów zwiazanych z uzyskaniem zezwolenia" (Jacek Koperdowski)
12.07.2012 14:54 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
13.07.2011 14:55 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
13.07.2011 12:11 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
13.07.2011 12:09 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
12.11.2010 14:31 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
25.10.2010 11:19 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
06.07.2010 13:09 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
29.06.2010 13:00 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
29.06.2010 12:56 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
29.06.2010 12:51 Utworzenie dokumentu. (Joanna Nowak)