Administrator Systemu 28.10.2008 15:09

Współpraca z zagranicą

­

Współpraca z Zagranicą

W myśl art. 172 Konstytucji RP "jednostka samorządu terytorialnego ma prawo przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw". Przepis ten odpowiada treści art. 10 ust. 2 i 3 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską.

Tryb współpracy zagranicznej województwa określa m.in. rozdział 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. stanowiąc w art. 75, iż  Sejmik województwa uchwala, bezwzględną większością ustawowego składu, "Priorytety współpracy zagranicznej województwa" określające: główne cele współpracy zagranicznej, priorytety geograficzne przyszłej współpracy oraz zamierzenia co do przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń regionalnych (art. 75 i art. 77), przy czym czyni to za zgodą Ministra Spraw Zagranicznych.
Do zadań zarządu województwa należy "organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi" (art. 41, ust. 2, pkt. 5). Województwo nie prowadzi więc polityki zagranicznej, która pozostaje w kompetencji rządu; samorząd wojewódzki prowadzi współpracę zagraniczną. Szczegółowe zasady przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych zawiera ustawa z 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych. Komórką właściwą merytorycznie do wykonywania zadań z wyżej wymienionego obszaru jest w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Wydział Współpracy z Zagranicą.

 

Informacje dotyczące współpracy z zagranicą Województwa Dolnośląskiego

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Współpraca z zagranicą
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.10.2008 15:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.04.2020 13:31 Edycja dokumentu (Anna Panenka)
02.02.2017 10:31 Edycja dokumentu (Anna Panenka)
30.01.2017 12:39 Edycja dokumentu (Anna Panenka)
23.01.2017 14:43 Edycja dokumentu (Anna Panenka)
27.03.2015 11:39 Edycja dokumentu (Anna Panenka)
27.03.2015 11:38 Edycja dokumentu (Anna Panenka)
27.03.2015 11:26 Edycja dokumentu (Anna Panenka)
27.03.2015 11:25 Edycja dokumentu (Anna Panenka)
10.11.2010 09:46 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
20.10.2010 10:17 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
05.08.2010 12:03 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
05.08.2010 11:55 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
05.08.2010 11:55 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
05.08.2010 11:38 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
02.08.2010 09:21 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
19.07.2010 10:26 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
14.07.2010 09:56 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
12.07.2010 07:41 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
19.05.2010 12:00 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
12.05.2010 13:43 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
27.04.2010 12:52 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
27.04.2010 12:52 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
13.04.2010 09:52 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
12.04.2010 14:03 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
12.04.2010 13:44 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
12.04.2010 13:43 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
19.02.2010 13:16 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
19.02.2010 13:08 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
19.02.2010 13:06 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
19.02.2010 13:02 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
21.10.2009 13:15 Edycja dokumentu (Berenika Ziąber)
26.03.2009 13:29 Edycja dokumentu (Berenika Ziąber)
26.03.2009 13:13 Edycja dokumentu (Berenika Ziąber)
29.10.2008 14:17 Edycja dokumentu. Aktualizacja. (Berenika Ziąber)
28.10.2008 11:20 Edycja dokumentu. Dodano link. (Administrator Systemu)
28.10.2008 11:16 Edycja dokumentu. Dodano link (Administrator Systemu)
28.10.2008 11:09 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)