x 
Drukuj
Joanna Nowak 12.04.2010 13:13

Organizacje pozarządowe

­

Organizacje pozarządowe

 

Organizacjami pozarządowymi w myśl  art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.2) są to nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, przy czym niektórych przepisów ustawy nie stosuje się do fundacji publicznych i fundacji partii politycznych.

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Organizacje pozarządowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:06.08.2010
Data publikacji:12.04.2010 13:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.08.2016 15:26 Edycja dokumentu (Iwona Łyp)
15.07.2016 12:24 Edycja dokumentu (Iwona Łyp)
23.07.2012 14:10 Edycja dokumentu (Iwona Łyp)
01.02.2012 13:44 Edycja dokumentu (Iwona Łyp)
23.12.2010 09:25 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
16.11.2010 12:02 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
04.11.2010 08:17 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
20.10.2010 10:34 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
30.08.2010 14:31 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
06.08.2010 11:22 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
06.08.2010 11:03 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
06.08.2010 11:01 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
06.08.2010 10:59 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
02.06.2010 13:35 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
12.04.2010 13:13 Utworzenie dokumentu. (Joanna Nowak)