Joanna Nowak 01.04.2010 09:52

Obszary Wiejskie i Rolnictwo

­

Obszary Wiejskie i Rolnictwo

 

Samorząd województwa zgodnie z art. 14 ust.  1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie m.in.: modernizacji terenów wiejskich. Regulacja tego obszaru zawiera także ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. nr 64 poz. 427 z póź. zm.).

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Obszary Wiejskie i Rolnictwo
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:01.04.2010
Data publikacji:01.04.2010 09:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.03.2016 08:01 Edycja dokumentu (Marta Pasierska)
16.11.2010 11:41 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
04.11.2010 09:13 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
25.10.2010 08:39 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
07.09.2010 08:24 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
07.09.2010 08:10 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
02.09.2010 11:16 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
02.08.2010 09:10 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
06.07.2010 12:51 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
12.05.2010 10:00 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
01.04.2010 11:15 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
01.04.2010 11:04 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
01.04.2010 10:31 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
01.04.2010 10:18 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
01.04.2010 09:52 Utworzenie dokumentu. (Joanna Nowak)