Joanna Nowak 12.03.2010 09:29

Marszałek

­

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

 

Na mocy uchwały nr I/5/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2018 r. na stanowisko Marszałka Województwa Dolnośląskiego został wybrany Cezary Przybylski. Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Marszałek województwa:

 1. organizuje pracę zarządu województwa i urzędu marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami województwa oraz reprezentuje województwo na zewnątrz. Do spraw bieżących w szczególności zalicza się:
  • programowanie pracy zarządu,
  • przygotowanie materiałów na posiedzenie zarządu,
  • rozdzielenie pracy pomiędzy członkami zarządu,
  • zapewnienie informacji o pracy zarządu;
 2. w sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne marszałek województwa podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu województwa. Czynności podjęte w tym trybie wymagają przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu zarządu województwa;
 3.  jest kierownikiem urzędu marszałkowskiego, zwierzchnikiem służbowym pracowników tego urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
 4. wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Marszałek województwa może upoważnić wicemarszałków, pozostałych członków zarządu województwa, pracowników urzędu marszałkowskiego oraz kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa wyżej.

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Marszałek
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.03.2010 09:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.11.2018 12:38 Edycja dokumentu (Marcin Bąk)
29.12.2014 10:44 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
29.12.2014 10:41 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
14.02.2014 13:46 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
08.12.2010 07:37 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
08.12.2010 07:33 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
02.12.2010 07:14 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
10.11.2010 08:33 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
16.07.2010 07:08 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
02.06.2010 13:03 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
08.04.2010 13:57 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
08.04.2010 13:43 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
12.03.2010 10:06 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
12.03.2010 09:29 Utworzenie dokumentu. (Joanna Nowak)