Jarosław Bołwach 23.04.2019 14:15

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 15.04.2019 roku wydana została decyzja nr 6/WE/2019 wygaszająca koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 8/E/2000 z dnia 29.12.2000 r. (ze zm.) udzieloną firmie Polskie Kopalnie Pisku Sp. z o. o., na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Piotrowice II”.

­

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 15.04.2019 roku wydana została decyzja nr 6/WE/2019 wygaszająca koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 8/E/2000 z dnia 29.12.2000 r. (ze zm.) udzieloną firmie Polskie Kopalnie Pisku Sp. z o. o., na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Piotrowice II”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jarosław Bołwach
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.04.2019 14:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.04.2019 14:15 Utworzenie dokumentu. (Jarosław Bołwach)