Administrator Systemu 24.09.2008 22:20

Zarząd Województwa Dolnośląskiego

­

Zarząd województwa

 

Zarząd województwa jest organem wykonawczym województwa. W skład zarządu województwa, liczącego 5 osób, wchodzi marszałek województwa jako jego przewodniczący, wicemarszałek lub 2 wicemarszałków i pozostali członkowie. Zgodnie z art.  41  ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

 

Do zadań zarządu województwa należy w szczególności:

  1. wykonywanie uchwał sejmiku województwa,
  2. gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez    województwo,
  3. przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu województwa,
  4. przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa i innych strategii rozwoju, planu zagospodarowania przestrzennego, regionalnych programów operacyjnych, programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz ich wykonywanie,
  5. monitorowanie i analizowanie procesów rozwojowych w układzie przestrzennym oraz strategii rozwoju województwa, regionalnych programów operacyjnych, programów rozwoju i programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz kontraktu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
  6. organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi,
  7. kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym zatrudnianie i zwalnianie kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
  8. uchwalanie regulaminu organizacyjnego urzędu marszałkowskiego.

 

Zasady i tryb działania zarządu województwa określa statut województwa.

 

 

Sprawozdania, uchwały, rejestry.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarząd Województwa Dolnośląskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.09.2008 22:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.11.2018 14:03 Edycja dokumentu (Marcin Bąk)
20.11.2018 14:02 Usunięto załącznik Uchwała Nr 1385/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie zakresu zadań członków zarządu, skarbnika oraz sekretarza - 1385.pdf (Marcin Bąk)
20.11.2018 14:02 Usunięto załącznik Uchwała Nr 1662/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1385/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie zakresu zadań członków zarządu, skarbnika oraz sekretarza - 1662.pdf (Marcin Bąk)
20.11.2018 14:02 Usunięto załącznik Uchwała Nr 3626/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2013 r. - 3626_IV_13.pdf (Marcin Bąk)
20.11.2018 14:02 Usunięto załącznik Uchwała Nr 2833/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2016 r. - 2833_V_16.pdf (Marcin Bąk)
20.11.2018 13:51 Edycja dokumentu (Marcin Bąk)
10.10.2017 08:21 Edycja dokumentu (Ewelina Paluchiewicz)
30.03.2017 07:44 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
13.10.2016 10:54 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
13.10.2016 10:52 Dodano załącznik "Uchwała Nr 2833/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2016 r." (Marcin Golański)
05.09.2016 14:46 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
29.06.2016 13:04 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
23.06.2016 12:09 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
21.04.2016 14:16 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
15.04.2016 15:02 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
05.04.2016 09:13 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
08.03.2016 15:10 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
24.02.2016 10:29 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
24.02.2016 10:28 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
04.01.2016 15:20 Edycja dokumentu (Michał Małysa)
04.01.2016 15:18 Edycja dokumentu (Michał Małysa)
11.05.2015 07:46 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
30.04.2015 10:29 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
30.04.2015 10:29 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
30.04.2015 10:21 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
15.04.2015 13:25 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
15.04.2015 13:23 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
21.01.2015 10:29 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
29.12.2014 10:53 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
20.03.2014 15:29 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
20.03.2014 11:45 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
26.02.2014 13:28 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
28.02.2013 11:54 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
28.02.2013 11:52 Dodano załącznik "Uchwała Nr 3626/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2013 r. " (Marcin Golański)
08.03.2012 13:16 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
12.01.2012 13:39 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
12.01.2012 13:34 Dodano załącznik "Uchwała Nr 1662/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1385/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie zakresu zadań członków zarządu, skarbnika oraz sekretarza " (Marcin Golański)
12.01.2012 13:33 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
02.01.2012 15:00 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
09.11.2011 08:34 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
09.11.2011 08:33 Dodano załącznik "Uchwała Nr 1385/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie zakresu zadań członków zarządu, skarbnika oraz sekretarza " (Marcin Golański)
09.11.2011 08:31 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
11.10.2011 09:20 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
29.04.2011 15:08 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
31.12.2010 08:54 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
29.12.2010 14:51 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
08.12.2010 09:54 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
08.12.2010 07:40 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
07.12.2010 10:02 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
16.11.2010 07:49 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
10.11.2010 08:34 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
28.10.2010 08:08 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
28.10.2010 08:07 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
28.10.2010 08:03 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
20.07.2010 10:53 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
06.07.2010 11:19 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
24.06.2010 13:45 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
18.03.2010 09:52 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
12.03.2010 12:13 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
15.01.2010 12:02 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
10.11.2009 09:14 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
11.03.2009 12:26 Edycja dokumentu. poprawa literówki w nazwie rejestru z "Rejestr Uchwał (1999-2008 r. /lipiec/)" na "Rejestr Uchwał (1998-2008 r. /lipiec/)" (Anna Serkis)
11.03.2009 12:17 Edycja dokumentu. Aktualizacja Rejestrów Uchwał (Anna Serkis)
22.01.2009 10:44 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
22.12.2008 10:45 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
24.09.2008 16:20 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)