Anna Bucka 29.12.2016 15:11

Uchwała Nr 3219/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (Nr naboru RPDS.04.02.02-IZ.00-02-123/16).

­

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 3219/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (Nr naboru RPDS.04.02.02-IZ.00-02-123/16).
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Anna Bucka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.12.2016 15:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
29.12.2016 15:11 Utworzenie dokumentu. (Anna Bucka)