Anna Serkis 03.02.2009 23:54

Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

­

Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
Wybrzeże Słowackiego 12-14,
50-411 Wrocław

Dyrektor Departamentu
Grzegorz Suduł                        tel.71 776-93-39, pok. 207

Zastępca Dyrektora Departamentu
Stanisław Czajka                      tel.71  776-90-02, pok. 207

Zastępca Dyrektora Departamentu
Paweł Czyszczoń                      tel.71                     pok. 207

Sekretariat  
Bogumiła Kotowicz                  tel.  71 776-93-39, pok. 207
                                                fax  71 776-93-30
Weronika Kołtko                      tel.  71 776-90-02, pok. 207                

 

W skład Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych wchodzą następujące wydziały:

 

Szczegółowy zakres zadań Departamentu określa:

  • Zarządzenie nr 102/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmienione przez:

  • Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 14 lutego 2018 r.
  • Zarządzenie nr 70/2018 z dnia 19 października 2018 r.
  • Zarządzenie nr 86/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Anna Serkis
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.02.2009 23:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.12.2019 10:45 Edycja dokumentu (Andrzej Soliński)
18.12.2019 10:45 Edycja dokumentu (Andrzej Soliński)
11.09.2019 14:04 Edycja dokumentu (Andrzej Soliński)
13.08.2019 13:06 Edycja dokumentu (Andrzej Soliński)
13.08.2019 13:05 Edycja dokumentu (Andrzej Soliński)
17.01.2019 15:00 Edycja dokumentu-aktualizacja (Andrzej Soliński)
05.12.2018 12:52 Edycja dokumentu (Marcin Bąk)
03.07.2018 13:10 Edycja dokumentu (Marcin Bąk)
27.06.2018 12:02 Edycja dokumentu (Michał Małysa)
27.06.2018 11:56 Edycja dokumentu (Michał Małysa)
28.12.2016 14:00 Edycja dokumentu (Michał Małysa)
15.09.2016 08:53 aktualizacja:
Na miejscu NATALII WYCHUDZKIEJ Karolina Paździor (Michał Małysa)
28.06.2016 10:54 Edycja dokumentu (Natalia Wychudzka)
28.06.2016 10:48 Edycja dokumentu (Natalia Wychudzka)
28.05.2015 11:38 Edycja dokumentu (Aleksandra Drab)
28.05.2015 11:35 Edycja dokumentu (Aleksandra Drab)
28.05.2015 11:34 Edycja dokumentu (Aleksandra Drab)
28.05.2015 11:25 Edycja dokumentu (Aleksandra Drab)
28.05.2015 11:23 Edycja dokumentu (Aleksandra Drab)
28.05.2015 11:23 Edycja dokumentu (Aleksandra Drab)
28.05.2015 11:20 Edycja dokumentu (Aleksandra Drab)
28.05.2015 11:05 Edycja dokumentu (Aleksandra Drab)
06.02.2015 10:58 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
21.05.2014 09:55 Edycja dokumentu (Sebastian Rosiński)
21.05.2014 09:35 Edycja dokumentu (Sebastian Rosiński)
21.05.2014 09:34 Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu (Sebastian Rosiński)
21.05.2014 09:18 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
21.05.2014 09:17 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
21.05.2014 09:12 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
04.03.2014 11:08 Usunięto załącznik Poprzednie Zarządzenie Marszałka (nr 11/2009) dotyczące zadań departamentu- (Marcin Golański)
04.03.2014 11:08 Usunięto załącznik Zarządzenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich (Marcin Golański)
04.03.2014 11:08 Usunięto załącznik Zarządzenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z 8 maja 2009 - (Marcin Golański)
04.03.2014 11:07 Edycja dokumentu (Marcin Golański)
29.03.2012 12:29 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
29.03.2012 12:12 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
29.03.2012 12:07 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
29.03.2012 12:03 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
29.03.2012 12:00 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
04.01.2012 08:32 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
04.01.2012 08:26 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
04.01.2012 08:23 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
27.12.2011 14:09 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
29.11.2011 11:49 Edycja dokumentu (Magdalena Mycka)
08.11.2011 14:50 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
08.11.2011 14:49 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
26.05.2011 11:45 Edycja dokumentu (Magdalena Mycka)
26.01.2011 12:11 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
03.01.2011 15:19 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
03.01.2011 14:18 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
03.01.2011 13:27 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
27.12.2010 10:36 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
16.12.2010 11:20 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
15.12.2010 08:08 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
15.12.2010 07:58 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
02.12.2010 12:32 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
02.12.2010 08:58 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
05.11.2010 10:30 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
20.07.2010 08:49 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
23.06.2010 08:45 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
19.05.2010 12:36 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
07.05.2010 10:11 Zmiana danych teleadresowych (Karolina Paździor)
29.04.2010 13:10 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
27.04.2010 11:53 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
20.04.2010 10:45 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
27.01.2010 13:24 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
05.01.2010 10:33 Edycja dokumentu (Karolina Paździor)
03.11.2009 10:56 zmiany personalne (Katarzyna Sztandera)
23.07.2009 14:43 Edycja dokumentu (Katarzyna Sztandera)
21.05.2009 10:57 Edycja dokumentu.dodanie informacji o nowym zarządzeniu dotyczącym obowiązków departamentu (Anna Serkis)
21.05.2009 08:59 Dodano załącznik "Zarządzenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z 8 maja 2009 - " (Anna Serkis)
13.05.2009 14:01 Edycja dokumentu (Katarzyna Sztandera)
07.05.2009 13:38 Edycja dokumentu (Katarzyna Sztandera)
06.05.2009 15:45 aktualizacja (Katarzyna Sztandera)
06.05.2009 15:26 Edycja dokumentu. zmiana zarządzenia opisującego zadania departamentu (Anna Serkis)
06.05.2009 13:25 Edycja dokumentu (Anna Serkis)
06.05.2009 13:24 Dodano załącznik "Zarządzenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich" (Anna Serkis)
06.05.2009 13:23 Usunięto załącznik Zarządzenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich (Anna Serkis)
06.05.2009 13:22 Dodano załącznik "Zarządzenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich" (Anna Serkis)
06.05.2009 13:17 Zmieniono tytuł załącznika z "Zarządzenie nr 11/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich" na "Poprzednie Zarządzenie Marszałka (nr 11/2009) dotyczące zadań departamentu- " (Anna Serkis)
04.05.2009 17:32 Edycja dokumentu (Katarzyna Sztandera)
10.02.2009 11:26 aktualizacja (Katarzyna Sztandera)
09.02.2009 16:56 Edycja dokumentu (Katarzyna Sztandera)
03.02.2009 15:54 Utworzenie dokumentu. (Anna Serkis)