x 
Drukuj
Wojciech Kamiński 06.08.2008 11:51

Skarbnik Województwa Dolnośląskiego

­

 

 

Skarbnik Województwa Dolnośląskiego
Elżbieta Berezowska

tel. 71 776-93-62, pok. 215

 

 

 

Zgodnie z zapisem art. 44 ust. 1  ustawy o samorządzie województwa Sejmik województwa powołuje i odwołuje skarbnika województwa na wniosek marszałka województwa, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym.
Pozycje prawną Skarbnika Województwa reguluje także ustawa  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych art. 54 ust.  1 w myśl którego jest on głównym księgowym jednostki odpowiedzialnym m.in. za:

  1. prowadzenia rachunkowości jednostki;
  2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
  3. dokonywania wstępnej kontroli:
    • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
    • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

Skarbnik województwa uczestniczy w pracach oraz obradach zarządu województwa i sejmiku województwa z głosem doradczym. Skarbnikowi Województwa Dolnośląskiego podlega bezpośrednio Departament Budżetu i Finansów.
Skarbnik Województwa zgodnie z § 7 uchwały Nr 22/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu zadań członków zarządu, skarbnika oraz sekretarza jest głównym księgowym budżetu województwa. Podlega jej Departament Budżetu i Finansów.

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Skarbnik Województwa Dolnośląskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Wojciech Kamiński
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.08.2008 11:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.12.2010 11:44 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
14.12.2010 11:41 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
14.12.2010 10:09 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
10.12.2010 08:42 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
17.11.2010 09:49 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
06.07.2010 12:01 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
14.06.2010 09:50 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
19.05.2010 09:09 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
30.04.2010 13:48 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
12.04.2010 08:39 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
07.04.2010 10:11 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
02.04.2010 08:58 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
28.01.2009 15:10 Edycja dokumentu. aktualizacja linka (Anna Serkis)
06.08.2008 09:51 Utworzenie dokumentu. (Wojciech Kamiński)