Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
   
 
  Menu przedmiotowe
  Ochrona środowiska /  Opłaty
Tytuł dokumentu OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Data publikacji 16.01.2009
Data na dokumencie/utworzenia
Symbol dokumentu DOW-S
Typ dokumentu Informacja

 

Zmiany w systemie naliczania opłat za korzystanie
ze środowiska od 2013 r.


Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce zmieniła od 1 stycznia 2013 r. system naliczania opłat za korzystanie ze środowiska z półrocznego na roczny (Dz. U. z 2012 r., poz. 1342, art. 9).


Zgodnie z nowym brzmieniem art. 285, 286 i 287 ustawy Prawo ochrony środowiska podmioty korzystające ze środowiska naliczają i wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska oraz składają wyłącznie marszałkowi województwa wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za dany rok kalendarzowy, począwszy od 1 stycznia 2013 r., w terminie do dnia 31 marca następnego roku.


Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekroczy 800 zł.
Zaległe opłaty wraz z wykazami dotyczącymi korzystania ze środowiska za okresy do II półrocza 2012 r. wnosi się i sporządza w systemie półrocznym.

 

 

Opłaty za korzystanie ze środowiska zostały uregulowane w Dziale II ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.  Zgodnie z art. 284 ust. Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów ustawy – prawo wodne.

 

Uwaga!:

 1. Opłaty nie wnosi się w przypadku, gdy wyliczona kwota nie przekracza: 800zł/rok (od roku 2013) oraz 400zł/półrocze (od II półrocza 2008 do II półrocza 2012) dla danego rodzaju korzystania ze środowiska.
 2. Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania informacji.
 3. W przypadku jego braku marszałek województwa wymierza opłatę w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

 

Wykaz za korzystanie ze środowiska można wysłać do tut. urzędu za pomocą elektronicznego systemu składania wykazów opłatowych, dostępnego pod poniższym linkiem  http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=7226&idmp=277&r=r

Jeżeli nie jest możliwe podpisanie wysyłanego dokumentu przy pomocy bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego konieczne jest wysłanie deklaracji listownie.

 

 

WYSZUKIWANIE KART W PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH DOT. OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA


Przydatny link:

 

Aplikacja do obliczania opłat za korzystanie ze środowiska

 

 

Druki obowiązujace od roku 2013

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014 r. poz. 274 >>>> pobierz

 1. Druki obowiązujące od roku 2013 >>> pobierz wersja .doc
 2. Druki obowiązujące od roku 2013 >>> pobierz wersja .pdf

 

Druki obowiązujące od I półrocza 2009 r. do 2012 r.

Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. W sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat - dz. U. Z 2009 r. Nr 97, poz. 816 >>> pobierz

 

 1. Druki obowiązujące od I półr. 2009 r. >>> pobierz wersja .doc
 2. Druki obowiązujące od I półr. 2009 r. >>> pobierz wersja .pdf

 

 

 

STAWKI:

 

Stawki opłat za 2014 rok

 

Stawki opłat za 2013 rok

 

Stawki opłat za 2012 rok

 

Stawki opłat za 2011 rok

- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 – m.p. Nr 74, poz. 945 >>>> pobierz

 

Stawki opłat za 2010 rok

- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. W sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 – m.p. Nr 57, poz. 780 >>>> pobierz

 

Stawki opłat za 2009 rok

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2008r.–Dz.U.z 2008r.Nr 196,poz.1217 >>>pobierz

 

 

 

 

 • Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw . >>> pobierz wersja .pdf

 

Nr rachunku bankowego na, który należy wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska:

 

BZ WBK S.A. 1 O/Wrocław

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

    79 1090 2398 0000 0006 0801 5985 (Wrocław)

        52 1090 2398 0000 0006 0801 5986 (Jelenia Góra)

25 1090 2398 0000 0006 0801 5987 (Legnica)

      95 1090 2398 0000 0006 0801 5988 (Wałbrzych)

(na przelewie proszę określić czego opłata dotyczy i za jaki okres)

 


Opłaty za korzystanie ze środowiska ustala się wg. Stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.

 

Dodatkowe informacje dotyczące zagadnień związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska udzielane są przez:

 

 1. Wydział Środowiska      
  siedziba: ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław  
 2. Zespoły zamiejscowe:
 • Wydział Środowiska ul. Okrzei 16, 59-220 Legnica
 • Wydział Środowiska ul. Słowackiego 23a, 58-300 Wałbrzych
 • Wydział Środowiska pl. Ratuszowy 31/32, 58-500 Jelenia Góra

 

 

Opłata produktowa za opakowania   >>>>>więcej informacji


 

 Załączniki
Druki obowiązujące od roku sprawozdawczego 2013   wzór formularza opłatowego od 2013 r..doc (710.5 KB)
Stawki opłat za rok 2014   STAWKI OPŁAT ZA ROK 2014.pdf (395.34 KB)
Stawki za rok 2013   STAWKI OPŁAT ZA ROK 2013.pdf (572.42 KB)
Stawki opłat za rok 2012   STAWKI OPŁAT ZA ROK 2012.pdf (486.1 KB)
Stawki opłat na 2011 rok   STAWKI OPŁAT ZA ROK 2011.pdf (145.96 KB)
STAWKI OPŁAT ZA ROK 2010.pdf   STAWKI OPŁAT ZA ROK 2010.pdf (1.3 MB)
DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD IV KW. 2003 R. DO IV KW.2004 R   DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD IV KW. 2003 R. DO IV KW.2004 R.doc (316.5 KB)
DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W I I II KW. 2005 R   DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W I I II KW. 2005 R.doc (352.5 KB)
DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD I PÓŁR. 2009 R   DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD I PÓŁR. 2009 R.doc (735 KB)
WSKAZNIKI EMISJI SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJACYCH WPR0WADZANYCH DO POWIETRZA Z PROCESOW ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW   WSKAZNIKI EMISJI SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJACYCH WPR0WADZANYCH DO POWIETRZA Z PROCESOW ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW.pdf (2.95 MB)
ZASADY POPRAWNEGO WYPEŁNIANIA WYKAZU   ZASADY POPRAWNEGO WYPEŁNIANIA WYKAZU.pdf (212.31 KB)
DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD II PÓŁR. 2005 R. DO II PÓŁR. 2008 R.   DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD II PÓŁR. 2005 R. DO II PÓŁR. 2008 R.doc (507 KB)
DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD I PÓŁR. 2009 R.   DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD I PÓŁR. 2009 R.pdf (2.03 MB)
DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W I I II KWARTALE 2005 R.   DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W I I II KWARTALE 2005 R.pdf (1.52 MB)
DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD II PÓŁR. 2005 R. DO II PÓŁR. 2008 R.   DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD II PÓŁR. 2005 R. DO II PÓŁR. 2008 R.pdf (7.1 MB)
DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD IV KW.2003 R. DO IV KW.2004 R.   DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD IV KW.2003 R. DO IV KW.2004 R.pdf (1.9 MB)
STAWKI OPŁAT ZA 2009 ROK   STAWKI OPŁAT ZA 2009 ROK.pdf (2.14 MB)
STAWKI OPŁAT ZA 2008 ROK   STAWKI OPŁAT ZA 2008 ROK.pdf (246.61 KB)
STAWKI OPŁAT ZA 2007 ROK   STAWKI OPŁAT ZA 2007 ROK.pdf (2.35 MB)
STAWKI OPŁAT ZA 2006 ROK   STAWKI OPŁAT ZA 2006 ROK.pdf (2.68 MB)
STAWKI OPŁAT ZA 2005 ROK   STAWKI OPŁAT ZA 2005 ROK.pdf (1.63 MB)
STAWKI OPŁAT ZA 2004 ROK   STAWKI OPŁAT ZA 2004 ROK.pdf (2.37 MB)
STAWKI OPŁAT ZA 2003 ROK   STAWKI OPŁAT ZA 2003 ROK.pdf (2.16 MB)


Osoba wprowadzająca dokument Rafał Krzewicki

Rejestr zmian dokumentu
26.01.2015    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
16.01.2015    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
16.01.2015    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
15.01.2015    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.12.2014    dodano załącznik (Sylwia Wujda)
30.12.2014    Dodano załącznik "Stawki opłat za rok 2014" (Sylwia Wujda)
08.10.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
08.10.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.03.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.03.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.03.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.03.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.03.2014    Dodano załącznik "Druki obowiązujące od roku sprawozdawczego 2013" (Sylwia Wujda)
21.03.2014    Usunięto załącznik Opłaty za korzystanie ze środowiska od roku 2013 (Sylwia Wujda)
13.03.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
13.03.2014    Dodano załącznik "Opłaty za korzystanie ze środowiska od roku 2013 " (Sylwia Wujda)
13.03.2014    Usunięto załącznik Opłaty za korzystanie ze środowiska od roku 2013 (Sylwia Wujda)
07.03.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.03.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.03.2014    Dodano załącznik "Opłaty za korzystanie ze środowiska od roku 2013" (Sylwia Wujda)
07.03.2014    Usunięto załącznik opłaty za korzystanie ze środowiska_od 2013_wersja edytowalna (Sylwia Wujda)
06.03.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
06.03.2014    Dodano załącznik "opłaty za korzystanie ze środowiska_od 2013_wersja edytowalna " (Sylwia Wujda)
06.03.2014    Usunięto załącznik Opłaty za korzystanie ze środowiska od roku 2013 (Sylwia Wujda)
06.03.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
06.03.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
06.03.2014    Dodano załącznik "Opłaty za korzystanie ze środowiska od roku 2013" (Sylwia Wujda)
06.03.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
10.02.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
28.01.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.01.2014    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
17.12.2013    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
17.12.2013    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.06.2013    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.06.2013    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.06.2013    dodano załącznik (Sylwia Wujda)
03.06.2013    Dodano załącznik "Stawki za rok 2013" (Sylwia Wujda)
30.01.2013    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.05.2012    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.05.2012    Dodano załącznik "Stawki opłat za rok 2012" (Sylwia Wujda)
21.05.2012    Usunięto załącznik STAWKI OPŁAT ZA ROK 2012 (Sylwia Wujda)
21.05.2012    Usunięto załącznik Stawki opłat za 2012 rok (Sylwia Wujda)
21.05.2012    Dodano załącznik "Stawki opłat za 2012 rok" (Sylwia Wujda)
18.05.2012    dodano załącznik (Sylwia Wujda)
18.05.2012    Dodano załącznik "STAWKI OPŁAT ZA ROK 2012" (Sylwia Wujda)
02.03.2012    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
18.05.2011    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
18.05.2011    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
18.05.2011    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
18.05.2011    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
18.05.2011    Dodano załącznik "Stawki opłat na 2011 rok" (Sylwia Wujda)
26.01.2011    Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.09.2010    Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
01.07.2010    Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
30.06.2010    Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
30.06.2010    Dodano załącznik "STAWKI OPŁAT ZA ROK 2010.pdf" (Paweł Rabczuk)
09.07.2009    Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
09.07.2009    Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
09.07.2009    Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
09.07.2009    Dodano załącznik "DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD IV KW. 2003 R. DO IV KW.2004 R" (Rafał Krzewicki)
09.07.2009    Dodano załącznik "DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W I I II KW. 2005 R" (Rafał Krzewicki)
09.07.2009    Dodano załącznik "DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD I PÓŁR. 2009 R" (Rafał Krzewicki)
09.07.2009    Usunięto załącznik DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD IV KW. 2003 R. DO IV KW.2004 R. (Rafał Krzewicki)
09.07.2009    Usunięto załącznik DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W I I II KW. 2005 R. (Rafał Krzewicki)
09.07.2009    Usunięto załącznik DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD I PÓŁR. 2009 R. (Rafał Krzewicki)
09.07.2009    Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
30.06.2009    Usunięto załącznik OBLICZANIE OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Z SILNIKÓW SPALINOWYCH (Rafał Krzewicki)
30.06.2009    Usunięto załącznik PRZYKŁADOWE WYPEŁNIENIE WYKAZU OD II PÓŁROCZA 2005 R. DO II PÓŁROCZA 2008 R. (Rafał Krzewicki)
30.06.2009    Usunięto załącznik PRZYKŁADOWE WYPEŁNIENIE WYKAZU ZA I PÓŁROCZE 2009 R. (Rafał Krzewicki)
30.06.2009    Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
30.06.2009    Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Dodano załącznik "PRZYKŁADOWE WYPEŁNIENIE WYKAZU ZA I PÓŁROCZE 2009 R." (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Dodano załącznik "PRZYKŁADOWE WYPEŁNIENIE WYKAZU OD II PÓŁROCZA 2005 R. DO II PÓŁROCZA 2008 R." (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Dodano załącznik "OBLICZANIE OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Z SILNIKÓW SPALINOWYCH" (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Dodano załącznik "WSKAZNIKI EMISJI SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJACYCH WPR0WADZANYCH DO POWIETRZA Z PROCESOW ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW" (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Dodano załącznik "ZASADY POPRAWNEGO WYPEŁNIANIA WYKAZU" (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Dodano załącznik "DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD I PÓŁR. 2009 R." (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Dodano załącznik "DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD II PÓŁR. 2005 R. DO II PÓŁR. 2008 R." (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Dodano załącznik "DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W I I II KW. 2005 R." (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Dodano załącznik "DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD IV KW. 2003 R. DO IV KW.2004 R." (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Dodano załącznik "DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD I PÓŁR. 2009 R." (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Dodano załącznik "DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W I I II KWARTALE 2005 R." (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Dodano załącznik "DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD II PÓŁR. 2005 R. DO II PÓŁR. 2008 R." (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Dodano załącznik "DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD IV KW.2003 R. DO IV KW.2004 R." (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Dodano załącznik "STAWKI OPŁAT ZA 2008 ROK" (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Dodano załącznik "STAWKI OPŁAT ZA 2009 ROK" (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Dodano załącznik "STAWKI OPŁAT ZA 2006 ROK" (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Dodano załącznik "STAWKI OPŁAT ZA 2007 ROK" (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Dodano załącznik "STAWKI OPŁAT ZA 2003 ROK" (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Dodano załącznik "STAWKI OPŁAT ZA 2004 ROK" (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Dodano załącznik "STAWKI OPŁAT ZA 2005 ROK" (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Usunięto załącznik Wzory druków do opłat za korzystanie ze środowiska - I kwartał 2003 - IV kwartał 2004 (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Usunięto załącznik Wzory druków do opłat za korzystanie ze środowiska - I,II kwartał 2005 (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Usunięto załącznik Wzory druków do opłat za korzystanie ze środowiska - od II połowy 2005 (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Usunięto załącznik Obliczanie opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza z silników spalinowych (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Usunięto załącznik Informacje dodatkowe dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Usunięto załącznik Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Usunięto załącznik Stawki opłat za korzystanie ze środowiska - 2008 (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Usunięto załącznik Stawki opłat za korzystanie ze środowiska - 2007 (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Usunięto załącznik Stawki opłat za korzystanie ze środowiska - 2006 (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Usunięto załącznik Stawki opłat za korzystanie ze środowiska - 2005 (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Usunięto załącznik Stawki opłat za korzystanie ze środowiska - II-IV kwartał 2003 (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Usunięto załącznik Stawki opłat za korzystanie ze środowiska - 2004 (Rafał Krzewicki)
29.06.2009    Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
18.03.2009    Dodano załącznik "Wzory druków do opłat za korzystanie ze środowiska - I kwartał 2003 - IV kwartał 2004" (Rafał Krzewicki)
18.03.2009    Usunięto załącznik Wzory druków do opłat za korzystanie ze środowiska - I kwartał 2003 - IV kwartał 2004 (Rafał Krzewicki)
18.03.2009    Dodano załącznik "Wzory druków do opłat za korzystanie ze środowiska - I,II kwartał 2005" (Rafał Krzewicki)
18.03.2009    Usunięto załącznik Wzory druków do opłat za korzystanie ze środowiska - I,II kwartał 2005 (Rafał Krzewicki)
03.02.2009    Dodano załącznik "Wzory druków do opłat za korzystanie ze środowiska - od II połowy 2005" (Rafał Krzewicki)
03.02.2009    Usunięto załącznik Wzory druków do opłat za korzystanie ze środowiska - od II połowy 2005 (Rafał Krzewicki)
16.01.2009    Dodano załącznik "Wzory druków do opłat za korzystanie ze środowiska - od II połowy 2005" (Rafał Krzewicki)
16.01.2009    Dodano załącznik "Wzory druków do opłat za korzystanie ze środowiska - I kwartał 2003 - IV kwartał 2004" (Rafał Krzewicki)
16.01.2009    Dodano załącznik "Wzory druków do opłat za korzystanie ze środowiska - I,II kwartał 2005" (Rafał Krzewicki)
16.01.2009    Usunięto załącznik Wzory druków do opłat za korzystanie ze środowiska - I kwartał 2003 - IV kwartał 2004 (Rafał Krzewicki)
16.01.2009    Usunięto załącznik Wzory druków do opłat za korzystanie ze środowiska - I,II kwartał 2005 (Rafał Krzewicki)
16.01.2009    Usunięto załącznik Wzory druków do opłat za korzystanie ze środowiska - od II półrocza 2005 (Rafał Krzewicki)
16.01.2009    Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
16.01.2009    Usunięto załącznik Stawki opłat za korzystanie ze środowiska - I kwartał 2003 (Rafał Krzewicki)
16.01.2009    Utworzenie dokumentu. (Rafał Krzewicki)
16.01.2009    Dodano załącznik "Wzory druków do opłat za korzystanie ze środowiska - od II półrocza 2005" (Rafał Krzewicki)
16.01.2009    Dodano załącznik "Wzory druków do opłat za korzystanie ze środowiska - I kwartał 2003 - IV kwartał 2004" (Rafał Krzewicki)
16.01.2009    Dodano załącznik "Wzory druków do opłat za korzystanie ze środowiska - I,II kwartał 2005" (Rafał Krzewicki)
16.01.2009    Dodano załącznik "Obliczanie opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza z silników spalinowych" (Rafał Krzewicki)
16.01.2009    Dodano załącznik "Informacje dodatkowe dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska" (Rafał Krzewicki)
16.01.2009    Dodano załącznik "Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw" (Rafał Krzewicki)
16.01.2009    Dodano załącznik "Stawki opłat za korzystanie ze środowiska - 2008" (Rafał Krzewicki)
16.01.2009    Dodano załącznik "Stawki opłat za korzystanie ze środowiska - 2005" (Rafał Krzewicki)
16.01.2009    Dodano załącznik "Stawki opłat za korzystanie ze środowiska - 2006" (Rafał Krzewicki)
16.01.2009    Dodano załącznik "Stawki opłat za korzystanie ze środowiska - 2007" (Rafał Krzewicki)