x 
Drukuj
Rafał Krzewicki 16.01.2009 12:42

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

­

Zmiany w systemie naliczania opłat za korzystanie ze środowiska od 2013 r.


Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce zmieniła od 1 stycznia 2013 r. system naliczania opłat za korzystanie ze środowiska z półrocznego na roczny (Dz. U. z 2012 r., poz. 1342, art. 9).


Zgodnie z nowym brzmieniem art. 285, 286 i 287 ustawy Prawo ochrony środowiska podmioty korzystające ze środowiska naliczają i wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska oraz składają wyłącznie marszałkowi województwa wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za dany rok kalendarzowy, począwszy od 1 stycznia 2013 r., w terminie do dnia 31 marca następnego roku.


Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekroczy 800 zł.
Zaległe opłaty wraz z wykazami dotyczącymi korzystania ze środowiska za okresy do II półrocza 2012 r. wnosi się i sporządza w systemie półrocznym.

 

 

Opłaty za korzystanie ze środowiska zostały uregulowane w Dziale II ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.  Zgodnie z art. 284 ust. Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu przepisów ustawy – prawo wodne.

 

Uwaga!:

 1. Opłaty nie wnosi się w przypadku, gdy wyliczona kwota nie przekracza: 800zł/rok (od roku 2013) oraz 400zł/półrocze (od II półrocza 2008 do II półrocza 2012) dla danego rodzaju korzystania ze środowiska.
 2. Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania informacji.
 3. W przypadku jego braku marszałek województwa wymierza opłatę w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

 

WYSZUKIWANIE KART W PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH DOT. OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

 

 

Wykaz za korzystanie ze środowiska można wysłać do tut. urzędu za aplikacji do obliczania opłat za korzystanie ze środowiska.

Jeżeli nie jest możliwe podpisanie wysyłanego dokumentu przy pomocy bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego konieczne jest wydrukowanie wypełnionej w powyższej aplikacji deklaracji, podpisanie przez osobę upoważnioną i wysłanie jej listownie do tut. organu.

 

WZORY WYKAZÓW

 Aktualne wzory wykazów (obowiązujące od 2013 r.) opublikowano w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014 r. poz. 274).

 

kliknij tutaj >>> wersja .doc
kliknij tutaj >>> wersja .pdf

 

Wzory wykazów obowiązujące od I półrocza 2009 r. do 2012 r. opublikowano
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych (Dz. U. Nr 97, poz. 816).
 

kliknij tutaj >>> wersja .doc
kliknij tutaj >>> wersja .pdf

 

 

 

STAWKI OPŁAT

 

Stawki opłat za 2015 r. >>> kliknij tutaj

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 (M.P. 2014, poz.790)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 1875)

 

Stawki opłat za 2014 r. >>> kliknij tutaj

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 (M.P. 2013, poz.729).


Stawki opłat za 2013 r. >>> kliknij tutaj

 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (M.P. 2012, poz. 766).

 

Stawki opłat za 2012 r. >>> kliknij tutaj

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 (M.P. Nr 94, poz. 958).

 

Stawki opłat za 2011 r. >>> kliknij tutaj

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 (M.P. Nr 74, poz. 945).

 

Stawki opłat za 2010 r. >>> kliknij tutaj

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 (M.P. Nr 57 poz. 780).

 

Stawki opłat za 2009 r.  >>> kliknij tutaj
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 196 poz. 1217).

 

 

 

 

 • Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw . >>> pobierz wersja .pdf

 

Nr rachunku bankowego na, który należy wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska:

 

UWAGA!!! OD 1 KWIETNIA ZMIANA NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH

 

Getin Noble Bank S.A.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

   95 1560 0013 2000 8562 4000 0001 (Wrocław)

      14 1560 0013 2000 8562 4000 0004 (Jelenia Góra)

41 1560 0013 2000 8562 4000 0003 (Legnica)

    68 1560 0013 2000 8562 4000 0002 (Wałbrzych)

(na przelewie proszę określić czego opłata dotyczy i za jaki okres)

 


Opłaty za korzystanie ze środowiska ustala się wg. Stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.

 

Dodatkowe informacje dotyczące zagadnień związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska udzielane są przez:

 

 1. Wydział Środowiska      
  siedziba: ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław (pok. 015, parter)
   
 2. Zespoły zamiejscowe:
 • Wydział Środowiska ul. F. Skarbka 10, 59-220 Legnica
 • Wydział Środowiska ul. Słowackiego 23a, 58-300 Wałbrzych
 • Wydział Środowiska pl. Ratuszowy 31/32, 58-500 Jelenia Góra

 

 

Opłata produktowa za opakowania   >>>>>więcej informacji


 

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Rafał Krzewicki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.01.2009 12:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.04.2016 10:53 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.02.2016 09:00 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
11.02.2016 10:05 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
22.01.2016 11:45 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
18.01.2016 11:53 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
18.01.2016 11:48 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
28.12.2015 13:49 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
02.12.2015 10:27 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.11.2015 14:52 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
17.11.2015 09:47 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
13.07.2015 15:22 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
13.07.2015 15:20 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
26.01.2015 15:50 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
16.01.2015 14:02 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
16.01.2015 14:00 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
15.01.2015 12:59 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
30.12.2014 11:32 dodano załącznik (Sylwia Wujda)
30.12.2014 11:25 Dodano załącznik "Stawki opłat za rok 2014" (Sylwia Wujda)
08.10.2014 10:00 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
08.10.2014 09:57 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.03.2014 14:34 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.03.2014 14:27 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.03.2014 14:25 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.03.2014 14:24 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.03.2014 14:23 Dodano załącznik "Druki obowiązujące od roku sprawozdawczego 2013" (Sylwia Wujda)
21.03.2014 14:21 Usunięto załącznik Opłaty za korzystanie ze środowiska od roku 2013 (Sylwia Wujda)
13.03.2014 10:05 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
13.03.2014 10:00 Dodano załącznik "Opłaty za korzystanie ze środowiska od roku 2013 " (Sylwia Wujda)
13.03.2014 10:00 Usunięto załącznik Opłaty za korzystanie ze środowiska od roku 2013 (Sylwia Wujda)
07.03.2014 12:04 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.03.2014 12:03 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.03.2014 11:59 Dodano załącznik "Opłaty za korzystanie ze środowiska od roku 2013" (Sylwia Wujda)
07.03.2014 11:58 Usunięto załącznik opłaty za korzystanie ze środowiska_od 2013_wersja edytowalna (Sylwia Wujda)
06.03.2014 13:40 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
06.03.2014 13:35 Dodano załącznik "opłaty za korzystanie ze środowiska_od 2013_wersja edytowalna " (Sylwia Wujda)
06.03.2014 13:34 Usunięto załącznik Opłaty za korzystanie ze środowiska od roku 2013 (Sylwia Wujda)
06.03.2014 10:16 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
06.03.2014 08:33 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
06.03.2014 08:33 Dodano załącznik "Opłaty za korzystanie ze środowiska od roku 2013" (Sylwia Wujda)
06.03.2014 08:31 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
10.02.2014 11:34 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
28.01.2014 13:49 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.01.2014 08:36 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
17.12.2013 14:04 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
17.12.2013 14:02 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.06.2013 10:27 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.06.2013 09:53 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
03.06.2013 09:43 dodano załącznik (Sylwia Wujda)
03.06.2013 09:42 Dodano załącznik "Stawki za rok 2013" (Sylwia Wujda)
30.01.2013 14:10 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.05.2012 13:13 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
21.05.2012 13:12 Dodano załącznik "Stawki opłat za rok 2012" (Sylwia Wujda)
21.05.2012 13:12 Usunięto załącznik STAWKI OPŁAT ZA ROK 2012 (Sylwia Wujda)
21.05.2012 13:11 Usunięto załącznik Stawki opłat za 2012 rok (Sylwia Wujda)
21.05.2012 13:10 Dodano załącznik "Stawki opłat za 2012 rok" (Sylwia Wujda)
18.05.2012 15:06 dodano załącznik (Sylwia Wujda)
18.05.2012 15:05 Dodano załącznik "STAWKI OPŁAT ZA ROK 2012" (Sylwia Wujda)
02.03.2012 09:09 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
18.05.2011 11:22 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
18.05.2011 11:20 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
18.05.2011 11:20 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
18.05.2011 11:19 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
18.05.2011 11:12 Dodano załącznik "Stawki opłat na 2011 rok" (Sylwia Wujda)
26.01.2011 12:48 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
23.09.2010 11:59 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
01.07.2010 14:10 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
30.06.2010 16:04 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
30.06.2010 16:00 Dodano załącznik "STAWKI OPŁAT ZA ROK 2010.pdf" (Paweł Rabczuk)
09.07.2009 08:27 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
09.07.2009 08:26 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
09.07.2009 08:25 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
09.07.2009 08:24 Dodano załącznik "DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD IV KW. 2003 R. DO IV KW.2004 R" (Rafał Krzewicki)
09.07.2009 08:24 Dodano załącznik "DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W I I II KW. 2005 R" (Rafał Krzewicki)
09.07.2009 08:24 Dodano załącznik "DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD I PÓŁR. 2009 R" (Rafał Krzewicki)
09.07.2009 08:22 Usunięto załącznik DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD IV KW. 2003 R. DO IV KW.2004 R. (Rafał Krzewicki)
09.07.2009 08:22 Usunięto załącznik DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W I I II KW. 2005 R. (Rafał Krzewicki)
09.07.2009 08:22 Usunięto załącznik DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD I PÓŁR. 2009 R. (Rafał Krzewicki)
09.07.2009 08:21 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
30.06.2009 08:54 Usunięto załącznik OBLICZANIE OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Z SILNIKÓW SPALINOWYCH (Rafał Krzewicki)
30.06.2009 08:53 Usunięto załącznik PRZYKŁADOWE WYPEŁNIENIE WYKAZU OD II PÓŁROCZA 2005 R. DO II PÓŁROCZA 2008 R. (Rafał Krzewicki)
30.06.2009 08:53 Usunięto załącznik PRZYKŁADOWE WYPEŁNIENIE WYKAZU ZA I PÓŁROCZE 2009 R. (Rafał Krzewicki)
30.06.2009 08:52 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
30.06.2009 08:51 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 11:10 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 11:05 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:58 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:55 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:51 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:47 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:46 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:44 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:23 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:20 Dodano załącznik "PRZYKŁADOWE WYPEŁNIENIE WYKAZU ZA I PÓŁROCZE 2009 R." (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:20 Dodano załącznik "PRZYKŁADOWE WYPEŁNIENIE WYKAZU OD II PÓŁROCZA 2005 R. DO II PÓŁROCZA 2008 R." (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:20 Dodano załącznik "OBLICZANIE OPŁAT ZA WPROWADZANIE ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Z SILNIKÓW SPALINOWYCH" (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:20 Dodano załącznik "WSKAZNIKI EMISJI SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJACYCH WPR0WADZANYCH DO POWIETRZA Z PROCESOW ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW" (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:20 Dodano załącznik "ZASADY POPRAWNEGO WYPEŁNIANIA WYKAZU" (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:18 Dodano załącznik "DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD I PÓŁR. 2009 R." (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:18 Dodano załącznik "DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD II PÓŁR. 2005 R. DO II PÓŁR. 2008 R." (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:18 Dodano załącznik "DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W I I II KW. 2005 R." (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:18 Dodano załącznik "DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD IV KW. 2003 R. DO IV KW.2004 R." (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:16 Dodano załącznik "DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD I PÓŁR. 2009 R." (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:16 Dodano załącznik "DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W I I II KWARTALE 2005 R." (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:16 Dodano załącznik "DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD II PÓŁR. 2005 R. DO II PÓŁR. 2008 R." (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 10:16 Dodano załącznik "DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD IV KW.2003 R. DO IV KW.2004 R." (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:34 Dodano załącznik "STAWKI OPŁAT ZA 2008 ROK" (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:34 Dodano załącznik "STAWKI OPŁAT ZA 2009 ROK" (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:34 Dodano załącznik "STAWKI OPŁAT ZA 2006 ROK" (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:34 Dodano załącznik "STAWKI OPŁAT ZA 2007 ROK" (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:33 Dodano załącznik "STAWKI OPŁAT ZA 2003 ROK" (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:33 Dodano załącznik "STAWKI OPŁAT ZA 2004 ROK" (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:33 Dodano załącznik "STAWKI OPŁAT ZA 2005 ROK" (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:29 Usunięto załącznik Wzory druków do opłat za korzystanie ze środowiska - I kwartał 2003 - IV kwartał 2004 (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:28 Usunięto załącznik Wzory druków do opłat za korzystanie ze środowiska - I,II kwartał 2005 (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:28 Usunięto załącznik Wzory druków do opłat za korzystanie ze środowiska - od II połowy 2005 (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:28 Usunięto załącznik Obliczanie opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza z silników spalinowych (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:28 Usunięto załącznik Informacje dodatkowe dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:28 Usunięto załącznik Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:28 Usunięto załącznik Stawki opłat za korzystanie ze środowiska - 2008 (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:28 Usunięto załącznik Stawki opłat za korzystanie ze środowiska - 2007 (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:28 Usunięto załącznik Stawki opłat za korzystanie ze środowiska - 2006 (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:27 Usunięto załącznik Stawki opłat za korzystanie ze środowiska - 2005 (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:27 Usunięto załącznik Stawki opłat za korzystanie ze środowiska - II-IV kwartał 2003 (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:27 Usunięto załącznik Stawki opłat za korzystanie ze środowiska - 2004 (Rafał Krzewicki)
29.06.2009 09:20 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
18.03.2009 14:25 Dodano załącznik "Wzory druków do opłat za korzystanie ze środowiska - I kwartał 2003 - IV kwartał 2004" (Rafał Krzewicki)
18.03.2009 14:25 Usunięto załącznik Wzory druków do opłat za korzystanie ze środowiska - I kwartał 2003 - IV kwartał 2004 (Rafał Krzewicki)
18.03.2009 14:22 Dodano załącznik "Wzory druków do opłat za korzystanie ze środowiska - I,II kwartał 2005" (Rafał Krzewicki)
18.03.2009 14:21 Usunięto załącznik Wzory druków do opłat za korzystanie ze środowiska - I,II kwartał 2005 (Rafał Krzewicki)
03.02.2009 14:43 Dodano załącznik "Wzory druków do opłat za korzystanie ze środowiska - od II połowy 2005" (Rafał Krzewicki)
03.02.2009 14:43 Usunięto załącznik Wzory druków do opłat za korzystanie ze środowiska - od II połowy 2005 (Rafał Krzewicki)
16.01.2009 13:20 Dodano załącznik "Wzory druków do opłat za korzystanie ze środowiska - od II połowy 2005" (Rafał Krzewicki)
16.01.2009 13:20 Dodano załącznik "Wzory druków do opłat za korzystanie ze środowiska - I kwartał 2003 - IV kwartał 2004" (Rafał Krzewicki)
16.01.2009 13:20 Dodano załącznik "Wzory druków do opłat za korzystanie ze środowiska - I,II kwartał 2005" (Rafał Krzewicki)
16.01.2009 13:19 Usunięto załącznik Wzory druków do opłat za korzystanie ze środowiska - I kwartał 2003 - IV kwartał 2004 (Rafał Krzewicki)
16.01.2009 13:19 Usunięto załącznik Wzory druków do opłat za korzystanie ze środowiska - I,II kwartał 2005 (Rafał Krzewicki)
16.01.2009 13:19 Usunięto załącznik Wzory druków do opłat za korzystanie ze środowiska - od II półrocza 2005 (Rafał Krzewicki)
16.01.2009 12:59 Edycja dokumentu (Rafał Krzewicki)
16.01.2009 12:53 Usunięto załącznik Stawki opłat za korzystanie ze środowiska - I kwartał 2003 (Rafał Krzewicki)
16.01.2009 12:42 Utworzenie dokumentu. (Rafał Krzewicki)
16.01.2009 12:15 Dodano załącznik "Wzory druków do opłat za korzystanie ze środowiska - od II półrocza 2005" (Rafał Krzewicki)
16.01.2009 12:15 Dodano załącznik "Wzory druków do opłat za korzystanie ze środowiska - I kwartał 2003 - IV kwartał 2004" (Rafał Krzewicki)
16.01.2009 12:15 Dodano załącznik "Wzory druków do opłat za korzystanie ze środowiska - I,II kwartał 2005" (Rafał Krzewicki)
16.01.2009 12:09 Dodano załącznik "Obliczanie opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza z silników spalinowych" (Rafał Krzewicki)
16.01.2009 12:07 Dodano załącznik "Informacje dodatkowe dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska" (Rafał Krzewicki)
16.01.2009 12:05 Dodano załącznik "Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw" (Rafał Krzewicki)
16.01.2009 11:58 Dodano załącznik "Stawki opłat za korzystanie ze środowiska - 2008" (Rafał Krzewicki)
16.01.2009 11:58 Dodano załącznik "Stawki opłat za korzystanie ze środowiska - 2005" (Rafał Krzewicki)
16.01.2009 11:58 Dodano załącznik "Stawki opłat za korzystanie ze środowiska - 2006" (Rafał Krzewicki)
16.01.2009 11:58 Dodano załącznik "Stawki opłat za korzystanie ze środowiska - 2007" (Rafał Krzewicki)