x 
Drukuj
Administrator Systemu 01.08.2008 14:41

Sejmik Województwa Dolnośląskiego

­

Sejmik Województwa Dolnośląskiego

 

W myśl art. 16 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa. Kadencja sejmiku województwa trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. W skład sejmiku województwa wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie trzydziestu w województwach liczących do 2.000.000 mieszkańców oraz po trzech radnych na każde kolejne rozpoczęte 500.000 mieszkańców.

 

Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do sejmiku województwa określa ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. W sprawie odwołania sejmiku województwa przed upływem kadencji rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum wojewódzkiego. Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie województwa  Sejmik województwa wybiera ze swojego grona przewodniczącego oraz nie więcej niż 3 wiceprzewodniczących, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym.

 

Przewodniczący Sejmiku:

  • Andrzej Jaroch

 

Wiceprzewodniczący Sejmiku:

  • Andrzej Kredkowski
  • Marek Obrębalski
  • Jerzy Pokój

 

Komisje Sejmiku

Sejmik województwa na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do wykonywania określonych zadań. Przedmiot działania, zakres zadań, zasady dotyczące składu, organizację wewnętrzną i tryb pracy określa Statut województwa.

 

Sejmik województwa obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego sejmiku w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

 

Strona internetowa Sejmiku: http://sejmik.dolnyslask.pl

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Sejmik Województwa Dolnośląskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.08.2008 14:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.11.2018 08:13 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
19.11.2018 14:47 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
04.12.2015 10:36 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
26.11.2015 15:32 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
02.11.2015 12:41 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
20.01.2015 09:23 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
17.12.2014 10:31 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
17.12.2014 10:03 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
14.02.2014 10:46 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
10.12.2010 08:14 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
10.12.2010 08:08 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
02.12.2010 11:12 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
18.11.2010 12:35 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
27.07.2010 08:53 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
22.07.2010 09:27 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
06.07.2010 12:12 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
19.05.2010 11:24 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
19.05.2010 10:23 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
19.05.2010 10:22 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
19.05.2010 09:57 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
12.05.2010 09:42 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
30.04.2010 12:42 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
12.04.2010 08:41 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
07.04.2010 12:32 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
07.04.2010 11:59 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
07.04.2010 11:58 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
07.04.2010 10:19 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
02.04.2010 12:31 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
27.07.2009 12:02 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
10.06.2009 15:29 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
24.02.2009 12:50 Edycja dokumentu (Anna Serkis)
24.02.2009 12:12 Edycja dokumentu. uzupełnienie informacji (Anna Serkis)
24.02.2009 11:51 Edycja dokumentu (Anna Serkis)
01.08.2008 08:41 Utworzenie dokumentu. (Administrator Systemu)