wersja do wydruku Joanna Nowak 24.02.2017 08:46

Zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska

Zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska

 

Podmiot korzystający ze środowiska występuje o wydanie zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska wynikające  z  ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska. >>> pobierz
  2. Potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

 

TERMINY:

  1. W przypadku, gdy podmiot ubiegający się o zaświadczenie reguluje opłaty za korzystanie ze środowiska i przysyła wymagane ewidencje oraz uregulował opłatę skarbową gdy jest do tego zobowiązany (przesłane potwierdzenia wpłaty wraz z wnioskiem) - Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 7 dni od daty otrzymania wniosku.
  2. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - do 1 miesiąca.

 

OPŁATY
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.) wydane zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w kwocie 17,00 zł; (siedemnaście złotych) , którą należy dokonać do organu właściwego w sprawach opłaty skarbowej.  

 

Opłatę wnosi się na konto:

 

Z dniem 24 października 2012 r. wpłaty należne Gminie Wrocław z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na nowy rachynek bankowy wskazany poniżej:

 

Gmina Wrocław

pl. Nowy Targ 1-8

50-141 Wrocław

PKO BP S.A.

 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

 

Więcej informacji na temat opłat >>>>

 

JEDNOSTKA/OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY:


Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Wydział Środowiska

ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław 
pok. 015 (parter)


PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska,
  2. Art. 217 § 2 pkt. 2 Kodeksu postępowania administaracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku,
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku - o opłacie skarbowej  - załącznik do ustawy, część II zaświadczenia, pkt 21.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:24.02.2017 08:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Małgorzata Mazurek-Grzebuła
Data na dokumencie:14.09.2010
Informację aktualizował:Anna Hotała
Data aktualizacji:18.04.2019 14:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
18.04.2019 14:46 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
18.04.2019 14:45 Dodano załącznik "wzór wniosku o zaświadczenie
12-04-2019.docx - wzór wniosku o zaświadczenie
12-04-2019.docx"

(Anna Hotała)
18.04.2019 14:44 Usunięto załącznik wzór wniosku o
zaświadczenie_30-01-2019.docx - wzór wniosku o
zaświadczenie_30-01-2019.docx

(Anna Hotała)
11.04.2019 10:15 Dodano załącznik "wzór wniosku o
zaświadczenie_30-01-2019.docx - wzór wniosku o
zaświadczenie_30-01-2019.docx"

(Anna Hotała)
11.04.2019 10:14 Usunięto załącznik wzór wniosku o
zaświadczenie_30-01-2019.docx - wzór wniosku o
zaświadczenie_30-01-2019.docx

(Anna Hotała)
31.01.2019 13:18 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
31.01.2019 13:18 Dodano załącznik "wzór wniosku o
zaświadczenie_30-01-2019.docx - wzór wniosku o
zaświadczenie_30-01-2019.docx"

(Anna Hotała)
31.01.2019 13:16 Usunięto załącznik wzór wniosku_24-05-2018.docx - wzór
wniosku_24-05-2018.docx

(Anna Hotała)
18.01.2019 14:59 Edycja dokumentu (Anna Hotała)
24.05.2018 13:26 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
24.05.2018 13:25 Dodano załącznik "wzór wniosku_24-05-2018.docx - wzór
wniosku_24-05-2018.docx"

(Sylwia Wujda)
24.05.2018 13:25 Usunięto załącznik Wzor wniosku_05.04.2017.docx - Wzor
wniosku_05.04.2017.docx

(Sylwia Wujda)
29.11.2017 10:25 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
29.11.2017 10:25 Usunięto załącznik Oświadczenie_do wniosku o
zaświadczenie.docx

(Sylwia Wujda)
06.04.2017 09:30 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
06.04.2017 09:22 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
06.04.2017 09:10 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
06.04.2017 09:10 Dodano załącznik "Wzor wniosku_05.04.2017.docx"
(Sylwia Wujda)
06.04.2017 09:09 Usunięto załącznik Wzór wniosku.docx
(Sylwia Wujda)
24.02.2017 11:15 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
20.06.2016 10:27 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
20.06.2016 10:26 Dodano załącznik "Wzór wniosku.docx"
(Sylwia Wujda)
20.06.2016 10:25 Usunięto załącznik Wzór wniosku.docx
(Sylwia Wujda)
07.06.2016 08:13 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.06.2016 08:12 Dodano załącznik "Wzór wniosku.docx"
(Sylwia Wujda)
07.06.2016 08:11 Usunięto załącznik Wzór wniosku.docx
(Sylwia Wujda)
07.06.2016 08:08 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
07.06.2016 08:04 Dodano załącznik "Oświadczenie_do wniosku o
zaświadczenie.docx"

(Sylwia Wujda)
07.06.2016 08:04 Usunięto załącznik OŚWIADCZENIE (Sylwia Wujda)
01.04.2016 13:18 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
01.04.2016 12:48 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
01.04.2016 12:47 Dodano załącznik "Wzór wniosku.docx"
(Sylwia Wujda)
01.04.2016 12:47 Usunięto załącznik WNIOSEK (Sylwia Wujda)
01.04.2016 12:39 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
15.12.2015 13:02 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
15.12.2015 13:01 Dodano załącznik "WNIOSEK" (Sylwia Wujda)
15.12.2015 13:00 Usunięto załącznik WNIOSEK (Sylwia Wujda)
02.12.2015 10:39 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
13.05.2015 09:04 DODANO ZAŁĄCZNIK (Sylwia Wujda)
13.05.2015 09:03 Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE" (Sylwia Wujda)
13.05.2015 09:03 Usunięto załącznik OŚWIADCZENIE (Sylwia Wujda)
27.01.2015 09:22 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
27.01.2015 09:21 Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE" (Sylwia Wujda)
27.01.2015 09:20 Usunięto załącznik OŚWIADCZENIE (Sylwia Wujda)
23.09.2014 11:57 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
22.01.2014 13:52 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
22.01.2014 13:48 Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE" (Sylwia Wujda)
22.01.2014 13:48 Dodano załącznik "WNIOSEK" (Sylwia Wujda)
22.01.2014 13:47 Usunięto załącznik wniosek o wydanie zaświadczenia o
wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat

(Sylwia Wujda)
10.12.2013 09:07 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
30.11.2012 13:22 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
22.10.2012 11:59 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
22.10.2012 11:52 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
01.10.2012 10:03 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
01.10.2012 10:01 Edycja dokumentu (Sylwia Wujda)
05.01.2012 09:54 Edycja dokumentu (Izabela Migniewicz)
05.01.2012 09:53 Dodano załącznik "wniosek o wydanie zaświadczenia o
wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat"

(Izabela Migniewicz)
05.01.2012 09:53 Usunięto załącznik o wydanie zaświadczenia o
wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat.doc

(Izabela Migniewicz)
26.10.2010 09:30 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
26.10.2010 08:44 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
28.09.2010 11:53 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
22.09.2010 07:54 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
22.09.2010 07:53 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
22.09.2010 07:52 Dodano załącznik "o wydanie zaświadczenia o wywiązywaniu
się z obowiązku wnoszenia opłat.doc"

(Joanna Nowak)
22.09.2010 07:51 Usunięto załącznik zaświadczenia o wywiązywaniu się z
obowiązku wnoszenia opłat.doc

(Joanna Nowak)
22.09.2010 07:50 Dodano załącznik "zaświadczenia o wywiązywaniu się z
obowiązku wnoszenia opłat.doc"

(Joanna Nowak)
22.09.2010 07:50 Usunięto załącznik zaświadczenia o wywiązywaniu się z
obowiązku wnoszenia opłat.doc

(Joanna Nowak)
15.09.2010 10:25 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
14.09.2010 09:15 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
14.09.2010 08:54 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
14.09.2010 08:46 Utworzenie dokumentu. (Joanna Nowak)