Joanna Nowak 24.02.2017 08:46 wersja do wydruku

Zaświadczenia o stanie uregulowania zobowiązań sprawozdawczych i finansowych z tytułu opłat środowiskowych

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie uregulowania zobowiązań sprawozdawczych i finansowych z tytułu opłat środowiskowych >>> pobierz.
  2. Potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

 

TERMINY:

  1. W przypadku, gdy podmiot ubiegający się o zaświadczenie reguluje opłaty środowiskowe i przysyła wymagane sprawozdania oraz uregulował opłatę skarbową gdy jest do tego zobowiązany (przesłane potwierdzenie wpłaty wraz z wnioskiem) - Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 7 dni od daty otrzymania wniosku.
  2. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - do 1 miesiąca.

 

OPŁATY
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.) wydane zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w kwocie 17,00 zł; (siedemnaście złotych), którą należy dokonać do organu właściwego w sprawach opłaty skarbowej.  

 

Opłatę wnosi się na konto:

 

Z dniem 24 października 2012 r. wpłaty należne Gminie Wrocław z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na nowy rachunek bankowy wskazany poniżej:

 

Gmina Wrocław

pl. Nowy Targ 1-8

50-141 Wrocław

PKO BP S.A.

 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

 

Więcej informacji na temat opłat >>>>

 

JEDNOSTKA/OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY:


Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Wydział Środowiska

ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław 
pok. 010 (parter)


PODSTAWA PRAWNA:

  1. Art. 217 § 2 pkt. 2 Kodeksu postępowania administaracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku,
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku - o opłacie skarbowej  - załącznik do ustawy, część II zaświadczenia, pkt 21.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaświadczenia o stanie uregulowania zobowiązań sprawozdawczych i finansowych z tytułu opłat środowiskowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:24.02.2017 08:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Małgorzata Mazurek-Grzebuła
Data na dokumencie:14.09.2010
Informację aktualizował:Anna Hotała
Data aktualizacji:13.05.2020 15:07