Joanna Nowak 12.05.2015 14:50 wersja do wydruku

Akty prawne dotyczące geodezji i kartografii

 


Akty prawne stanowiące podstawę działalności dla Geodety Województwa oraz Wydziału Geodezji i Kartografii

 

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. - o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2020 poz. 177).
  3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. - o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2020 poz. 346 )
  4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz.1843).
  5. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. - o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2017 poz.1161)
  6. Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. -  o scalaniu i wymianie gruntów  (Dz.U. 2018 poz. 908 ze zm.).
  7. Rozporządzenia wykonawcze do ww. ustaw.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Akty prawne dotyczące geodezji i kartografii
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:12.05.2015 14:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:12.05.2015
Informację aktualizował:Jacek Koperdowski
Data aktualizacji:08.04.2020 19:11