Terminy Komisji SWD

Terminy posiedzeń Komisji stałych
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

 
 komisja
data
godzina
miejsce
 
 
 
 
 komisja
data
godzina
miejsce

Komisja Doraźna ds. wspierania rozwoju
peryferyjnych subregionów
Dolnego Śląska

23 maja 2017 roku
godzina 10:00

sala 1224 gmach DUW

 

 

 
Terminy Komisji stałych SWD w tygodniu sesyjnym
(ostateczne terminy w tabelach powyżej)
 
 dzień
 komisja
 godz.
 WTOREK
Komisja Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
10.00
 
Komisja Polityki
Rozwoju Regionalnego
i Gospodarki
12.00
 
Komisja Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich
14.00
 
Komisja Rozwoju Turystyki,
Rekreacji i Sportu
15.00
 ŚRODA
Komisja Współpracy
Zagranicznej
10.00
 
Komisja Polityki Społecznej,
Zdrowia i Rodziny
11.00
 
 
 
 
Komisja Kultury,
Nauki i Edukacji
14.00
 
Komisja Budżetu i Finansów
17.00
 CZWARTEK
 Komisja Uchwałodawcza,
Przestrzegania Prawa
i Bezpieczeństwa
 10.00

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Terminy Komisji SWD
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Paweł Rabczuk
Data publikacji:31.05.2010 08:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Krzykowski
Data aktualizacji:22.05.2018 15:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
22.05.2018 15:15 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
22.05.2018 15:15 Dodano załącznik "58- 23.05.2018.docx - 58-
23.05.2018.docx"

(Marcin Krzykowski)
18.05.2018 12:54 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
18.05.2018 12:53 Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 23.05.2018.docx -
Porządek obrad KRiROW 23.05.2018.docx"

(Marcin Krzykowski)
18.05.2018 12:53 Dodano załącznik "Porządek obrad KOŚ_18.05.22.doc -
Porządek obrad KOŚ_18.05.22.doc"

(Marcin Krzykowski)
18.05.2018 10:18 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
18.05.2018 10:18 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
18.05.2018 10:17 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 22.05.2018.doc -
porządek obrad KBIF 22.05.2018.doc"

(Marcin Krzykowski)
18.05.2018 10:15 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
18.05.2018 10:14 Dodano załącznik "Porządek obrad KZ.doc - Porządek obrad
KZ.doc"

(Marcin Krzykowski)
18.05.2018 10:13 Usunięto załącznik Porządek obrad KZ.doc - Porządek
obrad KZ.doc

(Marcin Krzykowski)
18.05.2018 10:11 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
18.05.2018 10:07 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
18.05.2018 10:06 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
18.05.2018 10:05 Dodano załącznik "Porządek obrad KRT 18.05.22.doc -
Porządek obrad KRT 18.05.22.doc"

(Marcin Krzykowski)
17.05.2018 15:14 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
17.05.2018 15:13 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 21.05.2018.pdf -
porządek obrad KKNiE 21.05.2018.pdf"

(Marcin Krzykowski)
17.05.2018 15:12 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
17.05.2018 15:12 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 21.05.2018.pdf -
porządek obrad KKNiE 21.05.2018.pdf

(Marcin Krzykowski)
17.05.2018 14:55 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
17.05.2018 14:54 Dodano załącznik "Porządek obrad KWZ 21.05.2018.doc -
Porządek obrad KWZ 21.05.2018.doc"

(Marcin Krzykowski)
17.05.2018 14:54 Dodano załącznik "p.o. 22.05.18.doc - p.o. 22.05.18.doc"
(Marcin Krzykowski)
17.05.2018 14:53 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
17.05.2018 14:53 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
17.05.2018 13:48 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
17.05.2018 13:47 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
17.05.2018 13:40 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
17.05.2018 13:30 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
17.05.2018 11:30 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
17.05.2018 11:29 Dodano załącznik "Porządek obrad KZ.doc - Porządek obrad
KZ.doc"

(Marcin Krzykowski)
17.05.2018 11:26 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
17.05.2018 11:23 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
16.05.2018 15:30 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
16.05.2018 15:29 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
16.05.2018 15:29 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 21.05.2018.pdf -
porządek obrad KKNiE 21.05.2018.pdf"

(Marcin Krzykowski)
16.05.2018 15:26 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
15.05.2018 13:25 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
15.05.2018 13:24 Dodano załącznik "p.o. 22.05.18.doc - p.o. 22.05.18.doc"
(Kamila Gruszczynska)
15.05.2018 13:23 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
09.05.2018 07:35 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
09.05.2018 07:35 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
08.05.2018 10:23 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
08.05.2018 10:21 Dodano załącznik "posiedzenie wspolne komisji stałych
15.05.2018.pdf - posiedzenie wspolne komisji stałych
15.05.2018.pdf"

(Kamila Gruszczynska)
07.05.2018 12:29 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
07.05.2018 12:28 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
26.04.2018 14:08 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
26.04.2018 14:07 Dodano załącznik "Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 15 maja 2018 r.docx - Porządek obrad
posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 15 maja 2018 r.docx"

(Kamila Gruszczynska)
26.04.2018 14:06 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
16.04.2018 08:55 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
16.04.2018 08:54 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 18.04.2018.doc -
porządek obrad KBIF 18.04.2018.doc"

(Kamila Gruszczynska)
13.04.2018 15:13 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
13.04.2018 15:13 Dodano załącznik "Porządek obrad KWZ 18.04.2018.doc -
Porządek obrad KWZ 18.04.2018.doc"

(Kamila Gruszczynska)
13.04.2018 15:02 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
13.04.2018 15:01 Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 17.04.2018.docx -
Porządek obrad KRiROW 17.04.2018.docx"

(Kamila Gruszczynska)
13.04.2018 13:45 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
13.04.2018 13:45 Dodano załącznik "Porządek obrad_KOŚiGW_18.04.17.doc -
Porządek obrad_KOŚiGW_18.04.17.doc"

(Kamila Gruszczynska)
13.04.2018 13:17 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
13.04.2018 13:17 Dodano załącznik "57- 19.04.2018.docx - 57-
19.04.2018.docx"

(Kamila Gruszczynska)
13.04.2018 13:16 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
13.04.2018 13:15 Dodano załącznik "p.o. 17.04.18.doc - p.o. 17.04.18.doc"
(Kamila Gruszczynska)
13.04.2018 12:55 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
13.04.2018 12:54 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
13.04.2018 12:54 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 18.04.2018.pdf -
porządek obrad KKNiE 18.04.2018.pdf"

(Marcin Krzykowski)
13.04.2018 11:29 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
13.04.2018 11:28 Dodano załącznik "Porządek obrad KRT 18.04.17.doc -
Porządek obrad KRT 18.04.17.doc"

(Kamila Gruszczynska)
13.04.2018 11:21 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
13.04.2018 11:19 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
13.04.2018 11:16 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
13.04.2018 10:21 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
13.04.2018 10:20 Dodano załącznik "Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 18 kwietnia 2018 r.docx - Porządek obrad
posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18 kwietnia 2018
r.docx"

(Kamila Gruszczynska)
11.04.2018 10:18 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
11.04.2018 10:16 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
19.03.2018 11:40 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
19.03.2018 11:40 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 21.03.2018.pdf -
porządek obrad KKNiE 21.03.2018.pdf"

(Marcin Krzykowski)
19.03.2018 11:39 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
19.03.2018 11:38 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 21.03.2018.doc -
porządek obrad KBIF 21.03.2018.doc

(Marcin Krzykowski)
19.03.2018 09:22 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
19.03.2018 09:21 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 21.03.2018.doc -
porządek obrad KBIF 21.03.2018.doc"

(Marcin Krzykowski)
19.03.2018 09:20 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
19.03.2018 09:19 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 21.03.2018.pdf -
porządek obrad KKNiE 21.03.2018.pdf

(Marcin Krzykowski)
16.03.2018 14:20 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
16.03.2018 14:19 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 21.03.2018.pdf -
porządek obrad KKNiE 21.03.2018.pdf"

(Marcin Krzykowski)
16.03.2018 13:59 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
16.03.2018 13:58 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
16.03.2018 13:58 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 21.03.2018.doc -
porządek obrad KBIF 21.03.2018.doc"

(Marcin Krzykowski)
16.03.2018 13:48 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
16.03.2018 13:45 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
16.03.2018 13:45 Dodano załącznik "Porządek obrad KRT 18.03.20.doc -
Porządek obrad KRT 18.03.20.doc"

(Marcin Krzykowski)
16.03.2018 13:45 Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 20.03.2018.docx -
Porządek obrad KRiROW 20.03.2018.docx"

(Marcin Krzykowski)
16.03.2018 13:45 Dodano załącznik "Porządek obrad Komisji Rewizyjnej
18.03.21.doc - Porządek obrad Komisji Rewizyjnej
18.03.21.doc"

(Marcin Krzykowski)
16.03.2018 13:44 Dodano załącznik "p.o. 20.03.18.doc - p.o. 20.03.18.doc"
(Marcin Krzykowski)
16.03.2018 13:44 Dodano załącznik "18.03.20_Porządek obrad_KOŚiGW.doc -
18.03.20_Porządek obrad_KOŚiGW.doc"

(Marcin Krzykowski)
16.03.2018 13:38 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
16.03.2018 13:32 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
15.03.2018 15:30 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
15.03.2018 15:28 Dodano załącznik "56- 22.03.2018.docx - 56-
22.03.2018.docx"

(Kamila Gruszczynska)
15.03.2018 14:46 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
15.03.2018 14:36 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
15.03.2018 14:34 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
12.03.2018 10:40 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
12.03.2018 10:37 Dodano załącznik "55 - 15.03.2018.docx - 55 -
15.03.2018.docx"

(Kamila Gruszczynska)
19.02.2018 13:22 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.02.2018 13:21 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.02.2018 13:20 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 21.02.2018 g.13.00
s.1224 DUW_.doc - porządek obrad KBIF 21.02.2018 g.13.00
s.1224 DUW_.doc"

(Kamila Gruszczynska)
19.02.2018 09:54 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.02.2018 09:53 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF..doc - porządek
obrad KBIF..doc"

(Kamila Gruszczynska)
16.02.2018 15:24 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
16.02.2018 15:23 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
16.02.2018 15:23 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 21.02.2018.pdf -
porządek obrad KKNiE 21.02.2018.pdf"

(Marcin Krzykowski)
16.02.2018 13:57 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
16.02.2018 13:57 Dodano załącznik "Porządek obrad_KOŚiGW_18.02.20.docx -
Porządek obrad_KOŚiGW_18.02.20.docx"

(Kamila Gruszczynska)
16.02.2018 13:06 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
16.02.2018 13:05 Dodano załącznik "54 - 22.02.2018.docx - 54 -
22.02.2018.docx"

(Kamila Gruszczynska)
16.02.2018 12:41 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
16.02.2018 12:40 Dodano załącznik "Porządek obrad KRT 18.02.20.doc -
Porządek obrad KRT 18.02.20.doc"

(Kamila Gruszczynska)
16.02.2018 12:28 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
16.02.2018 12:27 Dodano załącznik "p.o. 20.02.18.doc - p.o. 20.02.18.doc"
(Kamila Gruszczynska)
16.02.2018 12:02 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
16.02.2018 12:01 Dodano załącznik "Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 22 lutego 2018 r.docx - Porządek obrad
posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 22 lutego 2018 r.docx"

(Kamila Gruszczynska)
16.02.2018 12:00 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
18.12.2017 11:01 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
18.12.2017 11:01 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 29.11.2017.pdf -
porządek obrad KKNiE 29.11.2017.pdf

(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 11:00 Usunięto załącznik Porządek obrad KBiF.docx - Porządek
obrad KBiF.docx

(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 11:00 Usunięto załącznik 51 - 30.11.2017.docx - 51 -
30.11.2017.docx

(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 11:00 Usunięto załącznik p.o. 28.11.17.doc - p.o. 28.11.17.doc
(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:59 Usunięto załącznik Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 29 listopada 2017 r.docx - Porządek obrad
posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29 listopada 2017
r.docx

(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:59 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:59 Usunięto załącznik Porządek obrad KRT 17.11.28.doc -
Porządek obrad KRT 17.11.28.doc

(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:58 Usunięto załącznik p.o. 14.11.17.doc - p.o. 14.11.17.doc
(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:58 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 8.11.2017.pdf -
porządek obrad KKNiE 8.11.2017.pdf

(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:58 Usunięto załącznik 49 - 26.10.2017.docx - 49 -
26.10.2017.docx

(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:57 Usunięto załącznik Porządek obrad_KOŚ_17.10.24.doc -
Porządek obrad_KOŚ_17.10.24.doc

(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:57 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:57 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 26.10.2017.doc -
porządek obrad KBIF 26.10.2017.doc

(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:56 Usunięto załącznik Porządek obrad KWZ 25.10.2017..doc -
Porządek obrad KWZ 25.10.2017..doc

(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:56 Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 24.10.2017.docx
- Porządek obrad KRiROW 24.10.2017.docx

(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:56 Usunięto załącznik p.o. 24.10.17.doc - p.o. 24.10.17.doc
(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:55 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 26.10.2017.pdf -
porządek obrad KKNiE 26.10.2017.pdf

(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:55 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:55 Usunięto załącznik Porządek obrad KRT 17.10.24.doc -
Porządek obrad KRT 17.10.24.doc

(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:54 Usunięto załącznik Porządek obrad KU 17.10.18.doc -
Porządek obrad KU 17.10.18.doc

(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:54 Usunięto załącznik 48 - 28.09.2017.docx - 48 -
28.09.2017.docx

(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:53 Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 26.09.2017.docx
- Porządek obrad KRiROW 26.09.2017.docx

(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:53 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 27.09.2017.doc -
porządek obrad KBIF 27.09.2017.doc

(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:53 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:52 Usunięto załącznik Porządek obrad_17-09-26_KOŚiGW.doc -
Porządek obrad_17-09-26_KOŚiGW.doc

(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:52 Usunięto załącznik p.o. 26.09.17.doc - p.o. 26.09.17.doc
(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:52 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 27.09.2017.pdf -
porządek obrad KKNiE 27.09.2017.pdf

(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:51 Usunięto załącznik 47 - 26.09.2017.docx - 47 -
26.09.2017.docx

(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:51 Usunięto załącznik 46 - 20.09.2017.docx - 46 -
20.09.2017.docx

(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:51 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:50 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 13.09.2017.pdf -
porządek obrad KKNiE 13.09.2017.pdf

(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:50 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF ....doc -
porządek obrad KBIF ....doc

(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:49 Usunięto załącznik 46 - 01.09.2017.docx - 46 -
01.09.2017.docx

(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:48 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 12.07.2017
uaktualniony.doc - porządek obrad KBIF 12.07.2017
uaktualniony.doc

(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:47 Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 11.07.2017.docx
- Porządek obrad KRiROW 11.07.2017.docx

(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:46 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:46 Usunięto załącznik Porządek obrad KRT 17.07.13.doc -
Porządek obrad KRT 17.07.13.doc

(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:45 Usunięto załącznik Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 12 lipca 2017 r.docx - Porządek obrad
posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12 lipca 2017 r.docx

(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:45 Usunięto załącznik 45 - 13.07.2017.docx - 45 -
13.07.2017.docx

(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:45 Usunięto załącznik Porządek obrad KWZ 12.07.2017.doc -
Porządek obrad KWZ 12.07.2017.doc

(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:44 Usunięto załącznik p.o. 11.07.17.doc - p.o. 11.07.17.doc
(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:44 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:44 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 13.07.2017.pdf -
porządek obrad KKNiE 13.07.2017.pdf

(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:43 Usunięto załącznik Porządek obrad KWZ 12.07.2017.doc -
Porządek obrad KWZ 12.07.2017.doc

(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:43 Usunięto załącznik Porządek obrad KOŚiGW_17.07.11.doc -
Porządek obrad KOŚiGW_17.07.11.doc

(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:43 Usunięto załącznik p.o. 11.07.17.doc - p.o. 11.07.17.doc
(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 10:42 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 28.06.2017
uaktualniony.doc - porządek obrad KBIF 28.06.2017
uaktualniony.doc

(Marcin Krzykowski)
18.12.2017 09:30 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
18.12.2017 09:28 Dodano załącznik "Porządek obrad KBiF 20.12.2017 (u).docx
- Porządek obrad KBiF 20.12.2017 (u).docx"

(Kamila Gruszczynska)
15.12.2017 14:37 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
15.12.2017 14:36 Dodano załącznik "Porządek obrad_KOŚiGW_17.12.19.doc"
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 13:40 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
15.12.2017 13:39 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 20.12.2017.pdf"
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 13:39 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
15.12.2017 13:37 Dodano załącznik "53 - 21.12.2017.docx"
(Kamila Gruszczynska)
15.12.2017 13:37 Dodano załącznik "Porządek obrad KRT 17.12.21.doc"
(Kamila Gruszczynska)
15.12.2017 13:37 Dodano załącznik "p.o. 19.12.17.doc"
(Kamila Gruszczynska)
15.12.2017 13:37 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
15.12.2017 13:34 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
15.12.2017 13:27 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
15.12.2017 13:26 Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 19.12.2017.docx"
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:59 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:59 Usunięto załącznik Porządek obrad KWZ 28.06.2017.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:59 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 28.06.2017.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:58 Usunięto załącznik Porządek obrad KRT 17.06.29.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:58 Usunięto załącznik 44 - 29.06.2017.docx
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:58 Usunięto załącznik Porządek obrad_KOŚ_27.06.17.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:57 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:57 Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 27.06.2017.docx
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:57 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 28.06.2017.pdf
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:57 Usunięto załącznik p.o. 27.06.17.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:56 Usunięto załącznik Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 13 czerwca 2017 r.docx

(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:56 Usunięto załącznik 43 - 14.06.2017.docx
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:56 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:55 Usunięto załącznik Porządek obrad KWZ 13.06.2017.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:55 Usunięto załącznik Porządek obrad KRT 17.06.13.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:55 Usunięto załącznik Porządek obrad KOŚ_13.06.17.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:55 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 13.06.2017.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:54 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 12.06.2017.pdf
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:54 Usunięto załącznik p.o. 13.06.17.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:54 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 24.05.2017...doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:54 Usunięto załącznik Porządek obrad_KOŚiGW_17.05.23.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:53 Usunięto załącznik 42 - 24.05.2017.docx
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:52 Usunięto załącznik Porządek obrad KWZ 24.05.2017.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:51 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:51 Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 23.05.2017.docx
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:51 Usunięto załącznik porządek obrad KZ.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:51 Usunięto załącznik Porządek obrad KRT 17.05.23.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:50 Usunięto załącznik p.o. 23.05.17.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:50 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 24.05.2017.pdf
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:48 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:48 Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 26.04.2017.docx
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:47 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:47 Usunięto załącznik Porządek obrad_KOŚiGW 27.04.2017.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:47 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 27.04.2017.pdf
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:46 Usunięto załącznik 41 - 28.04.2017.docx
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:46 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:46 Usunięto załącznik Porządek obrad KRT 17.04.26.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:45 Usunięto załącznik p.o. 26.04.17.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:45 Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 28.03.2017.docx
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:45 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 29.03.2017.docx
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:44 Usunięto załącznik Porządek obrad KRT 17.03.28.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:44 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:44 Usunięto załącznik Porządek obrad KOŚ 28.03.17.docx
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:43 Usunięto załącznik 40 - 30.03.2017.docx
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:43 Usunięto załącznik p.o. 28.03.17.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:43 Usunięto załącznik Porządek obrad KZ.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:42 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:42 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:42 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:42 Usunięto załącznik porządek obrad KRW popr..doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:41 Usunięto załącznik Porządek obrad KOŚ 28.03.17.docx
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:41 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 23.03.2017.pdf
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:41 Usunięto załącznik 39 - 23.02.2017.docx
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:40 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:40 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:40 Usunięto załącznik Porządek obrad na ściankę
KRiROW.docx

(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:39 Usunięto załącznik Porządek obrad na ściankę
KRiROW.docx

(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:39 Usunięto załącznik Porządek obrad KOŚ 07.02.17.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:39 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 08.02.2017.pdf
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:38 Usunięto załącznik 38 - 09.02.2017.docx
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:38 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:37 Usunięto załącznik Porządek obrad KRT 17.02.07.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:36 Usunięto załącznik p.o. 07.02.17.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:36 Usunięto załącznik Porządek obrad KWZ.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:36 Usunięto załącznik Porządek obrad KZ.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:35 Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 24.01.2017.docx
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:35 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:34 Usunięto załącznik Porządek obrad KOŚ 24.01.2017.docx
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:34 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:34 Usunięto załącznik 37 - 26.01.2017.docx
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:33 Usunięto załącznik Porządek obrad KRT 17.01.24.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:33 Usunięto załącznik p.o. 24.01.17.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:32 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:32 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 25.01.2017.pdf
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:31 Usunięto załącznik Porządek obrad Komisji Rewizyjnej
SWD.docx

(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:31 Usunięto załącznik porządek obrad KRW.docx
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:30 Usunięto załącznik Proponowany Porządek Obrad Komisji
21.12.2016.docx

(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:30 Usunięto załącznik Porządek obrad -1.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:29 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:29 Usunięto załącznik Porządek obrad KOŚ 20.12.16.docx
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:28 Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 22.12.16.docx
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:28 Usunięto załącznik porządek obrad.. KBIF 21.12.2016.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:27 Usunięto załącznik 36 - 22.12.2016.docx
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:27 Usunięto załącznik Porządek obrad KRT 16.12.20.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:26 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:26 Usunięto załącznik p.o. 20.12.16.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:26 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 21.12.2016.pdf
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:25 Usunięto załącznik Porządek obrad KRW 16.12.21.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:25 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 13.12.2016.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:25 Usunięto załącznik KOŚiGW porządek obrad.docx
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:21 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:20 Usunięto załącznik KRiROW porządek obrad.docx
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:20 Usunięto załącznik Porządek obrad KRT 16.12.06.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:20 Usunięto załącznik uaktualniony porządek obrad KBIF
24.11.2016.doc

(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:19 Usunięto załącznik Porządek obrad KZ.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:19 Usunięto załącznik Proponowany Porządek Obrad Komisji
Współpracy Zagraniccznej 23.11.2016.doc

(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:18 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:18 Usunięto załącznik p.o. 24.11.16.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:17 Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 22.11.16.docx
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:17 Usunięto załącznik Porządek obrad KOŚ 22.11.16.docx
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:17 Usunięto załącznik 35 - 25.11.2016.docx
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:16 Usunięto załącznik Porządek obrad KRT 16.11.22.doc
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:15 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:14 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 23.11.2016.pdf
(Marcin Krzykowski)
15.12.2017 12:14 Usunięto załącznik Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 23 listopada 2016 r.docx

(Marcin Krzykowski)
14.12.2017 08:32 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
14.12.2017 08:29 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
14.12.2017 08:29 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 20.12.2017.pdf"
(Marcin Krzykowski)
14.12.2017 08:28 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 3.11.2016.pdf
(Marcin Krzykowski)
14.12.2017 08:27 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
12.12.2017 09:03 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
12.12.2017 09:03 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF.doc"
(Kamila Gruszczynska)
08.12.2017 09:09 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
08.12.2017 09:07 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF.doc"
(Kamila Gruszczynska)
04.12.2017 11:50 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
04.12.2017 11:49 Dodano załącznik "Porządek obrad KRT 17.12.05.doc"
(Kamila Gruszczynska)
01.12.2017 15:11 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
01.12.2017 15:11 Dodano załącznik "porządek obrad KRiROW 05.12.2017.docx"
(Marcin Krzykowski)
01.12.2017 15:05 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
01.12.2017 15:03 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
01.12.2017 15:02 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
01.12.2017 14:58 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
01.12.2017 14:56 Dodano załącznik "porządek obrad KWZ 06.12.2017.docx"
(Marcin Krzykowski)
01.12.2017 14:55 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
01.12.2017 14:53 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
01.12.2017 14:53 Usunięto załącznik porządek obrad KWZ 06.12.2017.docx
(Marcin Krzykowski)
01.12.2017 14:50 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
01.12.2017 14:49 Dodano załącznik "Porządek obrad_KOŚiGW_17.12.05.doc"
(Marcin Krzykowski)
01.12.2017 14:49 Dodano załącznik "porządek obrad KWZ 06.12.2017.docx"
(Marcin Krzykowski)
01.12.2017 13:21 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
01.12.2017 13:21 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
01.12.2017 13:16 Dodano załącznik "52 - 05.12.2017.docx"
(Kamila Gruszczynska)
01.12.2017 13:15 Dodano załącznik "p.o. 05.12.17.doc"
(Kamila Gruszczynska)
01.12.2017 13:09 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
01.12.2017 13:08 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 06.12.2017.pdf"
(Marcin Krzykowski)
01.12.2017 13:08 Usunięto załącznik Porządek Obrad Komisji Współpracy
Zagranicznej 25.10.2016.docx

(Marcin Krzykowski)
01.12.2017 13:07 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 26.10.2016.pdf
(Marcin Krzykowski)
01.12.2017 13:03 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
01.12.2017 13:01 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
27.11.2017 12:27 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
27.11.2017 12:26 Dodano załącznik "Porządek obrad KWZ 29.11.2017..doc"
(Marcin Krzykowski)
24.11.2017 14:50 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
24.11.2017 14:49 Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 28.11.2017.docx"
(Marcin Krzykowski)
24.11.2017 14:28 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
24.11.2017 14:27 Dodano załącznik "Porządek obrad KOŚ_17.11.28.doc"
(Marcin Krzykowski)
24.11.2017 13:12 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
24.11.2017 13:11 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 29.11.2017.pdf"
(Marcin Krzykowski)
24.11.2017 11:29 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.11.2017 11:29 Dodano załącznik "Porządek obrad KBiF.docx"
(Kamila Gruszczynska)
24.11.2017 10:40 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.11.2017 10:40 Dodano załącznik "51 - 30.11.2017.docx"
(Kamila Gruszczynska)
24.11.2017 10:39 Usunięto załącznik 51 - 30.11.2017.docx
(Kamila Gruszczynska)
24.11.2017 10:34 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.11.2017 10:32 Dodano załącznik "51 - 30.11.2017.docx"
(Kamila Gruszczynska)
24.11.2017 10:31 Dodano załącznik "p.o. 28.11.17.doc"
(Kamila Gruszczynska)
24.11.2017 10:31 Dodano załącznik "Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 29 listopada 2017 r.docx"

(Kamila Gruszczynska)
24.11.2017 10:31 Dodano załącznik "Porządek obrad KRT 17.11.28.doc"
(Kamila Gruszczynska)
24.11.2017 10:28 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
14.11.2017 07:41 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
14.11.2017 07:40 Dodano załącznik "p.o. 14.11.17.doc"
(Kamila Gruszczynska)
03.11.2017 13:34 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
03.11.2017 13:34 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 8.11.2017.pdf"
(Marcin Krzykowski)
03.11.2017 12:42 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
23.10.2017 08:27 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
23.10.2017 08:25 Dodano załącznik "49 - 26.10.2017.docx"
(Kamila Gruszczynska)
20.10.2017 15:31 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
20.10.2017 15:30 Dodano załącznik "Porządek obrad_KOŚ_17.10.24.doc"
(Marcin Krzykowski)
20.10.2017 15:29 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
20.10.2017 14:54 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
20.10.2017 14:53 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 26.10.2017.doc"
(Marcin Krzykowski)
20.10.2017 14:53 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
20.10.2017 14:51 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
20.10.2017 14:50 Dodano załącznik "Porządek obrad KWZ 25.10.2017..doc"
(Marcin Krzykowski)
20.10.2017 14:50 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
20.10.2017 13:37 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
20.10.2017 13:36 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
20.10.2017 13:35 Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 24.10.2017.docx"
(Marcin Krzykowski)
20.10.2017 13:14 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
20.10.2017 12:58 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
20.10.2017 12:57 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
20.10.2017 12:57 Dodano załącznik "p.o. 24.10.17.doc"
(Marcin Krzykowski)
20.10.2017 12:54 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
20.10.2017 12:48 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
20.10.2017 12:47 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
20.10.2017 12:46 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 26.10.2017.pdf"
(Marcin Krzykowski)
20.10.2017 11:40 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
19.10.2017 19:22 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
19.10.2017 19:21 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
19.10.2017 19:21 Dodano załącznik "Porządek obrad KRT 17.10.24.doc"
(Marcin Krzykowski)
19.10.2017 19:20 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
18.10.2017 10:22 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
18.10.2017 10:20 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
18.10.2017 10:20 Dodano załącznik "Porządek obrad KU 17.10.18.doc"
(Marcin Krzykowski)
18.10.2017 10:16 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
27.09.2017 07:52 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
27.09.2017 07:52 Dodano załącznik "48 - 28.09.2017.docx"
(Kamila Gruszczynska)
27.09.2017 07:51 Usunięto załącznik 48 - 28.09.2017.docx
(Kamila Gruszczynska)
27.09.2017 07:47 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
27.09.2017 07:45 Dodano załącznik "48 - 28.09.2017.docx"
(Kamila Gruszczynska)
25.09.2017 12:50 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
25.09.2017 12:44 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
25.09.2017 12:43 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
25.09.2017 12:43 Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 26.09.2017.docx"
(Marcin Krzykowski)
25.09.2017 12:42 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
25.09.2017 12:41 Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 26.09.2017.docx
(Marcin Krzykowski)
25.09.2017 11:41 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
25.09.2017 11:40 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 27.09.2017.doc"
(Kamila Gruszczynska)
25.09.2017 11:04 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
25.09.2017 11:03 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
25.09.2017 11:02 Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 26.09.2017.docx"
(Marcin Krzykowski)
25.09.2017 11:00 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
25.09.2017 11:00 Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 26.09.2017.docx
(Marcin Krzykowski)
22.09.2017 14:58 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
22.09.2017 14:57 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
22.09.2017 14:57 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
22.09.2017 14:56 Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 26.09.2017.docx"
(Marcin Krzykowski)
22.09.2017 14:53 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
22.09.2017 14:50 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
22.09.2017 14:50 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
22.09.2017 14:49 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
22.09.2017 14:49 Dodano załącznik "Porządek obrad_17-09-26_KOŚiGW.doc"
(Marcin Krzykowski)
22.09.2017 14:47 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
22.09.2017 14:18 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
22.09.2017 14:17 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
22.09.2017 14:17 Dodano załącznik "p.o. 26.09.17.doc"
(Marcin Krzykowski)
22.09.2017 14:16 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
22.09.2017 14:15 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
22.09.2017 12:03 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
22.09.2017 12:02 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
22.09.2017 12:02 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 27.09.2017.pdf"
(Marcin Krzykowski)
22.09.2017 12:01 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
22.09.2017 11:57 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
21.09.2017 10:42 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.09.2017 10:41 Dodano załącznik "47 - 26.09.2017.docx"
(Kamila Gruszczynska)
13.09.2017 11:31 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
13.09.2017 11:28 Dodano załącznik "46 - 20.09.2017.docx"
(Kamila Gruszczynska)
08.09.2017 14:00 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
08.09.2017 14:00 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
08.09.2017 13:59 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 13.09.2017.pdf"
(Marcin Krzykowski)
08.09.2017 13:58 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
31.08.2017 11:51 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
31.08.2017 11:50 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF ....doc"
(Kamila Gruszczynska)
29.08.2017 15:26 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
29.08.2017 15:24 Dodano załącznik "46 - 01.09.2017.docx"
(Kamila Gruszczynska)
11.07.2017 11:52 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
11.07.2017 11:51 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 12.07.2017
uaktualniony.doc"

(Kamila Gruszczynska)
11.07.2017 11:51 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 12.07.2017.doc
(Kamila Gruszczynska)
11.07.2017 11:47 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
11.07.2017 10:45 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
11.07.2017 10:45 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
11.07.2017 10:44 Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 11.07.2017.docx"
(Marcin Krzykowski)
11.07.2017 10:43 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
11.07.2017 10:37 Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 11.07.2017.docx
(Marcin Krzykowski)
11.07.2017 10:36 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
07.07.2017 13:45 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
07.07.2017 13:44 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 12.07.2017.doc"
(Kamila Gruszczynska)
07.07.2017 13:00 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
07.07.2017 12:59 Dodano załącznik "Porządek obrad KRT 17.07.13.doc"
(Kamila Gruszczynska)
07.07.2017 10:57 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
07.07.2017 10:54 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
07.07.2017 10:53 Dodano załącznik "Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 12 lipca 2017 r.docx"

(Kamila Gruszczynska)
07.07.2017 10:22 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
07.07.2017 10:22 Dodano załącznik "45 - 13.07.2017.docx"
(Kamila Gruszczynska)
07.07.2017 09:18 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
07.07.2017 09:17 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
07.07.2017 09:13 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
07.07.2017 09:13 Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 11.07.2017.docx"
(Marcin Krzykowski)
07.07.2017 09:12 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 26.10.2016.doc
(Marcin Krzykowski)
07.07.2017 09:12 Usunięto załącznik 34 - 27.10.2016.docx
(Marcin Krzykowski)
07.07.2017 09:11 Usunięto załącznik porządek obrad Komisji Doraźnej ds.
Subregionów 26-10-2016.doc

(Marcin Krzykowski)
07.07.2017 09:11 Usunięto załącznik Porządek obrad KOŚ - 25.10.16.docx
(Marcin Krzykowski)
07.07.2017 09:11 Usunięto załącznik porządek obrad KRiROW 25.10.16.docx
(Marcin Krzykowski)
07.07.2017 09:11 Usunięto załącznik p.o. 25.10.16.doc
(Marcin Krzykowski)
07.07.2017 09:10 Usunięto załącznik Porządek obrad.doc
(Marcin Krzykowski)
07.07.2017 09:10 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 16.10.25.doc
(Marcin Krzykowski)
07.07.2017 09:10 Usunięto załącznik 33 - 24.10.2016.docx
(Marcin Krzykowski)
07.07.2017 09:10 Usunięto załącznik Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 20 października 2016 r.docx

(Marcin Krzykowski)
07.07.2017 09:09 Usunięto załącznik Proponowany Porządek Obrad KWZ
28.09.2016.doc

(Marcin Krzykowski)
07.07.2017 09:09 Usunięto załącznik uaktualniony porządek obrad KBiF
28.09.2016.doc

(Marcin Krzykowski)
07.07.2017 09:09 Usunięto załącznik porządek obrad Komisji Doraźnej ds.
Subregionów 27-09-2016.doc

(Marcin Krzykowski)
07.07.2017 09:08 Usunięto załącznik 2016-09-27_29.doc
(Marcin Krzykowski)
07.07.2017 09:08 Usunięto załącznik porządek obrad KRiROW 27.09.2016.docx
(Marcin Krzykowski)
07.07.2017 09:08 Usunięto załącznik porządek obrad KBiF 28.09.2016.doc
(Marcin Krzykowski)
06.07.2017 15:23 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
06.07.2017 15:22 Dodano załącznik "Porządek obrad KWZ 12.07.2017.doc"
(Kamila Gruszczynska)
06.07.2017 14:09 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
06.07.2017 14:08 Dodano załącznik "p.o. 11.07.17.doc"
(Kamila Gruszczynska)
06.07.2017 13:20 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
06.07.2017 13:18 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
06.07.2017 13:18 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 13.07.2017.pdf"
(Marcin Krzykowski)
06.07.2017 13:17 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 28.09.2016.pdf
(Marcin Krzykowski)
06.07.2017 13:17 Usunięto załącznik 32 - 29.09.2016.docx
(Marcin Krzykowski)
06.07.2017 13:10 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
06.07.2017 13:09 Dodano załącznik "Porządek obrad KWZ 12.07.2017.doc"
(Kamila Gruszczynska)
06.07.2017 13:08 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
06.07.2017 12:59 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
06.07.2017 12:18 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
06.07.2017 12:16 Dodano załącznik "Porządek obrad KOŚiGW_17.07.11.doc"
(Kamila Gruszczynska)
06.07.2017 12:16 Dodano załącznik "p.o. 11.07.17.doc"
(Kamila Gruszczynska)
28.06.2017 10:40 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
28.06.2017 10:39 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 28.06.2017
uaktualniony.doc"

(Kamila Gruszczynska)
27.06.2017 09:09 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
26.06.2017 13:18 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
26.06.2017 13:18 Dodano załącznik "Porządek obrad KWZ 28.06.2017.doc"
(Kamila Gruszczynska)
26.06.2017 09:14 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
26.06.2017 09:13 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 28.06.2017.doc"
(Kamila Gruszczynska)
23.06.2017 13:57 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
23.06.2017 13:56 Dodano załącznik "Porządek obrad KRT 17.06.29.doc"
(Kamila Gruszczynska)
23.06.2017 13:33 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
23.06.2017 13:33 Dodano załącznik "44 - 29.06.2017.docx"
(Kamila Gruszczynska)
23.06.2017 13:31 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
23.06.2017 13:30 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
23.06.2017 13:28 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
23.06.2017 13:28 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
23.06.2017 13:27 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
23.06.2017 13:23 Dodano załącznik "Porządek obrad_KOŚ_27.06.17.doc"
(Marcin Krzykowski)
23.06.2017 13:22 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
23.06.2017 11:20 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
23.06.2017 11:19 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
23.06.2017 11:18 Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 27.06.2017.docx"
(Marcin Krzykowski)
23.06.2017 11:17 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
22.06.2017 16:19 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
22.06.2017 16:19 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
22.06.2017 16:13 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 28.06.2017.pdf"
(Marcin Krzykowski)
22.06.2017 16:12 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
22.06.2017 16:12 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 28.06.2017.pdf
(Marcin Krzykowski)
22.06.2017 16:11 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
22.06.2017 15:48 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
22.06.2017 15:47 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
22.06.2017 15:47 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 28.06.2017.pdf"
(Marcin Krzykowski)
22.06.2017 13:30 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
22.06.2017 13:29 Dodano załącznik "p.o. 27.06.17.doc"
(Kamila Gruszczynska)
22.06.2017 13:28 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
12.06.2017 09:52 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
12.06.2017 09:50 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
12.06.2017 09:49 Dodano załącznik "Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 13 czerwca 2017 r.docx"

(Kamila Gruszczynska)
12.06.2017 09:02 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
12.06.2017 09:00 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
12.06.2017 08:48 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
12.06.2017 08:47 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
12.06.2017 08:42 Dodano załącznik "43 - 14.06.2017.docx"
(Kamila Gruszczynska)
12.06.2017 08:41 Dodano załącznik "Porządek obrad KWZ 13.06.2017.doc"
(Kamila Gruszczynska)
12.06.2017 08:41 Dodano załącznik "Porządek obrad KRT 17.06.13.doc"
(Kamila Gruszczynska)
12.06.2017 08:41 Dodano załącznik "Porządek obrad KOŚ_13.06.17.doc"
(Kamila Gruszczynska)
12.06.2017 08:41 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 13.06.2017.doc"
(Kamila Gruszczynska)
08.06.2017 14:31 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
08.06.2017 14:30 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
08.06.2017 14:30 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 12.06.2017.pdf"
(Marcin Krzykowski)
08.06.2017 11:18 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
31.05.2017 13:08 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
31.05.2017 13:06 Dodano załącznik "p.o. 13.06.17.doc"
(Marcin Krzykowski)
31.05.2017 13:05 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
24.05.2017 08:11 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.05.2017 08:10 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 24.05.2017...doc"
(Kamila Gruszczynska)
22.05.2017 11:50 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
22.05.2017 11:49 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
22.05.2017 11:48 Dodano załącznik "Porządek obrad_KOŚiGW_17.05.23.doc"
(Marcin Krzykowski)
19.05.2017 13:35 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.05.2017 13:04 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.05.2017 13:03 Dodano załącznik "42 - 24.05.2017.docx"
(Kamila Gruszczynska)
19.05.2017 13:02 Usunięto załącznik 42 - 24.05.2017.docx
(Kamila Gruszczynska)
19.05.2017 12:48 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.05.2017 12:48 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
19.05.2017 12:47 Dodano załącznik "42 - 24.05.2017.docx"
(Kamila Gruszczynska)
19.05.2017 12:47 Dodano załącznik "Porządek obrad KWZ 24.05.2017.doc"
(Kamila Gruszczynska)
19.05.2017 12:47 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.05.2017 12:41 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 16.09.27.doc
(Marcin Krzykowski)
19.05.2017 12:41 Usunięto załącznik p.o. 27.09.16.doc
(Marcin Krzykowski)
19.05.2017 12:41 Usunięto załącznik Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 28 września 2016 r.docx

(Marcin Krzykowski)
19.05.2017 12:40 Usunięto załącznik Porządek obrad KZ.pdf
(Marcin Krzykowski)
19.05.2017 12:40 Usunięto załącznik porządek obrad KB i KRT 16.09.12.doc
(Marcin Krzykowski)
19.05.2017 12:40 Usunięto załącznik p.o. 08.09.16.doc
(Marcin Krzykowski)
19.05.2017 12:39 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 8.09.2016.pdf
(Marcin Krzykowski)
19.05.2017 12:39 Usunięto załącznik porządek obrad Komisji Doraźnej ds.
Subregionów 12-07-2016.doc

(Marcin Krzykowski)
19.05.2017 12:39 Usunięto załącznik KOŚiGW 12 lipca
(Marcin Krzykowski)
19.05.2017 12:38 Usunięto załącznik KWZ 13 lipca
(Marcin Krzykowski)
19.05.2017 12:38 Usunięto załącznik 31 - 14.07.2016.docx
(Marcin Krzykowski)
19.05.2017 12:38 Usunięto załącznik Porządek obrad KBiF.doc
(Marcin Krzykowski)
19.05.2017 12:37 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
19.05.2017 12:36 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
19.05.2017 12:36 Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 23.05.2017.docx"
(Marcin Krzykowski)
19.05.2017 12:35 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
19.05.2017 12:33 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
19.05.2017 12:32 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
19.05.2017 12:30 Dodano załącznik "porządek obrad KZ.doc"
(Marcin Krzykowski)
19.05.2017 12:29 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
19.05.2017 11:12 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.05.2017 11:10 Dodano załącznik "Porządek obrad KRT 17.05.23.doc"
(Kamila Gruszczynska)
19.05.2017 11:10 Dodano załącznik "p.o. 23.05.17.doc"
(Kamila Gruszczynska)
19.05.2017 11:08 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.05.2017 08:45 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
19.05.2017 08:44 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
19.05.2017 08:44 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 24.05.2017.pdf"
(Marcin Krzykowski)
19.05.2017 08:43 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
19.05.2017 08:42 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
19.05.2017 08:42 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 24.05.2017.pdf
(Marcin Krzykowski)
18.05.2017 15:11 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
18.05.2017 15:10 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
18.05.2017 15:10 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 24.05.2017.pdf"
(Marcin Krzykowski)
18.05.2017 14:55 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
25.04.2017 14:09 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
25.04.2017 14:08 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
25.04.2017 14:08 Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 26.04.2017.docx"
(Marcin Krzykowski)
25.04.2017 14:07 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
25.04.2017 14:06 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
25.04.2017 14:06 Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 26.04.2017.docx
(Marcin Krzykowski)
25.04.2017 09:00 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
25.04.2017 08:59 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF.doc"
(Kamila Gruszczynska)
25.04.2017 08:03 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
25.04.2017 08:02 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
25.04.2017 08:02 Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 26.04.2017.docx"
(Marcin Krzykowski)
25.04.2017 07:56 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
25.04.2017 07:54 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
25.04.2017 07:54 Dodano załącznik "Porządek obrad_KOŚiGW 27.04.2017.doc"
(Marcin Krzykowski)
21.04.2017 16:43 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
21.04.2017 16:42 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
21.04.2017 16:42 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 27.04.2017.pdf"
(Marcin Krzykowski)
21.04.2017 14:46 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.04.2017 14:45 Dodano załącznik "41 - 28.04.2017.docx"
(Kamila Gruszczynska)
21.04.2017 14:23 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.04.2017 14:19 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.04.2017 14:18 Dodano załącznik "Porządek obrad KRT 17.04.26.doc"
(Kamila Gruszczynska)
21.04.2017 14:18 Dodano załącznik "p.o. 26.04.17.doc"
(Kamila Gruszczynska)
21.04.2017 14:17 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
18.04.2017 11:00 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
24.03.2017 15:31 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
24.03.2017 15:30 Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 28.03.2017.docx"
(Marcin Krzykowski)
24.03.2017 14:59 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
24.03.2017 14:58 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
24.03.2017 14:58 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 29.03.2017.docx"
(Marcin Krzykowski)
24.03.2017 14:10 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.03.2017 14:06 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.03.2017 14:04 Dodano załącznik "Porządek obrad KRT 17.03.28.doc"
(Kamila Gruszczynska)
24.03.2017 13:57 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.03.2017 13:56 Dodano załącznik "Porządek obrad KOŚ 28.03.17.docx"
(Kamila Gruszczynska)
24.03.2017 11:57 Dodano załącznik "40 - 30.03.2017.docx"
(Kamila Gruszczynska)
24.03.2017 11:12 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.03.2017 11:09 Dodano załącznik "p.o. 28.03.17.doc"
(Kamila Gruszczynska)
24.03.2017 11:09 Usunięto załącznik p.o. 28.03.17.doc
(Kamila Gruszczynska)
24.03.2017 09:46 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.03.2017 09:39 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
24.03.2017 09:38 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
24.03.2017 09:36 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
24.03.2017 09:35 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
24.03.2017 09:35 Dodano załącznik "Porządek obrad KZ.doc"
(Marcin Krzykowski)
24.03.2017 09:34 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
24.03.2017 09:31 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
24.03.2017 09:30 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.03.2017 09:28 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF.doc"
(Kamila Gruszczynska)
24.03.2017 09:28 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.03.2017 09:23 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.03.2017 09:23 Dodano załącznik "p.o. 28.03.17.doc"
(Kamila Gruszczynska)
24.03.2017 09:22 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.03.2017 09:21 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.03.2017 09:20 Dodano załącznik "porządek obrad KRW popr..doc"
(Kamila Gruszczynska)
24.03.2017 09:20 Usunięto załącznik Porządek obrad KRW.docx
(Kamila Gruszczynska)
23.03.2017 14:11 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
23.03.2017 14:10 Dodano załącznik "Porządek obrad KRW.docx"
(Kamila Gruszczynska)
23.03.2017 14:04 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.03.2017 11:22 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.03.2017 11:19 Dodano załącznik "Porządek obrad KOŚ 28.03.17.docx"
(Kamila Gruszczynska)
21.03.2017 11:17 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
16.03.2017 09:34 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
16.03.2017 09:32 Usunięto załącznik p.o. 12.07.16 KRG.doc
(Marcin Krzykowski)
16.03.2017 09:31 Usunięto załącznik porządek obrad KRiROW 12.07.2016.docx
(Marcin Krzykowski)
16.03.2017 09:31 Usunięto załącznik KRTSiR 12 lipca
(Marcin Krzykowski)
16.03.2017 09:30 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
16.03.2017 09:29 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
16.03.2017 09:29 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 23.03.2017.pdf"
(Marcin Krzykowski)
16.03.2017 09:28 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
16.02.2017 13:05 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
16.02.2017 13:02 Dodano załącznik "39 - 23.02.2017.docx"
(Kamila Gruszczynska)
07.02.2017 11:41 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
07.02.2017 11:40 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF.doc"
(Kamila Gruszczynska)
03.02.2017 15:06 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
03.02.2017 15:06 Dodano załącznik "Porządek obrad na ściankę
KRiROW.docx"

(Marcin Krzykowski)
03.02.2017 15:05 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
03.02.2017 15:04 Dodano załącznik "Porządek obrad na ściankę
KRiROW.docx"

(Kamila Gruszczynska)
03.02.2017 15:04 Dodano załącznik "Porządek obrad KOŚ 07.02.17.doc"
(Kamila Gruszczynska)
03.02.2017 15:00 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
03.02.2017 14:59 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 08.02.2017.pdf"
(Marcin Krzykowski)
03.02.2017 13:06 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
03.02.2017 13:04 Dodano załącznik "38 - 09.02.2017.docx"
(Kamila Gruszczynska)
03.02.2017 13:04 Dodano załącznik "Porządek obrad KRT 17.02.07.doc"
(Kamila Gruszczynska)
03.02.2017 13:04 Dodano załącznik "p.o. 07.02.17.doc"
(Kamila Gruszczynska)
03.02.2017 13:02 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
02.02.2017 11:46 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
02.02.2017 11:46 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
25.01.2017 08:17 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
25.01.2017 08:16 Dodano załącznik "Porządek obrad KWZ.doc"
(Marcin Krzykowski)
25.01.2017 08:11 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
25.01.2017 08:10 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
25.01.2017 08:10 Dodano załącznik "Porządek obrad KZ.doc"
(Marcin Krzykowski)
25.01.2017 08:09 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 13.07.2016.pdf
(Marcin Krzykowski)
23.01.2017 11:15 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
23.01.2017 11:13 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
23.01.2017 11:12 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
23.01.2017 11:12 Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 24.01.2017.docx"
(Marcin Krzykowski)
23.01.2017 11:12 Dodano załącznik "Porządek obrad KOŚ 24.01.2017.docx"
(Marcin Krzykowski)
20.01.2017 14:57 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
20.01.2017 14:55 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF.doc"
(Kamila Gruszczynska)
20.01.2017 13:52 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
20.01.2017 13:49 Dodano załącznik "37 - 26.01.2017.docx"
(Kamila Gruszczynska)
20.01.2017 13:49 Dodano załącznik "Porządek obrad KRT 17.01.24.doc"
(Kamila Gruszczynska)
20.01.2017 13:49 Dodano załącznik "p.o. 24.01.17.doc"
(Kamila Gruszczynska)
20.01.2017 13:43 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
20.01.2017 11:14 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
20.01.2017 11:13 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
20.01.2017 11:13 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 25.01.2017.pdf"
(Marcin Krzykowski)
20.01.2017 10:29 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
20.01.2017 10:26 Dodano załącznik "Porządek obrad Komisji Rewizyjnej
SWD.docx"

(Kamila Gruszczynska)
19.01.2017 12:17 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
19.01.2017 10:27 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
13.01.2017 13:08 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
13.01.2017 13:07 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
13.01.2017 13:07 Dodano załącznik "porządek obrad KRW.docx"
(Marcin Krzykowski)
13.01.2017 13:01 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
20.12.2016 09:55 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
20.12.2016 09:54 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
20.12.2016 09:49 Dodano załącznik "Proponowany Porządek Obrad Komisji
21.12.2016.docx"

(Marcin Krzykowski)
20.12.2016 09:48 Usunięto załącznik KOSiGW 12 lipca 2016
(Marcin Krzykowski)
20.12.2016 09:48 Usunięto załącznik Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 13 lipca 2016 r.docx

(Marcin Krzykowski)
20.12.2016 08:50 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
20.12.2016 08:49 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
20.12.2016 08:49 Dodano załącznik "Porządek obrad -1.doc"
(Marcin Krzykowski)
19.12.2016 08:17 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.12.2016 08:15 Dodano załącznik "Porządek obrad KOŚ 20.12.16.docx"
(Kamila Gruszczynska)
19.12.2016 08:15 Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 22.12.16.docx"
(Kamila Gruszczynska)
19.12.2016 08:15 Dodano załącznik "porządek obrad.. KBIF 21.12.2016.doc"
(Kamila Gruszczynska)
16.12.2016 14:31 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
16.12.2016 14:24 Dodano załącznik "36 - 22.12.2016.docx"
(Kamila Gruszczynska)
16.12.2016 14:24 Dodano załącznik "Porządek obrad KRT 16.12.20.doc"
(Kamila Gruszczynska)
16.12.2016 14:24 Dodano załącznik "p.o. 20.12.16.doc"
(Kamila Gruszczynska)
16.12.2016 14:03 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
16.12.2016 13:59 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
16.12.2016 13:59 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 21.12.2016.pdf"
(Marcin Krzykowski)
15.12.2016 10:48 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
14.12.2016 14:24 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
14.12.2016 14:23 Dodano załącznik "Porządek obrad KRW 16.12.21.doc"
(Kamila Gruszczynska)
14.12.2016 14:22 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
07.12.2016 13:10 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
07.12.2016 13:08 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 13.12.2016.doc"
(Kamila Gruszczynska)
07.12.2016 13:07 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
02.12.2016 14:54 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
02.12.2016 14:52 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
02.12.2016 14:48 Dodano załącznik "KOŚiGW porządek obrad.docx"
(Kamila Gruszczynska)
02.12.2016 14:48 Dodano załącznik "KRiROW porządek obrad.docx"
(Kamila Gruszczynska)
02.12.2016 08:48 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
02.12.2016 08:47 Dodano załącznik "Porządek obrad KRT 16.12.06.doc"
(Kamila Gruszczynska)
02.12.2016 08:46 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
22.11.2016 14:12 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
22.11.2016 14:11 Dodano załącznik "uaktualniony porządek obrad KBIF
24.11.2016.doc"

(Kamila Gruszczynska)
22.11.2016 14:10 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 24.11.2016.doc
(Kamila Gruszczynska)
22.11.2016 09:27 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
22.11.2016 09:26 Dodano załącznik "Porządek obrad KZ.doc"
(Kamila Gruszczynska)
22.11.2016 09:26 Dodano załącznik "Proponowany Porządek Obrad Komisji
Współpracy Zagraniccznej 23.11.2016.doc"

(Kamila Gruszczynska)
21.11.2016 08:08 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.11.2016 08:07 Dodano załącznik "p.o. 24.11.16.doc"
(Kamila Gruszczynska)
21.11.2016 08:07 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 24.11.2016.doc"
(Kamila Gruszczynska)
18.11.2016 15:21 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
18.11.2016 15:21 Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 22.11.16.docx"
(Kamila Gruszczynska)
18.11.2016 15:19 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
18.11.2016 15:18 Dodano załącznik "Porządek obrad KOŚ 22.11.16.docx"
(Kamila Gruszczynska)
18.11.2016 13:34 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
18.11.2016 13:33 Dodano załącznik "35 - 25.11.2016.docx"
(Kamila Gruszczynska)
18.11.2016 13:33 Usunięto załącznik 35 - 25.11.2016.docx
(Kamila Gruszczynska)
18.11.2016 13:29 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
18.11.2016 13:27 Dodano załącznik "35 - 25.11.2016.docx"
(Kamila Gruszczynska)
18.11.2016 13:27 Dodano załącznik "Porządek obrad KRT 16.11.22.doc"
(Kamila Gruszczynska)
18.11.2016 13:25 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
17.11.2016 15:33 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
17.11.2016 15:32 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
17.11.2016 15:31 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 23.11.2016.pdf"
(Marcin Krzykowski)
17.11.2016 12:17 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
17.11.2016 09:54 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
17.11.2016 09:53 Dodano załącznik "Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 23 listopada 2016 r.docx"

(Kamila Gruszczynska)
17.11.2016 09:52 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
03.11.2016 09:07 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
27.10.2016 16:47 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
27.10.2016 16:46 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
27.10.2016 16:45 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 3.11.2016.pdf"
(Marcin Krzykowski)
27.10.2016 16:41 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
27.10.2016 16:40 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
25.10.2016 13:16 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
25.10.2016 13:13 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
25.10.2016 13:13 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
25.10.2016 13:10 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
25.10.2016 13:09 Dodano załącznik "Porządek Obrad Komisji Współpracy
Zagranicznej 25.10.2016.docx"

(Marcin Krzykowski)
25.10.2016 13:08 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
25.10.2016 13:08 Usunięto załącznik Proponowany Porządek Obrad Komisji
26.10.2016.doc

(Marcin Krzykowski)
25.10.2016 09:15 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
25.10.2016 09:13 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
25.10.2016 09:12 Dodano załącznik "Proponowany Porządek Obrad Komisji
26.10.2016.doc"

(Marcin Krzykowski)
25.10.2016 09:10 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
25.10.2016 09:08 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
25.10.2016 09:08 Usunięto załącznik Proponowany Porządek Obrad Komisji
26.10.2016.doc

(Marcin Krzykowski)
25.10.2016 08:56 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
25.10.2016 08:55 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
25.10.2016 08:54 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 26.10.2016.pdf"
(Marcin Krzykowski)
25.10.2016 08:52 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
25.10.2016 08:51 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
25.10.2016 08:51 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 26.10.2016.pdf
(Marcin Krzykowski)
25.10.2016 08:09 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
25.10.2016 08:08 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 26.10.2016.doc"
(Kamila Gruszczynska)
24.10.2016 13:39 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.10.2016 13:37 Dodano załącznik "34 - 27.10.2016.docx"
(Kamila Gruszczynska)
24.10.2016 09:23 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.10.2016 09:22 Dodano załącznik "porządek obrad Komisji Doraźnej ds.
Subregionów 26-10-2016.doc"

(Kamila Gruszczynska)
24.10.2016 09:22 Dodano załącznik "Porządek obrad KOŚ - 25.10.16.docx"
(Kamila Gruszczynska)
21.10.2016 14:52 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
21.10.2016 14:49 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
21.10.2016 14:49 Dodano załącznik "porządek obrad KRiROW 25.10.16.docx"
(Marcin Krzykowski)
21.10.2016 14:39 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
21.10.2016 14:38 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
21.10.2016 14:37 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 26.10.2016.pdf"
(Marcin Krzykowski)
21.10.2016 11:34 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
21.10.2016 11:27 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
21.10.2016 11:27 Dodano załącznik "Proponowany Porządek Obrad Komisji
26.10.2016.doc"

(Marcin Krzykowski)
21.10.2016 10:53 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.10.2016 10:49 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.10.2016 10:47 Dodano załącznik "p.o. 25.10.16.doc"
(Kamila Gruszczynska)
21.10.2016 10:44 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
21.10.2016 10:43 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
21.10.2016 10:42 Dodano załącznik "Porządek obrad.doc"
(Marcin Krzykowski)
21.10.2016 08:48 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.10.2016 08:45 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.10.2016 08:40 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 16.10.25.doc"
(Kamila Gruszczynska)
21.10.2016 08:36 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.10.2016 08:30 Dodano załącznik "33 - 24.10.2016.docx"
(Kamila Gruszczynska)
17.10.2016 13:40 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
17.10.2016 13:38 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
17.10.2016 13:36 Dodano załącznik "Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 20 października 2016 r.docx"

(Kamila Gruszczynska)
17.10.2016 13:36 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
28.09.2016 09:18 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
28.09.2016 09:17 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
28.09.2016 09:17 Dodano załącznik "Proponowany Porządek Obrad KWZ
28.09.2016.doc"

(Marcin Krzykowski)
26.09.2016 12:49 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
26.09.2016 12:47 Dodano załącznik "uaktualniony porządek obrad KBiF
28.09.2016.doc"

(Kamila Gruszczynska)
26.09.2016 09:08 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
26.09.2016 09:07 Dodano załącznik "porządek obrad Komisji Doraźnej ds.
Subregionów 27-09-2016.doc"

(Kamila Gruszczynska)
26.09.2016 08:31 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
26.09.2016 08:30 Dodano załącznik "2016-09-27_29.doc"
(Kamila Gruszczynska)
23.09.2016 15:06 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
23.09.2016 15:05 Dodano załącznik "porządek obrad KRiROW 27.09.2016.docx"
(Kamila Gruszczynska)
23.09.2016 13:23 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
23.09.2016 13:22 Dodano załącznik "porządek obrad KBiF 28.09.2016.doc"
(Kamila Gruszczynska)
23.09.2016 10:37 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
23.09.2016 10:36 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
23.09.2016 10:36 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 28.09.2016.pdf"
(Marcin Krzykowski)
22.09.2016 14:43 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
22.09.2016 14:35 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
22.09.2016 14:31 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
22.09.2016 14:25 Dodano załącznik "32 - 29.09.2016.docx"
(Kamila Gruszczynska)
22.09.2016 14:25 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 16.09.27.doc"
(Kamila Gruszczynska)
22.09.2016 14:25 Dodano załącznik "p.o. 27.09.16.doc"
(Kamila Gruszczynska)
22.09.2016 09:57 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.09.2016 12:55 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.09.2016 12:53 Dodano załącznik "Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 28 września 2016 r.docx"

(Kamila Gruszczynska)
21.09.2016 07:47 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
14.09.2016 11:16 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
08.09.2016 11:40 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
08.09.2016 11:39 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
08.09.2016 11:38 Dodano załącznik "Porządek obrad KZ.pdf"
(Marcin Krzykowski)
08.09.2016 11:37 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
06.09.2016 11:09 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
06.09.2016 11:06 Dodano załącznik "porządek obrad KB i KRT 16.09.12.doc"
(Kamila Gruszczynska)
06.09.2016 11:04 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
06.09.2016 07:56 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
06.09.2016 07:55 Dodano załącznik "p.o. 08.09.16.doc"
(Kamila Gruszczynska)
06.09.2016 07:55 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
01.09.2016 09:04 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
01.09.2016 09:02 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
01.09.2016 09:02 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 8.09.2016.pdf"
(Marcin Krzykowski)
01.09.2016 08:07 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
12.07.2016 09:41 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
12.07.2016 09:39 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
12.07.2016 09:39 Dodano załącznik "porządek obrad Komisji Doraźnej ds.
Subregionów 12-07-2016.doc"

(Marcin Krzykowski)
08.07.2016 13:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
08.07.2016 13:40 Dodano załącznik "KOŚiGW 12 lipca"
(Agnieszka Biały)
08.07.2016 13:34 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
08.07.2016 13:33 Dodano załącznik "KWZ 13 lipca"
(Agnieszka Biały)
08.07.2016 11:18 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
08.07.2016 11:17 Dodano załącznik "31 - 14.07.2016.docx"
(Kamila Gruszczynska)
08.07.2016 11:17 Dodano załącznik "Porządek obrad KBiF.doc"
(Kamila Gruszczynska)
08.07.2016 11:17 Dodano załącznik "p.o. 12.07.16 KRG.doc"
(Kamila Gruszczynska)
08.07.2016 11:16 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
08.07.2016 11:11 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
08.07.2016 11:10 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
08.07.2016 11:10 Dodano załącznik "porządek obrad KRiROW 12.07.2016.docx"
(Marcin Krzykowski)
07.07.2016 14:10 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
07.07.2016 14:10 Dodano załącznik "KRTSiR 12 lipca"
(Agnieszka Biały)
07.07.2016 14:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
07.07.2016 13:57 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
07.07.2016 13:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
07.07.2016 13:46 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
07.07.2016 13:46 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
07.07.2016 13:45 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
07.07.2016 13:45 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 13.07.2016.pdf"
(Marcin Krzykowski)
07.07.2016 13:42 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
07.07.2016 13:42 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 13.07.2016.pdf
(Marcin Krzykowski)
07.07.2016 13:20 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
07.07.2016 13:19 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
07.07.2016 13:19 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 13.07.2016.pdf"
(Marcin Krzykowski)
07.07.2016 08:13 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
07.07.2016 08:12 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
06.07.2016 15:46 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
06.07.2016 15:43 Dodano załącznik "KOSiGW 12 lipca 2016"
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:23 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 16.06.27.doc
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:23 Usunięto załącznik 30 - 28.06.2016.docx
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:23 Usunięto załącznik porządek obrad Komisji Doraźnej ds.
Subregionów 16.06.28.doc

(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:23 Usunięto załącznik p.o. 28.06.16.doc
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:22 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 27.06.2016.pdf
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:22 Usunięto załącznik porządek obrad KRiROW 27.06.2016.docx
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:22 Usunięto załącznik KOSiGW 27 czerwca 2016
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:22 Usunięto załącznik Proponowany porządek obrad Komisji
Współpracy Zagranicznej.doc

(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:21 Usunięto załącznik Porządek obrad.docx
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:21 Usunięto załącznik Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 15 czerwca 2016 r.docx

(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:21 Usunięto załącznik porządek obrad KRiROW 13.06.2016.docx
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:21 Usunięto załącznik porządek obrad KOŚ 13.06.2016.doc
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:20 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 16.06.13.doc
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:20 Usunięto załącznik 29 - 13.06.2016.docx
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:20 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 14.06.2016.doc
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:20 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 14.06.2016.pdf
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:20 Usunięto załącznik p.o. 14.06.16.doc
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:19 Usunięto załącznik Porządek obrad KWZ.docx
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:19 Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 23.05.16.docx
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:19 Usunięto załącznik Porządek obrad KZ.doc
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:19 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 16.05.25.doc
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:19 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 24.05.2016.docx
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:18 Usunięto załącznik 28 - 25.05.2016.docx
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:18 Usunięto załącznik porządek KOSiGW
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:18 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 24.05.2016.doc
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:18 Usunięto załącznik p.o. 23.05.16.doc
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:17 Usunięto załącznik porządek (uaktualniony) obrad Komisji
Budżetu i Finansów 27.04.2016.doc

(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:17 Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 26.04.16.docx
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:17 Usunięto załącznik Porządek obrad.odt
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:17 Usunięto załącznik porządek obrad Komisji Budżetu i
Finansów 27.04.2016.doc

(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:17 Usunięto załącznik 27 - 26.04.2016.docx
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:05 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 16.04.26.doc
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:05 Usunięto załącznik p.o. 26.04.16.doc
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:05 Usunięto załącznik Prop. Porządek Obrad Komisji
Współpracy Zagranicznej.doc

(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:05 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 27.04.2016.pdf
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:04 Usunięto załącznik Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 18 kwietnia 2016 r.docx

(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:04 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 16.04.05.doc
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:04 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 30.03.2016.pdf
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:03 Usunięto załącznik p.o. 29.03.16.doc
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:03 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 30.03.2016.doc
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:03 Usunięto załącznik 26 - 31.03.2016.docx
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:03 Usunięto załącznik 25 - 08.03.2016.docx
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:02 Usunięto załącznik Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 30 marca 2016 r.docx

(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:02 Usunięto załącznik Porządek obrad KOŚ 27.06.16.docx
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:02 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 28.06.2016.doc
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:01 Usunięto załącznik porządek obrad KZ.doc
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:01 Usunięto załącznik 24 - 25.02.2016.docx
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:01 Usunięto załącznik KOSiGW 23 lutego 2016 roku
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:01 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 24.02.2016.pdf
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:01 Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 23.02.16.docx
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:00 Usunięto załącznik Porządek Obrad KWZ 24 02 2016.doc
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:00 Usunięto załącznik 24 - 25.02.2016.docx
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 15:00 Usunięto załącznik p.o. 23.02.16.doc
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 14:59 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
05.07.2016 14:57 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 16.02.23.doc
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 14:57 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 16.02.19.doc
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 14:56 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE
24.02.2016.doc.pdf

(Agnieszka Biały)
05.07.2016 14:56 Usunięto załącznik Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 24 lutego 2016 r.docx

(Agnieszka Biały)
05.07.2016 14:56 Usunięto załącznik KOSiGW 2016.01.26
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 14:56 Usunięto załącznik porządek obrad KBiF 16 01 27
uaktualniony.doc

(Agnieszka Biały)
05.07.2016 13:47 Usunięto załącznik Proponowany Porządek Obrad Komisji
Współpracy Zagranicznej w dniu 27.doc

(Agnieszka Biały)
05.07.2016 13:46 Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 26.01.16.docx
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 13:46 Usunięto załącznik 23 - 28.01.2016.docx
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 13:45 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 16.01.26.doc
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 13:45 Usunięto załącznik p.o. 26.01.16.doc
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 13:45 Usunięto załącznik Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 27 stycznia 2016 r.docx

(Agnieszka Biały)
05.07.2016 13:39 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 27 01 2016.pdf
(Agnieszka Biały)
05.07.2016 13:39 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE
29.12.2015.doc.pdf

(Agnieszka Biały)
05.07.2016 13:22 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
05.07.2016 12:32 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
05.07.2016 12:31 Dodano załącznik "Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 13 lipca 2016 r.docx"

(Kamila Gruszczynska)
05.07.2016 12:30 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.06.2016 12:44 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.06.2016 12:43 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 28.06.2016.doc"
(Kamila Gruszczynska)
23.06.2016 15:18 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
23.06.2016 15:17 Dodano załącznik "Porządek obrad KOŚ 27.06.16.docx"
(Kamila Gruszczynska)
23.06.2016 09:55 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
23.06.2016 09:54 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 16.06.27.doc"
(Kamila Gruszczynska)
23.06.2016 09:54 Dodano załącznik "30 - 28.06.2016.docx"
(Kamila Gruszczynska)
23.06.2016 08:52 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
23.06.2016 08:51 Dodano załącznik "porządek obrad Komisji Doraźnej ds.
Subregionów 16.06.28.doc"

(Kamila Gruszczynska)
23.06.2016 08:51 Dodano załącznik "p.o. 28.06.16.doc"
(Kamila Gruszczynska)
22.06.2016 15:43 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
22.06.2016 15:24 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
22.06.2016 15:23 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
22.06.2016 15:22 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
22.06.2016 15:16 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
22.06.2016 15:16 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
22.06.2016 15:16 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 27.06.2016.pdf"
(Marcin Krzykowski)
22.06.2016 15:14 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
22.06.2016 15:12 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
22.06.2016 15:07 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
22.06.2016 15:07 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
22.06.2016 14:36 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
22.06.2016 14:36 Dodano załącznik "porządek obrad KRiROW 27.06.2016.docx"
(Kamila Gruszczynska)
22.06.2016 14:34 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.06.2016 17:58 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
21.06.2016 17:54 Dodano załącznik "KOSiGW 27 czerwca 2016"
(Agnieszka Biały)
21.06.2016 17:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
21.06.2016 17:51 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
14.06.2016 08:58 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
14.06.2016 08:58 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
14.06.2016 08:58 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
14.06.2016 08:57 Dodano załącznik "Proponowany porządek obrad Komisji
Współpracy Zagranicznej.doc"

(Marcin Krzykowski)
14.06.2016 08:56 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
14.06.2016 08:55 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
14.06.2016 08:55 Dodano załącznik "Porządek obrad.docx"
(Marcin Krzykowski)
14.06.2016 08:53 Dodano załącznik "Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 15 czerwca 2016 r.docx"

(Kamila Gruszczynska)
09.06.2016 14:25 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
09.06.2016 14:23 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
09.06.2016 14:23 Dodano załącznik "porządek obrad KRiROW 13.06.2016.docx"
(Marcin Krzykowski)
07.06.2016 13:36 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
07.06.2016 13:35 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
07.06.2016 13:35 Dodano załącznik "porządek obrad KOŚ 13.06.2016.doc"
(Marcin Krzykowski)
07.06.2016 11:39 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
07.06.2016 11:38 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 16.06.13.doc"
(Kamila Gruszczynska)
07.06.2016 11:37 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
07.06.2016 11:36 Dodano załącznik "29 - 13.06.2016.docx"
(Kamila Gruszczynska)
06.06.2016 14:13 Edycja dokumentu (Michał Małysa)
06.06.2016 14:09 na prośbę Kamila Obel (Michał Małysa)
06.06.2016 14:01 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
06.06.2016 14:00 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 14.06.2016.doc"
(Kamila Gruszczynska)
06.06.2016 12:18 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
06.06.2016 12:17 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
06.06.2016 12:17 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 14.06.2016.pdf"
(Marcin Krzykowski)
06.06.2016 08:59 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
06.06.2016 08:58 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
06.06.2016 08:57 Dodano załącznik "p.o. 14.06.16.doc"
(Marcin Krzykowski)
03.06.2016 08:29 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
20.05.2016 14:28 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
20.05.2016 14:27 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
20.05.2016 14:26 Dodano załącznik "Porządek obrad KWZ.docx"
(Marcin Krzykowski)
20.05.2016 14:08 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
20.05.2016 14:07 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
20.05.2016 14:07 Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 23.05.16.docx"
(Marcin Krzykowski)
20.05.2016 10:07 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
20.05.2016 10:05 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
20.05.2016 10:05 Dodano załącznik "Porządek obrad KZ.doc"
(Marcin Krzykowski)
19.05.2016 14:52 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.05.2016 14:51 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 16.05.25.doc"
(Kamila Gruszczynska)
19.05.2016 14:49 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
19.05.2016 14:48 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
19.05.2016 14:48 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 24.05.2016.docx"
(Marcin Krzykowski)
19.05.2016 14:28 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.05.2016 14:25 Dodano załącznik "28 - 25.05.2016.docx"
(Kamila Gruszczynska)
19.05.2016 13:39 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.05.2016 13:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
19.05.2016 13:26 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
19.05.2016 13:20 Dodano załącznik "porządek KOSiGW"
(Agnieszka Biały)
19.05.2016 13:17 Usunięto załącznik porządek KOSiGW 23 maja 2016
(Agnieszka Biały)
19.05.2016 13:16 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
19.05.2016 12:29 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.05.2016 12:26 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 24.05.2016.doc"
(Kamila Gruszczynska)
19.05.2016 12:26 Dodano załącznik "p.o. 23.05.16.doc"
(Kamila Gruszczynska)
19.05.2016 12:24 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
18.05.2016 10:23 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
18.05.2016 10:22 Dodano załącznik "porządek KOSiGW 23 maja 2016"
(Agnieszka Biały)
18.05.2016 10:22 Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 28.12.15.docx
(Agnieszka Biały)
18.05.2016 10:21 Usunięto załącznik KOSiGW (Agnieszka Biały)
18.05.2016 10:21 Usunięto załącznik Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 28 grudnia 2015 r.docx

(Agnieszka Biały)
18.05.2016 10:21 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 15.12.28.doc
(Agnieszka Biały)
18.05.2016 10:21 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF.doc
(Agnieszka Biały)
18.05.2016 10:20 Usunięto załącznik p.o. 28.12.15.doc
(Agnieszka Biały)
18.05.2016 10:20 Usunięto załącznik KOSiGW 28 grudnia 2015
(Agnieszka Biały)
18.05.2016 10:20 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF (budżet).doc
(Agnieszka Biały)
18.05.2016 10:20 Usunięto załącznik Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 7 grudnia 2015 r.docx

(Agnieszka Biały)
18.05.2016 10:20 Usunięto załącznik Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 26 listopada 2015 r.docx

(Agnieszka Biały)
18.05.2016 10:19 Usunięto załącznik Porządek posiedzenia Komisji
Rewizyjnej 16 listopada 2015 r.docx

(Agnieszka Biały)
18.05.2016 10:15 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
26.04.2016 11:02 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
26.04.2016 11:01 Dodano załącznik "porządek (uaktualniony) obrad Komisji
Budżetu i Finansów 27.04.2016.doc"

(Kamila Gruszczynska)
22.04.2016 16:08 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
22.04.2016 16:07 Dodano załącznik "KOSiGW" (Agnieszka Biały)
22.04.2016 13:41 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
22.04.2016 13:40 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
22.04.2016 13:40 Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 26.04.16.docx"
(Marcin Krzykowski)
22.04.2016 12:26 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
22.04.2016 12:15 Dodano załącznik "Porządek obrad.odt"
(Kamila Gruszczynska)
22.04.2016 12:15 Dodano załącznik "porządek obrad Komisji Budżetu i
Finansów 27.04.2016.doc"

(Kamila Gruszczynska)
22.04.2016 11:39 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
22.04.2016 11:38 Dodano załącznik "27 - 26.04.2016.docx"
(Kamila Gruszczynska)
22.04.2016 10:16 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
22.04.2016 10:03 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
22.04.2016 10:02 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 16.04.26.doc"
(Kamila Gruszczynska)
22.04.2016 10:01 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 16.04.26.doc
(Kamila Gruszczynska)
22.04.2016 10:01 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 16.04.26.doc"
(Kamila Gruszczynska)
22.04.2016 10:00 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
22.04.2016 09:27 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
22.04.2016 09:25 Dodano załącznik "p.o. 26.04.16.doc"
(Kamila Gruszczynska)
22.04.2016 09:24 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
22.04.2016 08:10 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
22.04.2016 08:09 Dodano załącznik "Prop. Porządek Obrad Komisji
Współpracy Zagranicznej.doc"

(Kamila Gruszczynska)
22.04.2016 08:08 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.04.2016 13:19 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
21.04.2016 13:18 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
21.04.2016 13:18 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 27.04.2016.pdf"
(Marcin Krzykowski)
21.04.2016 13:13 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
21.04.2016 13:13 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 27.04.2016.pdf
(Marcin Krzykowski)
21.04.2016 13:03 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
21.04.2016 13:01 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
21.04.2016 13:00 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 27.04.2016.pdf"
(Marcin Krzykowski)
15.04.2016 13:39 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
15.04.2016 13:38 Dodano załącznik "Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 18 kwietnia 2016 r.docx"

(Kamila Gruszczynska)
15.04.2016 13:37 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
01.04.2016 12:31 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
01.04.2016 12:30 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 16.04.05.doc"
(Kamila Gruszczynska)
01.04.2016 12:29 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
29.03.2016 11:23 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
29.03.2016 11:22 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
29.03.2016 11:22 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 30.03.2016.pdf"
(Marcin Krzykowski)
29.03.2016 09:07 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
29.03.2016 09:06 Dodano załącznik "p.o. 29.03.16.doc"
(Kamila Gruszczynska)
29.03.2016 08:57 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
29.03.2016 08:56 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 30.03.2016.doc"
(Kamila Gruszczynska)
29.03.2016 08:53 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.03.2016 14:33 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.03.2016 14:32 Dodano załącznik "26 - 31.03.2016.docx"
(Kamila Gruszczynska)
24.03.2016 12:48 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.03.2016 12:48 Usunięto załącznik 26 - 31.03.2016.docx
(Kamila Gruszczynska)
24.03.2016 12:07 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.03.2016 12:05 Dodano załącznik "Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 30 marca 2016 r.docx"

(Kamila Gruszczynska)
24.03.2016 12:05 Dodano załącznik "26 - 31.03.2016.docx"
(Kamila Gruszczynska)
24.03.2016 12:04 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
03.03.2016 12:16 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
03.03.2016 12:14 Dodano załącznik "25 - 08.03.2016.docx"
(Kamila Gruszczynska)
03.03.2016 12:14 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.02.2016 09:19 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
24.02.2016 09:19 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
24.02.2016 09:18 Dodano załącznik "porządek obrad KZ.doc"
(Marcin Krzykowski)
24.02.2016 09:16 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
23.02.2016 09:21 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
23.02.2016 09:09 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
23.02.2016 09:08 Dodano załącznik "24 - 25.02.2016.docx"
(Kamila Gruszczynska)
23.02.2016 09:07 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
22.02.2016 13:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
22.02.2016 13:03 Dodano załącznik "KOSiGW 23 lutego 2016 roku"
(Agnieszka Biały)
22.02.2016 13:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
19.02.2016 12:21 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
19.02.2016 12:20 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
19.02.2016 12:20 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 24.02.2016.pdf"
(Marcin Krzykowski)
19.02.2016 11:46 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
19.02.2016 11:45 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
19.02.2016 11:45 Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 23.02.16.docx"
(Marcin Krzykowski)
19.02.2016 11:43 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
19.02.2016 11:41 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
19.02.2016 11:41 Dodano załącznik "Porządek Obrad KWZ 24 02 2016.doc"
(Marcin Krzykowski)
19.02.2016 10:32 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.02.2016 10:31 Dodano załącznik "24 - 25.02.2016.docx"
(Kamila Gruszczynska)
19.02.2016 10:30 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.02.2016 09:11 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.02.2016 09:10 Dodano załącznik "p.o. 23.02.16.doc"
(Kamila Gruszczynska)
19.02.2016 09:08 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.02.2016 08:03 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.02.2016 08:02 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.02.2016 08:01 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 16.02.23.doc"
(Kamila Gruszczynska)
19.02.2016 08:01 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 16.02.19.doc"
(Kamila Gruszczynska)
19.02.2016 08:00 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.02.2016 07:42 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
19.02.2016 07:41 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
19.02.2016 07:41 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE
24.02.2016.doc.pdf"

(Marcin Krzykowski)
18.02.2016 15:49 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
17.02.2016 10:38 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
17.02.2016 10:37 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
17.02.2016 10:36 Dodano załącznik "Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 24 lutego 2016 r.docx"

(Kamila Gruszczynska)
17.02.2016 10:36 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
26.01.2016 07:37 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
26.01.2016 07:36 Dodano załącznik "KOSiGW 2016.01.26"
(Agnieszka Biały)
25.01.2016 12:29 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
25.01.2016 12:28 Dodano załącznik "porządek obrad KBiF 16 01 27
uaktualniony.doc"

(Kamila Gruszczynska)
22.01.2016 16:25 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
22.01.2016 16:24 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
22.01.2016 16:23 Dodano załącznik "Proponowany Porządek Obrad Komisji
Współpracy Zagranicznej w dniu 27.doc"

(Marcin Krzykowski)
22.01.2016 15:24 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
22.01.2016 15:23 Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 26.01.16.docx"
(Kamila Gruszczynska)
22.01.2016 15:23 Dodano załącznik "23 - 28.01.2016.docx"
(Kamila Gruszczynska)
22.01.2016 15:19 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
22.01.2016 13:08 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
22.01.2016 13:07 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 16.01.26.doc"
(Kamila Gruszczynska)
22.01.2016 13:07 Dodano załącznik "p.o. 26.01.16.doc"
(Kamila Gruszczynska)
22.01.2016 13:04 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
22.01.2016 13:04 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.01.2016 10:20 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.01.2016 10:19 Dodano załącznik "Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 27 stycznia 2016 r.docx"

(Kamila Gruszczynska)
21.01.2016 10:19 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.01.2016 08:12 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
21.01.2016 08:11 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
21.01.2016 08:10 Edycja dokumentu (Marcin Krzykowski)
21.01.2016 08:09 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 27 01 2016.pdf"
(Marcin Krzykowski)
23.12.2015 13:21 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
23.12.2015 13:19 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
23.12.2015 13:19 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE
29.12.2015.doc.pdf"

(Marek Sobieraj)
23.12.2015 13:18 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
23.12.2015 13:18 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE
29.12.2015.doc.pdf

(Marek Sobieraj)
23.12.2015 13:17 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
23.12.2015 12:52 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
23.12.2015 12:49 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
23.12.2015 12:48 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
23.12.2015 12:46 Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 28.12.15.docx"
(Marek Sobieraj)
23.12.2015 12:41 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
23.12.2015 12:40 Dodano załącznik "Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 28 grudnia 2015 r.docx"

(Kamila Gruszczynska)
23.12.2015 12:38 Usunięto załącznik Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 28 grudnia 2015 r.docx

(Kamila Gruszczynska)
23.12.2015 12:35 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
23.12.2015 11:10 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
23.12.2015 11:09 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 15.12.28.doc"
(Kamila Gruszczynska)
23.12.2015 11:07 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
23.12.2015 08:20 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
23.12.2015 08:18 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF.doc"
(Kamila Gruszczynska)
23.12.2015 08:17 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
22.12.2015 16:20 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
22.12.2015 16:16 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
22.12.2015 16:16 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE
29.12.2015.doc.pdf"

(Marek Sobieraj)
22.12.2015 16:15 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
22.12.2015 14:54 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
22.12.2015 14:52 Dodano załącznik "p.o. 28.12.15.doc"
(Kamila Gruszczynska)
22.12.2015 14:23 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
22.12.2015 14:22 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
22.12.2015 14:21 Dodano załącznik "Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 28 grudnia 2015 r.docx"

(Kamila Gruszczynska)
22.12.2015 14:20 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.12.2015 10:58 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
15.12.2015 13:57 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
15.12.2015 13:55 Dodano załącznik "KOSiGW 28 grudnia 2015"
(Agnieszka Biały)
15.12.2015 13:32 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
15.12.2015 13:28 Usunięto załącznik 21 - 26.11.2015.docx
(Agnieszka Biały)
15.12.2015 13:28 Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 24.11.15.docx
(Agnieszka Biały)
15.12.2015 13:28 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 15.11.24.doc
(Agnieszka Biały)
15.12.2015 13:27 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE
25.11.2015.doc.pdf

(Agnieszka Biały)
15.12.2015 13:27 Usunięto załącznik p.o. 24.11.15.doc
(Agnieszka Biały)
15.12.2015 13:27 Usunięto załącznik Porządek Obrad Komisji Współpracy
Zagranicznej w dniu 25.11.2015doc.doc

(Agnieszka Biały)
15.12.2015 13:26 Usunięto załącznik KOSiGW 2015.11.24
(Agnieszka Biały)
15.12.2015 13:26 Usunięto załącznik Porządek obrad posiedzenia Komisji
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej SWD dnia 17
listopada 2015

(Agnieszka Biały)
15.12.2015 13:26 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 25 listopada
2015r..doc

(Agnieszka Biały)
15.12.2015 13:14 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
03.12.2015 09:15 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
03.12.2015 09:14 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
03.12.2015 09:14 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF (budżet).doc"
(Kamila Gruszczynska)
03.12.2015 09:13 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
02.12.2015 12:15 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
02.12.2015 12:14 Dodano załącznik "Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 7 grudnia 2015 r.docx"

(Kamila Gruszczynska)
02.12.2015 12:13 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.11.2015 15:28 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.11.2015 15:27 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.11.2015 15:27 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 25 listopada
2015r..doc"

(Kamila Gruszczynska)
20.11.2015 15:48 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
20.11.2015 15:47 Dodano załącznik "21 - 26.11.2015.docx"
(Marek Sobieraj)
20.11.2015 15:19 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
20.11.2015 15:16 Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 24.11.15.docx"
(Marek Sobieraj)
20.11.2015 13:48 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
20.11.2015 13:48 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 15.11.24.doc"
(Kamila Gruszczynska)
20.11.2015 13:47 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
20.11.2015 12:51 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
20.11.2015 12:50 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
20.11.2015 12:50 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE
25.11.2015.doc.pdf"

(Marek Sobieraj)
20.11.2015 12:48 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
19.11.2015 14:27 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
19.11.2015 14:26 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
19.11.2015 14:14 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.11.2015 14:14 Dodano załącznik "p.o. 24.11.15.doc"
(Kamila Gruszczynska)
19.11.2015 14:13 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.11.2015 14:11 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.11.2015 14:09 Dodano załącznik "Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 26 listopada 2015 r.docx"

(Kamila Gruszczynska)
19.11.2015 14:06 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.11.2015 13:56 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
19.11.2015 13:53 Dodano załącznik "Porządek Obrad Komisji Współpracy
Zagranicznej w dniu 25.11.2015doc.doc"

(Marek Sobieraj)
19.11.2015 11:26 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
19.11.2015 11:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
19.11.2015 11:23 Dodano załącznik "KOSiGW 2015.11.24"
(Agnieszka Biały)
19.11.2015 11:22 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 28 października
2015.doc

(Agnieszka Biały)
19.11.2015 11:22 Usunięto załącznik p.o. 27.10.15.doc
(Agnieszka Biały)
19.11.2015 11:22 Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 27.10.15.docx
(Agnieszka Biały)
19.11.2015 11:22 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 15.10.28.doc
(Agnieszka Biały)
19.11.2015 11:22 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 28.10.2015.pdf
(Agnieszka Biały)
19.11.2015 11:21 Usunięto załącznik Porządek obrad KOŚiGW 15.09.2015
(Agnieszka Biały)
19.11.2015 11:21 Usunięto załącznik 19 - 17.09.2015.docx
(Agnieszka Biały)
19.11.2015 11:21 Usunięto załącznik p.o. 15.09.15.doc
(Agnieszka Biały)
19.11.2015 11:21 Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 15.09.15.docx
(Agnieszka Biały)
19.11.2015 11:13 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
16.11.2015 10:31 Na prośbę Agnieszka Biały (Michał Małysa)
16.11.2015 10:29 Dodano załącznik "Porządek obrad posiedzenia Komisji
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej SWD dnia 17
listopada 2015"

(Michał Małysa)
16.11.2015 09:14 Edycja dokumentu na prośbę p.Agnieszki Biały
(Paweł Mikrut)
13.11.2015 11:18 Usunięto załącznik Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 28 października 2015 r.docx

(Agnieszka Biały)
09.11.2015 14:16 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
09.11.2015 14:15 Dodano załącznik "Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej
16 listopada 2015 r.docx"

(Kamila Gruszczynska)
09.11.2015 14:15 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
26.10.2015 13:11 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
26.10.2015 13:10 Dodano załącznik "Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 28 października 2015 r.docx"

(Kamila Gruszczynska)
26.10.2015 11:29 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
26.10.2015 11:28 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 28 października
2015.doc"

(Kamila Gruszczynska)
23.10.2015 14:28 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
23.10.2015 14:26 Dodano załącznik "p.o. 27.10.15.doc"
(Marek Sobieraj)
23.10.2015 14:26 Usunięto załącznik p.o. 27.10.15.doc
(Marek Sobieraj)
23.10.2015 14:18 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
23.10.2015 13:20 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
23.10.2015 13:17 Dodano załącznik "p.o. 27.10.15.doc"
(Marek Sobieraj)
23.10.2015 13:06 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
23.10.2015 13:01 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
23.10.2015 12:59 Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 27.10.15.docx"
(Marek Sobieraj)
23.10.2015 12:59 Usunięto załącznik Porz¹dek Obrad Komisji Wspó³pracy
Zagranicznej 14.09.2015.doc

(Marek Sobieraj)
23.10.2015 12:46 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
23.10.2015 12:43 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 16 września
2015.doc

(Marek Sobieraj)
23.10.2015 12:42 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 15.10.28.doc"
(Marek Sobieraj)
23.10.2015 12:41 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 15.09.15.docx
(Marek Sobieraj)
23.10.2015 12:41 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 16.09.2015.pdf
(Marek Sobieraj)
23.10.2015 12:40 Usunięto załącznik Porządek Obrad Komisji Polityki
Społecznej.docx

(Marek Sobieraj)
23.10.2015 12:40 Usunięto załącznik Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 7 września 2015 r.docx

(Marek Sobieraj)
23.10.2015 10:00 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
23.10.2015 09:59 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
23.10.2015 09:59 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 28.10.2015.pdf"
(Marek Sobieraj)
22.10.2015 14:30 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
11.09.2015 13:18 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
11.09.2015 13:16 Dodano załącznik "Porządek obrad KOŚiGW 15.09.2015"
(Agnieszka Biały)
11.09.2015 13:15 Usunięto załącznik porządek KOSiGW
(Agnieszka Biały)
11.09.2015 13:03 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
11.09.2015 13:01 Dodano załącznik "19 - 17.09.2015.docx"
(Marek Sobieraj)
11.09.2015 13:01 Usunięto załącznik 18 - 11.09.2015.docx
(Marek Sobieraj)
11.09.2015 12:32 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
11.09.2015 12:31 Dodano załącznik "p.o. 15.09.15.doc"
(Kamila Gruszczynska)
11.09.2015 09:35 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
11.09.2015 09:34 Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 15.09.15.docx"
(Marek Sobieraj)
10.09.2015 16:34 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
10.09.2015 16:29 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
10.09.2015 16:29 Dodano załącznik "Porz¹dek Obrad Komisji Wspó³pracy
Zagranicznej 14.09.2015.doc"

(Marek Sobieraj)
10.09.2015 16:29 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
10.09.2015 16:28 Usunięto załącznik Porządek Obrad Komisji Współpracy
Zagranicznej 14.09.2015.doc

(Marek Sobieraj)
10.09.2015 15:24 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
10.09.2015 15:23 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 16 września
2015.doc"

(Kamila Gruszczynska)
10.09.2015 15:03 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
10.09.2015 15:02 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 15.09.15.docx"
(Kamila Gruszczynska)
10.09.2015 10:35 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
10.09.2015 10:34 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
10.09.2015 10:34 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 16.09.2015.pdf"
(Marek Sobieraj)
10.09.2015 09:59 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
09.09.2015 15:38 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
09.09.2015 15:35 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
09.09.2015 15:35 Dodano załącznik "Porządek Obrad Komisji Współpracy
Zagranicznej 14.09.2015.doc"

(Marek Sobieraj)
09.09.2015 15:35 Dodano załącznik "Porządek Obrad Komisji Polityki
Społecznej.docx"

(Marek Sobieraj)
09.09.2015 15:33 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
09.09.2015 12:11 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
09.09.2015 12:10 Dodano załącznik "18 - 11.09.2015.docx"
(Marek Sobieraj)
09.09.2015 09:12 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
07.09.2015 11:01 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
02.09.2015 14:48 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
02.09.2015 14:46 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
02.09.2015 14:44 Dodano załącznik "Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 7 września 2015 r.docx"

(Kamila Gruszczynska)
27.08.2015 10:25 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
27.08.2015 10:22 Dodano załącznik "porządek KOSiGW"
(Agnieszka Biały)
27.08.2015 10:21 Usunięto załącznik Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 3 sierpnia 2015 r.docx

(Agnieszka Biały)
27.08.2015 10:21 Usunięto załącznik 17 - 16.07.2015.docx
(Agnieszka Biały)
27.08.2015 10:20 Usunięto załącznik Proponowany Porządek Obrad Komisji
Współpracy Zagranicznej SWD w dniu 15.docx

(Agnieszka Biały)
27.08.2015 10:20 Usunięto załącznik Porządek obrad.odt
(Agnieszka Biały)
27.08.2015 10:19 Usunięto załącznik p.o. 14.07.15.doc
(Agnieszka Biały)
27.08.2015 10:19 Usunięto załącznik KOŚiGW (Agnieszka Biały)
27.08.2015 10:19 Usunięto załącznik uaktualniony porządek obrad KBIF 15
lipca 2015.doc

(Agnieszka Biały)
27.08.2015 10:18 Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 14.07.15.docx
(Agnieszka Biały)
27.08.2015 10:18 Usunięto załącznik porządek rewizyjna.docx
(Agnieszka Biały)
27.08.2015 10:18 Usunięto załącznik p.o. 14.07.15.doc
(Agnieszka Biały)
27.08.2015 10:17 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 15.07.16.docx
(Agnieszka Biały)
27.08.2015 10:14 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 15 lipca
2015.doc

(Agnieszka Biały)
27.08.2015 10:12 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 15.07.2015.pdf
(Agnieszka Biały)
27.08.2015 10:10 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
29.07.2015 11:18 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
29.07.2015 11:17 Dodano załącznik "Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 3 sierpnia 2015 r.docx"

(Kamila Gruszczynska)
29.07.2015 11:16 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
15.07.2015 09:09 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
15.07.2015 09:06 Dodano załącznik "17 - 16.07.2015.docx"
(Marek Sobieraj)
15.07.2015 08:44 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
15.07.2015 08:43 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
15.07.2015 08:43 Dodano załącznik "Proponowany Porządek Obrad Komisji
Współpracy Zagranicznej SWD w dniu 15.docx"

(Marek Sobieraj)
14.07.2015 14:16 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
14.07.2015 14:15 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
14.07.2015 14:14 Dodano załącznik "Porządek obrad.odt"
(Marek Sobieraj)
13.07.2015 08:58 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
13.07.2015 08:56 Dodano załącznik "p.o. 14.07.15.doc"
(Kamila Gruszczynska)
10.07.2015 16:02 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
10.07.2015 16:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
10.07.2015 16:00 Dodano załącznik "KOŚiGW " (Agnieszka Biały)
10.07.2015 15:40 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
10.07.2015 15:39 Dodano załącznik "uaktualniony porządek obrad KBIF 15
lipca 2015.doc"

(Marek Sobieraj)
10.07.2015 15:15 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
10.07.2015 15:14 Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 14.07.15.docx"
(Marek Sobieraj)
10.07.2015 15:04 Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 23.06.15.docx
(Marek Sobieraj)
10.07.2015 15:04 Usunięto załącznik 16 - 25.06.2015.docx
(Marek Sobieraj)
10.07.2015 15:03 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 15.06.23.docx
(Marek Sobieraj)
10.07.2015 15:03 Usunięto załącznik p.o. 23.06.15.doc
(Marek Sobieraj)
10.07.2015 15:03 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 24 czerwca
2015.doc

(Marek Sobieraj)
10.07.2015 15:02 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 24.06.2015.pdf
(Marek Sobieraj)
10.07.2015 15:02 Usunięto załącznik porządek obrad komisji.docx
(Marek Sobieraj)
10.07.2015 15:01 Usunięto załącznik Proponowany porządek obrad
posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 15 czerwca 2015 r.doc

(Marek Sobieraj)
10.07.2015 15:01 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 15.06.2015.doc
(Marek Sobieraj)
10.07.2015 15:01 Usunięto załącznik Porzadek Obrad KZ 10.06.2015.pdf
(Marek Sobieraj)
10.07.2015 15:01 Usunięto załącznik Proponowany Porządek Obrad KWZ
10.06.2015.doc

(Marek Sobieraj)
10.07.2015 15:00 Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 11.06 15.docx
(Marek Sobieraj)
10.07.2015 15:00 Usunięto załącznik 15 - 11.06.2015.docx
(Marek Sobieraj)
10.07.2015 15:00 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 15.06.09.doc
(Marek Sobieraj)
10.07.2015 14:59 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
10.07.2015 14:35 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
10.07.2015 14:34 Dodano załącznik "porządek rewizyjna.docx"
(Kamila Gruszczynska)
10.07.2015 14:33 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
10.07.2015 13:22 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
10.07.2015 13:21 Dodano załącznik "p.o. 14.07.15.doc"
(Kamila Gruszczynska)
10.07.2015 13:20 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
10.07.2015 12:45 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
10.07.2015 12:44 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 15.07.16.docx"
(Kamila Gruszczynska)
10.07.2015 12:43 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
10.07.2015 08:43 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
10.07.2015 08:42 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 15 lipca 2015.doc"
(Kamila Gruszczynska)
10.07.2015 08:41 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
10.07.2015 08:02 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
10.07.2015 07:58 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
10.07.2015 07:56 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
10.07.2015 07:56 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 15.07.2015.pdf"
(Marek Sobieraj)
10.07.2015 07:55 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
10.07.2015 07:54 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 15.07.2015.pdf
(Marek Sobieraj)
10.07.2015 07:52 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
10.07.2015 07:52 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 15.07.2015.pdf"
(Marek Sobieraj)
10.07.2015 07:51 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 15.07.2015.pdf
(Marek Sobieraj)
09.07.2015 13:08 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
09.07.2015 13:07 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 15.07.2015.pdf"
(Marek Sobieraj)
09.07.2015 10:50 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
22.06.2015 12:10 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
22.06.2015 12:09 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
22.06.2015 12:09 Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 23.06.15.docx"
(Marek Sobieraj)
19.06.2015 14:50 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
19.06.2015 14:48 Dodano załącznik "16 - 25.06.2015.docx"
(Marek Sobieraj)
19.06.2015 14:47 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 15.06.23.docx"
(Marek Sobieraj)
19.06.2015 11:53 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
19.06.2015 11:52 Dodano załącznik "p.o. 23.06.15.doc"
(Marek Sobieraj)
19.06.2015 10:54 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
19.06.2015 10:43 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 24 czerwca
2015.doc"

(Marek Sobieraj)
19.06.2015 10:40 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 10.06.2015.pdf
(Marek Sobieraj)
19.06.2015 10:40 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 10.06.2015.pdf
(Marek Sobieraj)
19.06.2015 10:39 Usunięto załącznik p.o. 11.06.15.doc
(Marek Sobieraj)
19.06.2015 08:20 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
19.06.2015 08:19 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
19.06.2015 08:18 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 24.06.2015.pdf"
(Marek Sobieraj)
19.06.2015 08:17 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
19.06.2015 08:17 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 24.06.2015.pdf
(Marek Sobieraj)
19.06.2015 08:16 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
19.06.2015 08:15 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 24.06.2015.pdf"
(Marek Sobieraj)
19.06.2015 08:14 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
19.06.2015 08:14 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 24.06.2015.pdf
(Marek Sobieraj)
19.06.2015 08:13 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
19.06.2015 08:13 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 24.06.2015.pdf"
(Marek Sobieraj)
19.06.2015 08:12 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
19.06.2015 08:12 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 24.06.2015.pdf
(Marek Sobieraj)
19.06.2015 08:10 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
19.06.2015 08:09 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
19.06.2015 08:08 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 24.06.2015.pdf"
(Marek Sobieraj)
18.06.2015 15:26 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
18.06.2015 11:41 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
18.06.2015 11:39 Dodano załącznik "porządek obrad komisji.docx"
(Marek Sobieraj)
18.06.2015 11:39 Usunięto załącznik p.o. 28.05.15.doc
(Marek Sobieraj)
18.06.2015 09:59 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
18.06.2015 09:57 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
18.06.2015 09:57 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
08.06.2015 15:14 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
08.06.2015 15:12 Dodano załącznik "Proponowany porządek obrad posiedzenia
Komisji Rewizyjnej w dniu 15 czerwca 2015 r.doc"

(Marek Sobieraj)
08.06.2015 15:12 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 15.06.2015.doc"
(Marek Sobieraj)
08.06.2015 15:11 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 15.06.2015.doc
(Marek Sobieraj)
08.06.2015 14:38 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
08.06.2015 14:32 Dodano załącznik "Porzadek Obrad KZ 10.06.2015.pdf"
(Marek Sobieraj)
08.06.2015 14:31 Usunięto załącznik Porzadek Obrad KZ 10.06.2015.odt
(Marek Sobieraj)
08.06.2015 14:26 Dodano załącznik "Proponowany Porządek Obrad KWZ
10.06.2015.doc"

(Marek Sobieraj)
08.06.2015 14:26 Dodano załącznik "Porzadek Obrad KZ 10.06.2015.odt"
(Marek Sobieraj)
08.06.2015 14:25 Usunięto załącznik Porządek Obrad 20.05.2015.docx
(Marek Sobieraj)
08.06.2015 14:04 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
08.06.2015 14:02 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
08.06.2015 14:02 Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 11.06 15.docx
(Marek Sobieraj)
08.06.2015 14:01 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
08.06.2015 14:01 Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 11.06 15.docx"
(Marek Sobieraj)
08.06.2015 14:00 Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 11.06 15.docx"
(Marek Sobieraj)
08.06.2015 13:53 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
08.06.2015 13:51 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 15.06.2015.doc"
(Marek Sobieraj)
08.06.2015 13:50 Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 19.05.2015.docx
(Marek Sobieraj)
08.06.2015 13:50 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 20.05.2015r..doc
(Marek Sobieraj)
08.06.2015 13:15 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
08.06.2015 13:14 Dodano załącznik "15 - 11.06.2015.docx"
(Marek Sobieraj)
08.06.2015 13:13 Usunięto załącznik 15 - 11.06.2015.docx
(Marek Sobieraj)
08.06.2015 13:13 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 15.05.19.doc
(Marek Sobieraj)
08.06.2015 13:13 Usunięto załącznik p.o. 19.05.15.doc
(Marek Sobieraj)
02.06.2015 14:48 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
02.06.2015 14:47 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 15.06.09.doc"
(Kamila Gruszczynska)
02.06.2015 12:56 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
02.06.2015 12:54 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
02.06.2015 12:54 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 10.06.2015.pdf"
(Marek Sobieraj)
02.06.2015 12:53 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 10.06.2015.pdf"
(Marek Sobieraj)
02.06.2015 12:01 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
02.06.2015 11:59 Usunięto załącznik Porządek obrad KRW 21.05.2015.docx
(Marek Sobieraj)
02.06.2015 11:58 Dodano załącznik "15 - 11.06.2015.docx"
(Marek Sobieraj)
02.06.2015 11:58 Dodano załącznik "p.o. 11.06.15.doc"
(Marek Sobieraj)
02.06.2015 11:57 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 20.05.2015.pdf
(Marek Sobieraj)
02.06.2015 11:57 Usunięto załącznik porządek obrad KZ.doc
(Marek Sobieraj)
01.06.2015 08:04 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
28.05.2015 08:38 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
25.05.2015 08:10 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
25.05.2015 08:09 Dodano załącznik "p.o. 28.05.15.doc"
(Kamila Gruszczynska)
25.05.2015 08:09 Usunięto załącznik p.o. 28.05.15.doc
(Kamila Gruszczynska)
22.05.2015 09:43 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
22.05.2015 09:41 Dodano załącznik "p.o. 28.05.15.doc"
(Kamila Gruszczynska)
22.05.2015 09:40 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.05.2015 15:32 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
19.05.2015 15:31 Dodano załącznik "Porządek Obrad 20.05.2015.docx"
(Marek Sobieraj)
15.05.2015 15:27 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
15.05.2015 15:26 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
15.05.2015 15:25 Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 19.05.2015.docx"
(Marek Sobieraj)
15.05.2015 14:54 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
15.05.2015 14:53 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 20.05.2015r..doc"
(Kamila Gruszczynska)
15.05.2015 12:22 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
15.05.2015 11:34 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
15.05.2015 11:34 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 15.05.19.doc"
(Kamila Gruszczynska)
15.05.2015 11:33 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
15.05.2015 11:31 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
15.05.2015 11:30 Dodano załącznik "p.o. 19.05.15.doc"
(Kamila Gruszczynska)
15.05.2015 11:30 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
15.05.2015 10:35 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
15.05.2015 10:34 Dodano załącznik "Porządek obrad KRW 21.05.2015.docx"
(Kamila Gruszczynska)
15.05.2015 10:34 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
15.05.2015 10:33 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
14.05.2015 15:23 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
14.05.2015 15:22 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
14.05.2015 15:22 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 20.05.2015.pdf"
(Marek Sobieraj)
14.05.2015 15:22 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
14.05.2015 10:32 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
14.05.2015 10:31 Dodano załącznik "porządek obrad KZ.doc"
(Marek Sobieraj)
14.05.2015 10:31 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 29.04.2015.doc
(Marek Sobieraj)
14.05.2015 10:30 Usunięto załącznik 12 - 29.04.2015.docx
(Marek Sobieraj)
14.05.2015 10:30 Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 28.04.2015.docx
(Marek Sobieraj)
14.05.2015 10:30 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 15.04.28.doc
(Marek Sobieraj)
14.05.2015 10:29 Usunięto załącznik p.o. 28.04.15.doc
(Marek Sobieraj)
14.05.2015 10:29 Usunięto załącznik p.o. 28.04.15.doc
(Marek Sobieraj)
14.05.2015 10:28 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 29.04.2015.pdf
(Marek Sobieraj)
14.05.2015 10:26 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 29.04.2015.pdf
(Marek Sobieraj)
14.05.2015 10:26 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 15.04.2015.doc
(Marek Sobieraj)
14.05.2015 10:23 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 15.04.2015.doc
(Marek Sobieraj)
14.05.2015 10:22 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 25.03.2015.doc
(Marek Sobieraj)
14.05.2015 10:20 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
14.05.2015 10:19 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 25.03.2015.doc
(Marek Sobieraj)
14.05.2015 10:18 Usunięto załącznik porządek obrad.doc
(Marek Sobieraj)
14.05.2015 10:17 Usunięto załącznik porządek obrad.doc
(Marek Sobieraj)
14.05.2015 10:17 Usunięto załącznik p.o. 24.03.15.doc
(Marek Sobieraj)
14.05.2015 10:17 Usunięto załącznik Porządek obrad Komisji Rolnictwa
24.03.15.docx

(Marek Sobieraj)
14.05.2015 10:16 Usunięto załącznik Porządek obrad Komisji Rolnictwa
24.03.15.docx

(Marek Sobieraj)
14.05.2015 10:15 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 15.03.24.doc
(Marek Sobieraj)
14.05.2015 10:15 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 15.03.24.doc
(Marek Sobieraj)
14.05.2015 10:14 Usunięto załącznik porządek rewizyjna 11 marca 2015.docx
(Marek Sobieraj)
14.05.2015 10:14 Usunięto załącznik porządek obrad Komisji
Rewizyjnej.docx

(Marek Sobieraj)
29.04.2015 11:08 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
29.04.2015 11:07 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 29.04.2015.doc"
(Kamila Gruszczynska)
24.04.2015 13:04 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
24.04.2015 13:03 Usunięto załącznik p.o. 24.03.15.doc
(Marek Sobieraj)
24.04.2015 13:02 Usunięto załącznik porządek rewizyjna 11 marca 2015.docx
(Marek Sobieraj)
24.04.2015 13:02 Dodano załącznik "12 - 29.04.2015.docx"
(Marek Sobieraj)
24.04.2015 13:02 Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 28.04.2015.docx"
(Marek Sobieraj)
24.04.2015 12:16 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.04.2015 12:15 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.04.2015 12:13 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 15.04.28.doc"
(Kamila Gruszczynska)
24.04.2015 12:13 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 25.03.2015.pdf
(Marek Sobieraj)
24.04.2015 12:13 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 25.03.2015.pdf
(Marek Sobieraj)
24.04.2015 12:12 Usunięto załącznik porządek obrad Komisji
Rewizyjnej.docx

(Marek Sobieraj)
24.04.2015 12:12 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
24.04.2015 12:12 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.04.2015 08:53 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.04.2015 08:52 Dodano załącznik "p.o. 28.04.15.doc"
(Kamila Gruszczynska)
24.04.2015 08:50 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.04.2015 07:55 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
24.04.2015 07:54 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
24.04.2015 07:54 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 29.04.2015.pdf"
(Marek Sobieraj)
24.04.2015 07:53 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
15.04.2015 09:48 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
15.04.2015 09:45 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 15.04.2015.doc"
(Kamila Gruszczynska)
15.04.2015 09:44 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
25.03.2015 09:33 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
25.03.2015 09:32 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 25.03.2015.doc"
(Kamila Gruszczynska)
24.03.2015 10:16 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
24.03.2015 10:12 Dodano załącznik "porządek obrad.doc"
(Marek Sobieraj)
20.03.2015 14:55 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
20.03.2015 14:54 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
20.03.2015 14:54 Dodano załącznik "p.o. 24.03.15.doc"
(Marek Sobieraj)
20.03.2015 14:24 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
20.03.2015 14:23 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
20.03.2015 14:22 Dodano załącznik "Porządek obrad Komisji Rolnictwa
24.03.15.docx"

(Marek Sobieraj)
20.03.2015 12:44 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
20.03.2015 11:24 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
20.03.2015 11:22 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 15.03.24.doc"
(Marek Sobieraj)
20.03.2015 11:21 Usunięto załącznik Porządek Obrad Komisji Współpracy
Zagranicznej.doc

(Marek Sobieraj)
20.03.2015 11:21 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 25.02.2015.doc
(Marek Sobieraj)
20.03.2015 11:21 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 23.02.2015.doc
(Marek Sobieraj)
20.03.2015 11:20 Usunięto załącznik porządek obrad 24.02.15.doc
(Marek Sobieraj)
20.03.2015 11:20 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 25.02.2015.pdf
(Marek Sobieraj)
20.03.2015 11:20 Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 24 02 15.pdf
(Marek Sobieraj)
20.03.2015 11:19 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 15.02.24.doc
(Marek Sobieraj)
20.03.2015 11:19 Usunięto załącznik porządek obrad.doc
(Marek Sobieraj)
20.03.2015 11:19 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
20.03.2015 11:03 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
20.03.2015 11:01 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
20.03.2015 11:00 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 25.03.2015.pdf"
(Marek Sobieraj)
06.03.2015 10:49 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
06.03.2015 10:48 Dodano załącznik "porządek rewizyjna 11 marca 2015.docx"
(Kamila Gruszczynska)
06.03.2015 10:47 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
25.02.2015 08:04 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
25.02.2015 08:02 Dodano załącznik "Porządek Obrad Komisji Współpracy
Zagranicznej.doc"

(Kamila Gruszczynska)
20.02.2015 13:23 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
20.02.2015 13:21 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 25.02.2015.doc"
(Kamila Gruszczynska)
20.02.2015 13:21 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 23.02.2015.doc"
(Kamila Gruszczynska)
20.02.2015 13:21 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
20.02.2015 13:17 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
20.02.2015 12:02 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
20.02.2015 12:01 Dodano załącznik "porządek obrad 24.02.15.doc"
(Marek Sobieraj)
20.02.2015 11:17 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
20.02.2015 10:58 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
20.02.2015 10:57 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
20.02.2015 10:56 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 25.02.2015.pdf"
(Marek Sobieraj)
19.02.2015 15:28 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
19.02.2015 15:18 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
19.02.2015 15:17 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
19.02.2015 15:17 Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 24 02 15.pdf"
(Marek Sobieraj)
19.02.2015 15:16 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
19.02.2015 13:25 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.02.2015 13:24 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 15.02.24.doc"
(Kamila Gruszczynska)
19.02.2015 13:23 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.02.2015 10:27 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.02.2015 10:25 Dodano załącznik "porządek obrad Komisji Rewizyjnej.docx"
(Kamila Gruszczynska)
19.02.2015 10:25 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
18.02.2015 15:23 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
18.02.2015 15:22 Dodano załącznik "porządek obrad.doc"
(Marek Sobieraj)
18.02.2015 15:21 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 15.01.2015.docx
(Marek Sobieraj)
18.02.2015 15:21 Usunięto załącznik porządek obrad KRiROW 14.01.15.doc
(Marek Sobieraj)
18.02.2015 15:21 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 15.01.14.doc
(Marek Sobieraj)
18.02.2015 15:21 Usunięto załącznik 14.01.15.doc (Marek Sobieraj)
18.02.2015 15:20 Usunięto załącznik 07.01.15.doc (Marek Sobieraj)
18.02.2015 15:20 Usunięto załącznik Porządek obrad KWZ 08.01.2015.doc
(Marek Sobieraj)
18.02.2015 15:18 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 9.01.2015.doc
(Marek Sobieraj)
18.02.2015 15:17 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 08.01.2015.pdf
(Marek Sobieraj)
18.02.2015 15:17 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 15 01 07.doc
(Marek Sobieraj)
16.02.2015 11:24 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
02.02.2015 13:32 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
14.01.2015 12:03 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
14.01.2015 12:00 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
14.01.2015 12:00 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 15.01.2015.docx"
(Marek Sobieraj)
13.01.2015 15:21 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
13.01.2015 15:20 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
13.01.2015 15:19 Dodano załącznik "porządek obrad KRiROW 14.01.15.doc"
(Marek Sobieraj)
09.01.2015 15:30 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
09.01.2015 15:29 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 15.01.14.doc"
(Kamila Gruszczynska)
09.01.2015 15:28 Dodano załącznik "14.01.15.doc"
(Kamila Gruszczynska)
09.01.2015 15:11 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
09.01.2015 15:05 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
07.01.2015 09:35 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
07.01.2015 09:34 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
07.01.2015 08:31 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
07.01.2015 08:30 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
05.01.2015 09:43 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
05.01.2015 09:42 Dodano załącznik "07.01.15.doc" (Marek Sobieraj)
05.01.2015 09:40 Usunięto załącznik porządek obrad Komisji Stałych 14 12
29.autopop..doc

(Marek Sobieraj)
05.01.2015 09:39 Usunięto załącznik Proponowany Porządek Obrad Komisji
Współpracy Zagranicznej 29.10.2014.doc

(Marek Sobieraj)
05.01.2015 09:39 Usunięto załącznik porządek obrad KPSZiR 29.10.2014.doc
(Marek Sobieraj)
05.01.2015 09:38 Usunięto załącznik 28.10.14.doc (Marek Sobieraj)
05.01.2015 09:36 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 29.10.2014.docx
(Marek Sobieraj)
05.01.2015 09:34 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 14.10.28.doc
(Marek Sobieraj)
05.01.2015 09:33 Usunięto załącznik Porządek obrad Komisji Rolnictwa -
24.09.14.docx

(Marek Sobieraj)
05.01.2015 09:32 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF.doc
(Marek Sobieraj)
05.01.2015 09:32 Usunięto załącznik KZ 24.09.2014.doc
(Marek Sobieraj)
05.01.2015 09:32 Usunięto załącznik MŚP23.09.14.doc
(Marek Sobieraj)
05.01.2015 09:29 Usunięto załącznik KRG 23.09.14.doc
(Marek Sobieraj)
05.01.2015 09:28 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 24.09.2014.docx
(Marek Sobieraj)
05.01.2015 09:27 Usunięto załącznik Porządek Obrad KWZ 24.09.2014.doc
(Marek Sobieraj)
05.01.2015 09:27 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 14.09.23.doc
(Marek Sobieraj)
05.01.2015 09:24 Usunięto załącznik porządek obrad KdsM 14.09.10[1].doc
(Marek Sobieraj)
05.01.2015 09:23 Usunięto załącznik Porządek obrad Komisji Rolnictwa
16.07.2014.docx

(Marek Sobieraj)
05.01.2015 09:22 Usunięto załącznik Plan pracy komisji 12 marzec 2014.doc
(Marek Sobieraj)
05.01.2015 09:22 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 14.07.15.doc
(Marek Sobieraj)
05.01.2015 09:21 Usunięto załącznik porządek obrad KB 14.07.16.doc
(Marek Sobieraj)
05.01.2015 09:21 Usunięto załącznik 15.07.14.doc (Marek Sobieraj)
05.01.2015 09:20 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF.doc
(Marek Sobieraj)
05.01.2015 09:20 Usunięto załącznik Komisja Lipiec.doc
(Marek Sobieraj)
31.12.2014 12:46 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
31.12.2014 12:40 Dodano załącznik "Porządek obrad KWZ 08.01.2015.doc"
(Kamila Gruszczynska)
31.12.2014 10:48 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
31.12.2014 10:47 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 9.01.2015.doc"
(Kamila Gruszczynska)
30.12.2014 15:06 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
30.12.2014 15:01 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
30.12.2014 15:01 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 08.01.2015.pdf"
(Marek Sobieraj)
30.12.2014 11:53 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
30.12.2014 11:49 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
30.12.2014 11:48 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 15 01 07.doc"
(Kamila Gruszczynska)
29.12.2014 09:34 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 29 10 2014r..doc
(Kamila Gruszczynska)
29.12.2014 09:32 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
29.12.2014 09:30 Dodano załącznik "porządek obrad Komisji Stałych 14 12
29.autopop..doc"

(Kamila Gruszczynska)
29.12.2014 09:27 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
29.12.2014 09:26 Usunięto załącznik porządek obrad Komisji Stałych 14 12
29.doc

(Kamila Gruszczynska)
23.12.2014 13:19 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
23.12.2014 13:16 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
23.12.2014 13:13 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
23.12.2014 13:12 Dodano załącznik "porządek obrad Komisji Stałych 14 12
29.doc"

(Kamila Gruszczynska)
23.12.2014 13:10 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
23.12.2014 13:08 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
29.10.2014 10:29 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
29.10.2014 10:27 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 29 10 2014r..doc"
(Kamila Gruszczynska)
29.10.2014 10:26 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF 29 10 2014r..doc
(Kamila Gruszczynska)
27.10.2014 15:32 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
27.10.2014 15:31 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
27.10.2014 15:31 Dodano załącznik "Proponowany Porządek Obrad Komisji
Współpracy Zagranicznej 29.10.2014.doc"

(Marek Sobieraj)
27.10.2014 15:28 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
27.10.2014 15:26 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
27.10.2014 15:24 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
27.10.2014 15:23 Dodano załącznik "porządek obrad KPSZiR 29.10.2014.doc"
(Marek Sobieraj)
27.10.2014 11:43 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
27.10.2014 09:15 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
27.10.2014 09:14 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF 29 10 2014r..doc"
(Kamila Gruszczynska)
24.10.2014 12:25 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.10.2014 12:21 Dodano załącznik "28.10.14.doc"
(Kamila Gruszczynska)
24.10.2014 11:31 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
24.10.2014 11:29 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
24.10.2014 11:28 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 29.10.2014.docx"
(Marek Sobieraj)
24.10.2014 09:51 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.10.2014 09:49 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 14.10.28.doc"
(Kamila Gruszczynska)
23.10.2014 13:57 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
23.10.2014 13:52 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.09.2014 14:25 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
19.09.2014 14:20 Dodano załącznik "Porządek obrad Komisji Rolnictwa -
24.09.14.docx"

(Marek Sobieraj)
19.09.2014 13:40 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.09.2014 13:25 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF.doc"
(Kamila Gruszczynska)
19.09.2014 13:23 Dodano załącznik "KZ 24.09.2014.doc"
(Kamila Gruszczynska)
19.09.2014 10:37 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.09.2014 10:33 Dodano załącznik "MŚP23.09.14.doc"
(Kamila Gruszczynska)
19.09.2014 10:11 Dodano załącznik "KRG 23.09.14.doc"
(Kamila Gruszczynska)
19.09.2014 09:21 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
19.09.2014 09:19 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 24.09.2014.docx"
(Marek Sobieraj)
19.09.2014 09:01 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
19.09.2014 09:00 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 16.07.14.pdf
(Marek Sobieraj)
19.09.2014 08:42 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
19.09.2014 08:39 Dodano załącznik "Porządek Obrad KWZ 24.09.2014.doc"
(Marek Sobieraj)
19.09.2014 08:33 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
19.09.2014 08:32 Usunięto załącznik Proponowany Porządek Obrad KWZ
16.07.2014.doc

(Marek Sobieraj)
18.09.2014 13:18 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
18.09.2014 13:09 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 14.09.23.doc"
(Kamila Gruszczynska)
18.09.2014 12:59 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
17.09.2014 12:58 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
11.09.2014 08:25 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
04.09.2014 10:05 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
04.09.2014 10:04 Dodano załącznik "porządek obrad KdsM 14.09.10[1].doc"
(Kamila Gruszczynska)
04.09.2014 10:03 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
04.09.2014 10:03 Usunięto załącznik porządek obrad KdsM 14.09.10.doc
(Kamila Gruszczynska)
04.09.2014 10:02 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
04.09.2014 10:01 Dodano załącznik "porządek obrad KdsM 14.09.10.doc"
(Kamila Gruszczynska)
04.09.2014 10:00 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
14.07.2014 14:24 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
14.07.2014 14:22 Dodano załącznik "Porządek obrad Komisji Rolnictwa
16.07.2014.docx"

(Marek Sobieraj)
14.07.2014 11:18 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
14.07.2014 11:16 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 16.07.14.pdf"
(Marek Sobieraj)
14.07.2014 11:16 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 16.07.14.docx
(Marek Sobieraj)
14.07.2014 08:45 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
14.07.2014 08:43 Dodano załącznik "Plan pracy komisji 12 marzec 2014.doc"
(Marek Sobieraj)
14.07.2014 08:42 Dodano załącznik "Proponowany Porządek Obrad KWZ
16.07.2014.doc"

(Marek Sobieraj)
11.07.2014 11:33 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
11.07.2014 11:30 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 14.07.15.doc"
(Marek Sobieraj)
11.07.2014 11:30 Dodano załącznik "porządek obrad KB 14.07.16.doc"
(Marek Sobieraj)
11.07.2014 09:23 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
11.07.2014 09:19 Dodano załącznik "15.07.14.doc" (Marek Sobieraj)
11.07.2014 09:09 Usunięto załącznik krg 24.06.14.doc
(Marek Sobieraj)
11.07.2014 09:09 Usunięto załącznik msp 24.06.14.doc
(Marek Sobieraj)
11.07.2014 09:09 Usunięto załącznik Porządek obrad Komisji Rolnictwa 25
06 14.doc

(Marek Sobieraj)
11.07.2014 09:09 Usunięto załącznik Proponowany Porządek Obrad Komisji
Współpracy Zagranicznej w dniu 25.06.2014.doc

(Marek Sobieraj)
11.07.2014 09:09 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 14.06.24.doc
(Marek Sobieraj)
11.07.2014 09:08 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF.doc
(Marek Sobieraj)
10.07.2014 16:43 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
10.07.2014 16:42 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
10.07.2014 16:42 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 16.07.14.docx"
(Marek Sobieraj)
10.07.2014 08:58 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
10.07.2014 08:58 Usunięto załącznik porządek obrad KNiE 25 06 2014.doc
(Marek Sobieraj)
10.07.2014 08:56 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
10.07.2014 08:55 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
20.06.2014 09:48 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
20.06.2014 09:47 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF.doc"
(Kamila Gruszczynska)
20.06.2014 09:26 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
20.06.2014 09:23 Dodano załącznik "krg 24.06.14.doc"
(Marek Sobieraj)
20.06.2014 09:23 Dodano załącznik "msp 24.06.14.doc"
(Marek Sobieraj)
20.06.2014 09:22 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF.doc
(Marek Sobieraj)
20.06.2014 09:22 Usunięto załącznik Porządek obrad Komisji
Rewizyjnej.docx

(Marek Sobieraj)
20.06.2014 09:21 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 14.06.10.doc
(Marek Sobieraj)
20.06.2014 09:21 Usunięto załącznik PORZĄDEK OBRAD Komisji Rolnictwa i
Rozwoju Obszarów Wiejskich 11.06.14.docx

(Marek Sobieraj)
20.06.2014 09:21 Usunięto załącznik 10.06.14.doc (Marek Sobieraj)
18.06.2014 16:10 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
18.06.2014 15:19 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
18.06.2014 15:15 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
18.06.2014 15:15 Dodano załącznik "porządek obrad KNiE 25 06 2014.doc"
(Marek Sobieraj)
18.06.2014 15:03 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
18.06.2014 15:02 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 11.06.14.docx
(Marek Sobieraj)
18.06.2014 14:59 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
18.06.2014 14:54 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
18.06.2014 14:52 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
18.06.2014 14:52 Dodano załącznik "Porządek obrad Komisji Rolnictwa 25 06
14.doc"

(Marek Sobieraj)
18.06.2014 13:52 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
18.06.2014 13:51 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
18.06.2014 13:50 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
18.06.2014 13:49 Dodano załącznik "Proponowany Porządek Obrad Komisji
Współpracy Zagranicznej w dniu 25.06.2014.doc"

(Kamila Gruszczynska)
18.06.2014 13:49 Dodano załącznik "Komisja Lipiec.doc"
(Kamila Gruszczynska)
18.06.2014 12:59 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
18.06.2014 12:59 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 14.06.24.doc"
(Kamila Gruszczynska)
18.06.2014 12:58 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
09.06.2014 12:08 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
09.06.2014 12:07 Dodano załącznik "Porządek obrad Komisji Rewizyjnej.docx"
(Kamila Gruszczynska)
09.06.2014 12:07 Usunięto załącznik Porządek obrad Komisji
Rewizyjnej.docx

(Kamila Gruszczynska)
09.06.2014 12:05 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
09.06.2014 12:04 Dodano załącznik "Porządek obrad Komisji Rewizyjnej.docx"
(Kamila Gruszczynska)
05.06.2014 14:29 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
05.06.2014 14:28 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 14.06.10.doc"
(Kamila Gruszczynska)
05.06.2014 14:27 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
05.06.2014 14:26 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF.doc"
(Kamila Gruszczynska)
05.06.2014 11:49 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
05.06.2014 11:48 Dodano załącznik "PORZĄDEK OBRAD Komisji Rolnictwa i
Rozwoju Obszarów Wiejskich 11.06.14.docx"

(Marek Sobieraj)
05.06.2014 11:16 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
05.06.2014 10:51 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
05.06.2014 10:50 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 11.06.14.docx"
(Marek Sobieraj)
05.06.2014 10:50 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 11.06.14.docx
(Marek Sobieraj)
05.06.2014 10:21 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
05.06.2014 10:20 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 11.06.14.docx"
(Marek Sobieraj)
05.06.2014 10:20 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 11.06.14.docx
(Marek Sobieraj)
05.06.2014 09:29 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
05.06.2014 09:23 Dodano załącznik "10.06.14.doc" (Marek Sobieraj)
05.06.2014 09:22 Usunięto załącznik msp 27.05.14.doc
(Marek Sobieraj)
05.06.2014 09:22 Usunięto załącznik 27.05.14.doc (Marek Sobieraj)
05.06.2014 09:17 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 14.05.27.doc
(Marek Sobieraj)
05.06.2014 08:59 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
05.06.2014 08:57 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
05.06.2014 08:57 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 11.06.14.docx"
(Marek Sobieraj)
05.06.2014 08:56 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 28 05 2014.doc
(Marek Sobieraj)
05.06.2014 08:54 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
05.06.2014 08:54 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
23.05.2014 14:25 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
23.05.2014 14:24 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 28 05 2014.doc"
(Marek Sobieraj)
23.05.2014 11:52 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
23.05.2014 11:51 Dodano załącznik "msp 27.05.14.doc"
(Marek Sobieraj)
23.05.2014 11:51 Dodano załącznik "27.05.14.doc" (Marek Sobieraj)
23.05.2014 11:51 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF.doc
(Marek Sobieraj)
23.05.2014 11:50 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 23 04 2014.doc
(Marek Sobieraj)
23.05.2014 11:50 Usunięto załącznik mśp 22.04.14.doc
(Marek Sobieraj)
23.05.2014 11:50 Usunięto załącznik KRG 22.04.14.doc
(Marek Sobieraj)
23.05.2014 11:49 Usunięto załącznik porzadek obrad KR - 22 kwietnia
(Marek Sobieraj)
23.05.2014 11:45 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
23.05.2014 11:41 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
23.05.2014 11:40 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF.doc"
(Kamila Gruszczynska)
23.05.2014 08:34 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
22.05.2014 14:46 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
22.05.2014 14:45 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 14.05.27.doc"
(Kamila Gruszczynska)
22.04.2014 13:19 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
22.04.2014 09:09 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
18.04.2014 11:43 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
18.04.2014 11:42 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF.doc"
(Kamila Gruszczynska)
17.04.2014 15:31 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
17.04.2014 13:48 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
17.04.2014 13:47 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 23 04 2014.doc"
(Marek Sobieraj)
17.04.2014 13:45 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
17.04.2014 10:05 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
17.04.2014 10:04 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
17.04.2014 10:03 Dodano załącznik "mśp 22.04.14.doc"
(Kamila Gruszczynska)
17.04.2014 10:03 Dodano załącznik "KRG 22.04.14.doc"
(Kamila Gruszczynska)
17.04.2014 10:02 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
15.04.2014 15:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
15.04.2014 15:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
15.04.2014 15:02 Dodano załącznik "porzadek obrad KR - 22 kwietnia"
(Agnieszka Biały)
15.04.2014 14:59 Usunięto załącznik porządek obrad KdsM 14.03.12.doc
(Agnieszka Biały)
15.04.2014 14:58 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 26 03 2014.pdf
(Agnieszka Biały)
15.04.2014 14:57 Usunięto załącznik 25.03.14.doc
(Agnieszka Biały)
15.04.2014 14:57 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 14.03.25.doc
(Agnieszka Biały)
15.04.2014 14:57 Usunięto załącznik Porządek obrad KRiROW 26.03.2014.pdf
(Agnieszka Biały)
15.04.2014 14:57 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF.doc
(Agnieszka Biały)
15.04.2014 14:56 Usunięto załącznik porządek obrad KdsM 14.03.27.doc
(Agnieszka Biały)
15.04.2014 14:56 Usunięto załącznik porządek obrad KdsM 14.04.03.doc
(Agnieszka Biały)
15.04.2014 14:51 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
15.04.2014 14:47 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
28.03.2014 10:21 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
28.03.2014 10:20 Dodano załącznik "porządek obrad KdsM 14.04.03.doc"
(Kamila Gruszczynska)
28.03.2014 10:19 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
28.03.2014 10:15 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.03.2014 13:28 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.03.2014 13:27 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.03.2014 13:26 Dodano załącznik "porządek obrad KdsM 14.03.27.doc"
(Kamila Gruszczynska)
21.03.2014 13:25 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.03.2014 13:22 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.03.2014 13:20 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF.doc"
(Kamila Gruszczynska)
21.03.2014 12:13 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
21.03.2014 12:11 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
21.03.2014 12:11 Dodano załącznik "Porządek obrad KRiROW 26.03.2014.pdf"
(Marek Sobieraj)
21.03.2014 10:28 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.03.2014 10:27 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 14.03.25.doc"
(Kamila Gruszczynska)
21.03.2014 10:26 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.03.2014 10:20 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
21.03.2014 10:17 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
21.03.2014 10:16 Dodano załącznik "25.03.14.doc" (Marek Sobieraj)
21.03.2014 10:16 Usunięto załącznik 10.02.14.doc (Marek Sobieraj)
21.03.2014 10:15 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF.doc
(Marek Sobieraj)
21.03.2014 10:15 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 14.02.10.doc
(Marek Sobieraj)
21.03.2014 10:15 Usunięto załącznik porządek obrad KNiE 12.02.2014.docx
(Marek Sobieraj)
21.03.2014 10:14 Usunięto załącznik porządek obrad KdsM 14.02.05.doc
(Marek Sobieraj)
21.03.2014 10:14 Usunięto załącznik 21.01.14.doc (Marek Sobieraj)
20.03.2014 16:24 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
20.03.2014 16:22 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
20.03.2014 16:22 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 26 03 2014.pdf"
(Marek Sobieraj)
20.03.2014 15:32 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
20.03.2014 15:31 Usunięto załącznik porządek obrad KKNiE 26 03 2014.pdf
(Marek Sobieraj)
20.03.2014 13:39 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
20.03.2014 13:36 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
20.03.2014 13:36 Dodano załącznik "porządek obrad KKNiE 26 03 2014.pdf"
(Marek Sobieraj)
20.03.2014 08:48 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
07.03.2014 13:51 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
07.03.2014 13:49 Dodano załącznik "porządek obrad KdsM 14.03.12.doc"
(Kamila Gruszczynska)
07.03.2014 13:47 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
03.03.2014 14:09 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
20.02.2014 10:26 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
07.02.2014 14:31 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
07.02.2014 10:04 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
07.02.2014 10:03 Dodano załącznik "10.02.14.doc" (Marek Sobieraj)
07.02.2014 09:45 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
07.02.2014 09:44 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF.doc"
(Kamila Gruszczynska)
07.02.2014 09:42 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
06.02.2014 15:29 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
06.02.2014 15:28 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 14.02.10.doc"
(Kamila Gruszczynska)
06.02.2014 15:27 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
06.02.2014 12:38 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
06.02.2014 11:34 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
06.02.2014 11:32 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
06.02.2014 11:30 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
06.02.2014 11:28 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
06.02.2014 11:28 Dodano załącznik "porządek obrad KNiE 12.02.2014.docx"
(Marek Sobieraj)
31.01.2014 13:48 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
31.01.2014 13:47 Dodano załącznik "porządek obrad KdsM 14.02.05.doc"
(Kamila Gruszczynska)
29.01.2014 15:42 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
13.01.2014 14:07 Usunięto załącznik 21.01.14.doc
(Kamila Gruszczynska)
13.01.2014 14:07 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
13.01.2014 14:06 Dodano załącznik "21.01.14.doc"
(Kamila Gruszczynska)
10.01.2014 12:18 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
10.01.2014 12:17 Dodano załącznik "21.01.14.doc"
(Kamila Gruszczynska)
10.01.2014 12:17 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
08.01.2014 09:15 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
20.12.2013 08:47 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
20.12.2013 08:47 Usunięto załącznik KR 3 grudnia 2013
(Agnieszka Biały)
20.12.2013 08:47 Usunięto załącznik Zespół kontrolny KR 3 grudnia 2013
(Agnieszka Biały)
20.12.2013 08:47 Usunięto załącznik porządek obrad KWZ 4.12.2013.doc
(Agnieszka Biały)
20.12.2013 08:46 Usunięto załącznik 41 - 2.12.2013.docx
(Agnieszka Biały)
20.12.2013 08:46 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 13.12.05.doc
(Agnieszka Biały)
20.12.2013 08:46 Usunięto załącznik 05 12 13.doc
(Agnieszka Biały)
20.12.2013 08:46 Usunięto załącznik porządek obrad KNE 4 12 2013.doc
(Agnieszka Biały)
20.12.2013 08:45 Usunięto załącznik KOSiGW 3 grudnia 2013
(Agnieszka Biały)
20.12.2013 08:45 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF.doc
(Agnieszka Biały)
20.12.2013 08:45 Usunięto załącznik Porządek Obrad KWZ 18.12.2013.docx
(Agnieszka Biały)
20.12.2013 08:45 Usunięto załącznik 17.12.13.doc
(Agnieszka Biały)
20.12.2013 08:45 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 13.12.17.doc
(Agnieszka Biały)
20.12.2013 08:44 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF.doc
(Agnieszka Biały)
20.12.2013 08:44 Usunięto załącznik porządek obrad KNE 18 12 2013.doc
(Agnieszka Biały)
20.12.2013 08:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
20.12.2013 08:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
19.12.2013 08:30 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
18.12.2013 15:29 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
18.12.2013 15:28 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
18.12.2013 13:47 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
17.12.2013 11:11 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
17.12.2013 11:09 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
17.12.2013 11:05 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
17.12.2013 10:59 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
17.12.2013 10:53 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
17.12.2013 10:52 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
17.12.2013 10:23 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
17.12.2013 10:18 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
17.12.2013 10:05 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
17.12.2013 10:00 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
17.12.2013 10:00 Dodano załącznik "porządek obrad KNE 18 12 2013.doc"
(Kamila Gruszczynska)
17.12.2013 09:59 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
17.12.2013 09:58 Usunięto załącznik porządek obrad KNE 18 12 2013.doc
(Kamila Gruszczynska)
17.12.2013 08:40 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
17.12.2013 08:39 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF.doc"
(Kamila Gruszczynska)
17.12.2013 08:37 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
13.12.2013 15:28 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
13.12.2013 15:27 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 13.12.17.doc"
(Kamila Gruszczynska)
13.12.2013 15:26 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
13.12.2013 15:25 Dodano załącznik "porządek obrad KNE 18 12 2013.doc"
(Kamila Gruszczynska)
13.12.2013 10:59 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
13.12.2013 10:48 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
13.12.2013 10:47 Dodano załącznik "17.12.13.doc"
(Kamila Gruszczynska)
13.12.2013 10:46 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
13.12.2013 10:46 Usunięto załącznik 17.12.13.doc
(Kamila Gruszczynska)
12.12.2013 15:48 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
12.12.2013 15:47 Dodano załącznik "17.12.13.doc"
(Kamila Gruszczynska)
12.12.2013 15:45 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
11.12.2013 15:51 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
11.12.2013 15:47 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
11.12.2013 15:38 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
11.12.2013 15:35 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
11.12.2013 15:33 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
11.12.2013 15:32 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
11.12.2013 15:31 Dodano załącznik "Porządek Obrad KWZ 18.12.2013.docx"
(Marek Sobieraj)
11.12.2013 15:30 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
03.12.2013 12:44 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
03.12.2013 12:29 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
03.12.2013 12:24 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF.doc"
(Kamila Gruszczynska)
03.12.2013 11:58 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
02.12.2013 13:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
02.12.2013 13:40 Dodano załącznik "KOSiGW 3 grudnia 2013"
(Agnieszka Biały)
02.12.2013 12:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
02.12.2013 08:57 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
02.12.2013 08:56 Dodano załącznik "05 12 13.doc"
(Kamila Gruszczynska)
29.11.2013 09:55 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
29.11.2013 09:54 Dodano załącznik "porządek obrad KNE 4 12 2013.doc"
(Kamila Gruszczynska)
29.11.2013 09:53 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
29.11.2013 09:53 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 13.12.05.doc"
(Kamila Gruszczynska)
29.11.2013 09:49 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
28.11.2013 10:43 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
28.11.2013 10:42 Dodano załącznik "41 - 2.12.2013.docx"
(Marek Sobieraj)
28.11.2013 10:41 Usunięto załącznik porządek obrad Zespołu przy KR
(Marek Sobieraj)
28.11.2013 10:41 Usunięto załącznik Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 12 listopada 2013 r.doc

(Marek Sobieraj)
28.11.2013 10:41 Usunięto załącznik porządek obrad KNE 6 11 2013.doc
(Marek Sobieraj)
28.11.2013 10:41 Usunięto załącznik 05.11.13.doc (Marek Sobieraj)
28.11.2013 10:41 Usunięto załącznik porządek obrad KZ 6.11.2013.docx
(Marek Sobieraj)
28.11.2013 10:40 Usunięto załącznik Porządek obrad Komisji Rolnictwa
6.11.13.docx

(Marek Sobieraj)
28.11.2013 10:40 Usunięto załącznik porządek obrda KBiF.doc
(Marek Sobieraj)
28.11.2013 10:40 Usunięto załącznik porządek obrad KOŚiGW 5.11.13.docx
(Marek Sobieraj)
28.11.2013 10:40 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 13.11.05.doc
(Marek Sobieraj)
28.11.2013 10:39 Usunięto załącznik Porządek Obrad KWZ 06.11.2013.docx
(Marek Sobieraj)
28.11.2013 10:39 Usunięto załącznik Porządek obrad Komisji Rewizyjnej w
dniu 6 listopada 2013.doc

(Marek Sobieraj)
28.11.2013 10:38 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
28.11.2013 10:38 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
28.11.2013 10:32 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
28.11.2013 10:30 Dodano załącznik "porządek obrad KWZ 4.12.2013.doc"
(Marek Sobieraj)
26.11.2013 15:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
26.11.2013 15:54 Dodano załącznik "Zespół kontrolny KR 3 grudnia 2013"
(Agnieszka Biały)
26.11.2013 15:33 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
20.11.2013 15:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
20.11.2013 15:19 Dodano załącznik "KR 3 grudnia 2013"
(Agnieszka Biały)
20.11.2013 15:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
19.11.2013 14:03 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
18.11.2013 12:41 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
18.11.2013 10:32 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
14.11.2013 10:23 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
14.11.2013 10:22 Dodano załącznik "porządek obrad Zespołu przy KR"
(Agnieszka Biały)
14.11.2013 09:45 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
08.11.2013 09:13 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
08.11.2013 09:12 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
08.11.2013 09:12 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
08.11.2013 09:12 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
08.11.2013 09:11 Dodano załącznik "Porządek obrad posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 12 listopada 2013 r.doc"

(Kamila Gruszczynska)
05.11.2013 14:02 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
04.11.2013 12:15 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
04.11.2013 12:15 Dodano załącznik "porządek obrad KNE 6 11 2013.doc"
(Kamila Gruszczynska)
04.11.2013 12:13 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
04.11.2013 11:55 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
04.11.2013 11:55 Usunięto załącznik porządek obrad KNE 6 11 2013.doc
(Kamila Gruszczynska)
04.11.2013 10:40 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
04.11.2013 10:39 Dodano załącznik "05.11.13.doc" (Marek Sobieraj)
04.11.2013 10:39 Usunięto załącznik 05.11.13.doc (Marek Sobieraj)
04.11.2013 10:37 Usunięto załącznik Porządek Obrad KWZ 24.10.2013.docx
(Marek Sobieraj)
04.11.2013 10:37 Usunięto załącznik porządek obrad KNE 13.09.25.docx
(Marek Sobieraj)
31.10.2013 15:31 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
31.10.2013 15:29 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
31.10.2013 15:28 Dodano załącznik "porządek obrad KZ 6.11.2013.docx"
(Marek Sobieraj)
31.10.2013 15:24 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
31.10.2013 15:23 Dodano załącznik "Porządek obrad Komisji Rolnictwa
6.11.13.docx"

(Marek Sobieraj)
31.10.2013 14:47 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
31.10.2013 14:45 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
31.10.2013 14:44 Dodano załącznik "porządek obrda KBiF.doc"
(Marek Sobieraj)
31.10.2013 14:32 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
31.10.2013 14:30 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
31.10.2013 14:30 Dodano załącznik "porządek obrad KOŚiGW 5.11.13.docx"
(Marek Sobieraj)
31.10.2013 14:24 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
31.10.2013 14:23 Dodano załącznik "porządek obrad KNE 6 11 2013.doc"
(Marek Sobieraj)
31.10.2013 14:21 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
31.10.2013 14:20 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
31.10.2013 14:19 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 13.11.05.doc"
(Marek Sobieraj)
31.10.2013 14:15 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
31.10.2013 14:11 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
31.10.2013 14:09 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
31.10.2013 13:54 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
31.10.2013 13:52 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
30.10.2013 14:17 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
30.10.2013 14:14 Dodano załącznik "05.11.13.doc" (Marek Sobieraj)
30.10.2013 14:13 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
30.10.2013 14:12 Usunięto załącznik Porządek Obrad KPRRiG 24.10.2013.doc
(Marek Sobieraj)
29.10.2013 13:41 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
29.10.2013 13:39 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
29.10.2013 13:39 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
29.10.2013 13:33 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
29.10.2013 13:33 Dodano załącznik "Porządek Obrad KWZ 06.11.2013.docx"
(Marek Sobieraj)
28.10.2013 15:03 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
28.10.2013 14:59 Dodano załącznik "Porządek obrad Komisji Rewizyjnej w
dniu 6 listopada 2013.doc"

(Marek Sobieraj)
21.10.2013 11:13 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
21.10.2013 10:59 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
21.10.2013 10:51 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
21.10.2013 10:48 Dodano załącznik "Porządek Obrad KPRRiG 24.10.2013.doc"
(Marek Sobieraj)
21.10.2013 10:35 Usunięto załącznik Porządek Obrad KPRRiG 24 10 2013.doc
(Marek Sobieraj)
21.10.2013 10:32 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
21.10.2013 10:26 Dodano załącznik "Porządek Obrad KWZ 24.10.2013.docx"
(Marek Sobieraj)
21.10.2013 10:19 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
21.10.2013 10:17 Usunięto załącznik Porządek Obrad KWZ 25.09.2013.doc
(Marek Sobieraj)
21.10.2013 10:17 Usunięto załącznik porządek obrad.doc
(Marek Sobieraj)
21.10.2013 10:17 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 13.09.24.doc
(Marek Sobieraj)
21.10.2013 10:17 Usunięto załącznik 24.09.13.doc (Marek Sobieraj)
21.10.2013 10:17 Usunięto załącznik porządek obrad KdsM 13.09.11.doc
(Marek Sobieraj)
21.10.2013 10:16 Usunięto załącznik porzadek obrad KOSiGW
(Marek Sobieraj)
18.10.2013 13:39 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
18.10.2013 13:36 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
18.10.2013 12:59 Zmieniono tytuł załącznika z "24 10 13.doc" na "Porządek
Obrad KPRRiG 24 10 2013.doc"

(Marek Sobieraj)
18.10.2013 12:58 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
18.10.2013 12:57 Dodano załącznik "24 10 13.doc" (Marek Sobieraj)
01.10.2013 08:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
23.09.2013 13:05 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
23.09.2013 13:05 Dodano załącznik "Porządek Obrad KWZ 25.09.2013.doc"
(Marek Sobieraj)
23.09.2013 13:04 Usunięto załącznik Porządek Obrad KWZ 25.09.2013.doc
(Marek Sobieraj)
23.09.2013 10:35 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
20.09.2013 15:09 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
20.09.2013 15:07 Dodano załącznik "porządek obrad KNE 13.09.25.docx"
(Kamila Gruszczynska)
20.09.2013 15:06 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
20.09.2013 15:05 Dodano załącznik "porządek obrad.doc"
(Kamila Gruszczynska)
20.09.2013 15:03 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
20.09.2013 15:01 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 13.09.24.doc"
(Kamila Gruszczynska)
20.09.2013 15:00 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 13.09.24.doc
(Kamila Gruszczynska)
20.09.2013 12:53 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
20.09.2013 12:53 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
20.09.2013 12:47 Dodano załącznik "Porządek Obrad KWZ 25.09.2013.doc"
(Marek Sobieraj)
20.09.2013 12:44 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
20.09.2013 12:43 Usunięto załącznik porządek obrad KWZ 13.09.11.doc
(Marek Sobieraj)
20.09.2013 12:26 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
20.09.2013 12:25 Dodano załącznik "24.09.13.doc"
(Kamila Gruszczynska)
20.09.2013 12:24 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.09.2013 15:16 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.09.2013 15:13 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 13.09.24.doc"
(Kamila Gruszczynska)
19.09.2013 15:05 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.09.2013 15:04 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
18.09.2013 15:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
06.09.2013 11:06 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
06.09.2013 11:05 Dodano załącznik "porządek obrad KdsM 13.09.11.doc"
(Kamila Gruszczynska)
06.09.2013 10:47 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
06.09.2013 10:45 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
05.09.2013 10:37 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
05.09.2013 10:36 Dodano załącznik "porządek obrad KWZ 13.09.11.doc"
(Kamila Gruszczynska)
05.09.2013 10:35 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
22.07.2013 08:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
22.07.2013 08:37 Usunięto załącznik KR porzadek obrad 2 lipca 2013
(Agnieszka Biały)
22.07.2013 08:37 Usunięto załącznik KRG 16 07 13.doc
(Agnieszka Biały)
22.07.2013 08:37 Usunięto załącznik mśp16 07 13 (3).doc
(Agnieszka Biały)
22.07.2013 08:36 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 13.07.16.doc
(Agnieszka Biały)
22.07.2013 08:36 Usunięto załącznik porządek obrad.doc
(Agnieszka Biały)
22.07.2013 08:36 Usunięto załącznik porządek obrad.doc
(Agnieszka Biały)
22.07.2013 08:36 Usunięto załącznik Proponowany Porządek Obrad
17.07.2013.doc

(Agnieszka Biały)
22.07.2013 08:36 Usunięto załącznik porządek obrad KNE 13.07.17 ok
docx.docx

(Agnieszka Biały)
17.07.2013 10:00 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
17.07.2013 09:59 Dodano załącznik "porządek obrad KNE 13.07.17 ok
docx.docx"

(Kamila Gruszczynska)
17.07.2013 09:59 Usunięto załącznik porządek obrad KNE 13.07.17docx.docx
(Kamila Gruszczynska)
16.07.2013 08:23 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
15.07.2013 11:48 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
15.07.2013 11:46 Dodano załącznik "porządek obrad KNE 13.07.17docx.docx"
(Kamila Gruszczynska)
12.07.2013 12:10 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
12.07.2013 12:02 Dodano załącznik "porządek obrad.doc"
(Kamila Gruszczynska)
12.07.2013 11:29 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
12.07.2013 10:04 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
12.07.2013 10:01 Dodano załącznik "Proponowany Porządek Obrad
17.07.2013.doc"

(Marek Sobieraj)
12.07.2013 10:00 Dodano załącznik "porządek obrad.doc"
(Marek Sobieraj)
11.07.2013 16:06 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
11.07.2013 16:05 Dodano załącznik "porzadek obrad KOSiGW"
(Agnieszka Biały)
11.07.2013 16:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
11.07.2013 15:18 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
11.07.2013 15:18 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 13.07.16.doc"
(Kamila Gruszczynska)
11.07.2013 15:17 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
11.07.2013 15:16 Dodano załącznik "mśp16 07 13 (3).doc"
(Kamila Gruszczynska)
11.07.2013 15:15 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
11.07.2013 15:15 Dodano załącznik "KRG 16 07 13.doc"
(Kamila Gruszczynska)
10.07.2013 13:30 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
28.06.2013 11:35 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
28.06.2013 11:34 Usunięto załącznik porządek obrad KPRRiG 26.06
(Agnieszka Biały)
28.06.2013 11:33 Usunięto załącznik porządek obrad.doc
(Agnieszka Biały)
28.06.2013 11:33 Usunięto załącznik 25.06.13.doc
(Agnieszka Biały)
28.06.2013 11:32 Usunięto załącznik porządek obrad KNE 13.06.26docx.docx
(Agnieszka Biały)
28.06.2013 11:32 Usunięto załącznik porządek obrad KOSiGW
(Agnieszka Biały)
28.06.2013 11:31 Usunięto załącznik 34 - 27.06.2013.docx
(Agnieszka Biały)
28.06.2013 11:29 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
28.06.2013 11:25 Dodano załącznik "KR porzadek obrad 2 lipca 2013"
(Agnieszka Biały)
24.06.2013 10:40 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
24.06.2013 10:39 Dodano załącznik "34 - 27.06.2013.docx"
(Marek Sobieraj)
24.06.2013 10:36 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
24.06.2013 10:32 Usunięto załącznik porządek obrad KPRRiG 25.06
(Marek Sobieraj)
24.06.2013 10:32 Usunięto załącznik Porządek obrad KRTRiS
(Marek Sobieraj)
24.06.2013 10:32 Usunięto załącznik porządek obrad.doc
(Marek Sobieraj)
24.06.2013 08:58 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.06.2013 14:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
21.06.2013 14:51 Dodano załącznik "porządek obrad KOSiGW "
(Agnieszka Biały)
21.06.2013 14:44 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.06.2013 14:43 Dodano załącznik "porządek obrad KNE 13.06.26docx.docx"
(Kamila Gruszczynska)
21.06.2013 12:55 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.06.2013 12:52 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.06.2013 12:49 Dodano załącznik "25.06.13.doc"
(Kamila Gruszczynska)
21.06.2013 12:18 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.06.2013 12:18 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.06.2013 12:17 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.06.2013 12:16 Dodano załącznik "porządek obrad.doc"
(Kamila Gruszczynska)
20.06.2013 11:57 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.06.2013 13:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
19.06.2013 13:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
19.06.2013 12:35 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
19.06.2013 12:34 Dodano załącznik "porządek obrad KPRRiG 26.06"
(Agnieszka Biały)
19.06.2013 12:34 Dodano załącznik "porządek obrad KPRRiG 25.06"
(Agnieszka Biały)
19.06.2013 12:31 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
17.06.2013 14:16 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
17.06.2013 14:15 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
17.06.2013 14:14 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
17.06.2013 14:13 Dodano załącznik "Porządek obrad KRTRiS"
(Agnieszka Biały)
17.06.2013 14:13 Usunięto załącznik 11.06.13.doc
(Agnieszka Biały)
17.06.2013 14:13 Usunięto załącznik 32 - 12.06.2013.docx
(Agnieszka Biały)
17.06.2013 14:12 Usunięto załącznik Porządek obrad KR
(Agnieszka Biały)
17.06.2013 11:58 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 13.06.11.doc
(Agnieszka Biały)
17.06.2013 11:58 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 13.06.24.doc
(Agnieszka Biały)
17.06.2013 11:56 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
14.06.2013 09:24 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
13.06.2013 09:10 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
13.06.2013 09:08 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 13.06.24.doc"
(Kamila Gruszczynska)
13.06.2013 09:08 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
13.06.2013 09:06 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
10.06.2013 12:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
07.06.2013 15:10 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
07.06.2013 15:08 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 13.06.11.doc"
(Marek Sobieraj)
06.06.2013 13:43 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
06.06.2013 13:42 Dodano załącznik "Porządek obrad KR"
(Agnieszka Biały)
06.06.2013 10:50 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
06.06.2013 10:48 Dodano załącznik "32 - 12.06.2013.docx"
(Marek Sobieraj)
06.06.2013 10:48 Usunięto załącznik 32 - 12.06.2013.docx
(Marek Sobieraj)
06.06.2013 10:48 Dodano załącznik "32 - 12.06.2013.docx"
(Marek Sobieraj)
06.06.2013 10:47 Dodano załącznik "11.06.13.doc" (Marek Sobieraj)
06.06.2013 09:39 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
05.06.2013 11:25 Usunięto załącznik 31 - 23.05.2013.docx
(Marek Sobieraj)
05.06.2013 11:25 Usunięto załącznik porządek obrad KNE 13.05.22.docx
(Marek Sobieraj)
05.06.2013 11:25 Usunięto załącznik 21.05.13.doc (Marek Sobieraj)
05.06.2013 11:25 Usunięto załącznik porządek obrad KNE 13.05.20.docx
(Marek Sobieraj)
05.06.2013 11:24 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 13.05.21.doc
(Marek Sobieraj)
05.06.2013 11:24 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
05.06.2013 11:23 Dodano załącznik "porządek obrad.doc"
(Marek Sobieraj)
05.06.2013 11:23 Usunięto załącznik porządek obrad.doc
(Marek Sobieraj)
05.06.2013 11:22 Usunięto załącznik 21.05.13.doc (Marek Sobieraj)
05.06.2013 11:22 Usunięto załącznik 21.05.13.doc (Marek Sobieraj)
05.06.2013 11:22 Usunięto załącznik porządek obrad KdsM 13.05.15.doc
(Marek Sobieraj)
05.06.2013 11:22 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 13.05.07.doc
(Marek Sobieraj)
04.06.2013 15:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
03.06.2013 12:59 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
22.05.2013 15:04 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
22.05.2013 15:03 Dodano załącznik "31 - 23.05.2013.docx"
(Marek Sobieraj)
20.05.2013 13:24 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
20.05.2013 13:23 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
20.05.2013 13:23 Dodano załącznik "porządek obrad KNE 13.05.22.docx"
(Kamila Gruszczynska)
20.05.2013 13:22 Usunięto załącznik porządek obrad KNE 13.05.20.docx
(Kamila Gruszczynska)
17.05.2013 15:12 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
17.05.2013 15:11 Dodano załącznik "porządek obrad KNE 13.05.20.docx"
(Kamila Gruszczynska)
17.05.2013 12:31 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
17.05.2013 12:29 Dodano załącznik "21.05.13.doc"
(Kamila Gruszczynska)
17.05.2013 10:06 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
17.05.2013 10:03 Dodano załącznik "porządek obrad KNE 13.05.20.docx"
(Kamila Gruszczynska)
17.05.2013 10:02 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
17.05.2013 10:02 Usunięto załącznik porządek obrad KNE 13.05.20.docx
(Kamila Gruszczynska)
16.05.2013 15:24 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
16.05.2013 15:22 Dodano załącznik "porządek obrad KNE 13.05.20.docx"
(Kamila Gruszczynska)
16.05.2013 15:22 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 13.05.21.doc"
(Kamila Gruszczynska)
16.05.2013 14:41 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
16.05.2013 14:40 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
16.05.2013 14:38 Dodano załącznik "porządek obrad.doc"
(Kamila Gruszczynska)
16.05.2013 12:22 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
15.05.2013 15:04 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
15.05.2013 14:36 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
14.05.2013 12:18 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
14.05.2013 11:22 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
14.05.2013 11:16 Dodano załącznik "21.05.13.doc" (Marek Sobieraj)
14.05.2013 11:03 Usunięto załącznik porządek obrad KNE 13.04.22.docx
(Marek Sobieraj)
14.05.2013 10:55 Usunięto załącznik porządek obrad.doc
(Marek Sobieraj)
14.05.2013 10:50 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 13.04.17.doc
(Marek Sobieraj)
14.05.2013 10:31 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
14.05.2013 10:11 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
14.05.2013 10:04 Usunięto załącznik 17.04.13.doc (Marek Sobieraj)
14.05.2013 10:03 Dodano załącznik "21.05.13.doc" (Marek Sobieraj)
10.05.2013 10:46 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
10.05.2013 10:46 Dodano załącznik "porządek obrad KdsM 13.05.15.doc"
(Kamila Gruszczynska)
10.05.2013 10:45 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
25.04.2013 15:12 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
25.04.2013 15:12 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
25.04.2013 15:10 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 13.05.07.doc"
(Kamila Gruszczynska)
25.04.2013 10:38 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
25.04.2013 08:22 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
25.04.2013 08:19 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
19.04.2013 15:25 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
19.04.2013 15:21 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
19.04.2013 15:10 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.04.2013 14:50 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.04.2013 14:48 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
18.04.2013 13:42 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
18.04.2013 13:41 Dodano załącznik "porządek obrad KNE 13.04.22.docx"
(Kamila Gruszczynska)
18.04.2013 12:09 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
16.04.2013 11:58 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
16.04.2013 11:57 Dodano załącznik "porządek obrad.doc"
(Marek Sobieraj)
16.04.2013 08:20 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
16.04.2013 08:19 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 13.04.17.doc"
(Kamila Gruszczynska)
12.04.2013 14:53 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
12.04.2013 14:52 Dodano załącznik "17.04.13.doc" (Marek Sobieraj)
12.04.2013 10:28 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
12.04.2013 09:30 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
11.04.2013 14:53 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
11.04.2013 14:46 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
11.04.2013 14:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
11.04.2013 14:18 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
11.04.2013 13:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
11.04.2013 13:47 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
11.04.2013 13:46 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
11.04.2013 13:45 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
11.04.2013 13:35 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
11.04.2013 10:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
11.04.2013 10:01 Usunięto załącznik KPRRiG porządek obrad 20 marca
(Agnieszka Biały)
11.04.2013 10:00 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 13.03.25.doc
(Agnieszka Biały)
11.04.2013 10:00 Usunięto załącznik porządek obrad KNE 13.03.26.docx
(Agnieszka Biały)
11.04.2013 10:00 Usunięto załącznik porządek obrad.doc
(Agnieszka Biały)
11.04.2013 10:00 Usunięto załącznik porządek obrad KOSiGW
(Agnieszka Biały)
11.04.2013 09:59 Usunięto załącznik porządek obrad KPRRiG
(Agnieszka Biały)
11.04.2013 09:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
11.04.2013 08:50 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
11.04.2013 08:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
21.03.2013 15:27 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
21.03.2013 15:26 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
21.03.2013 15:25 Dodano załącznik "porządek obrad KPRRiG"
(Agnieszka Biały)
21.03.2013 15:25 Dodano załącznik "porządek obrad KOSiGW"
(Agnieszka Biały)
21.03.2013 15:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
21.03.2013 15:20 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
21.03.2013 14:08 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
21.03.2013 14:08 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.03.2013 14:07 Dodano załącznik "porządek obrad.doc"
(Marek Sobieraj)
21.03.2013 14:07 Dodano załącznik "porządek obrad KNE 13.03.26.docx"
(Kamila Gruszczynska)
21.03.2013 14:06 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.03.2013 14:05 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 13.03.25.doc"
(Kamila Gruszczynska)
21.03.2013 13:05 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
15.03.2013 11:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
15.03.2013 11:20 Dodano załącznik "KPRRiG porządek obrad 20 marca"
(Agnieszka Biały)
15.03.2013 11:15 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
04.03.2013 07:51 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
04.03.2013 07:50 Usunięto załącznik porządek obrad KdsM 13.01.15.doc
(Agnieszka Biały)
04.03.2013 07:50 Usunięto załącznik porządek obrad KNE 13.01.25.docx
(Agnieszka Biały)
04.03.2013 07:50 Usunięto załącznik Porządek obrad KPRRiG 13.02.12
(Agnieszka Biały)
04.03.2013 07:50 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 13 02 12.doc
(Agnieszka Biały)
04.03.2013 07:50 Usunięto załącznik porządek obrad.doc
(Agnieszka Biały)
04.03.2013 07:49 Usunięto załącznik porządek obrad KOSiGW 2013.02.12
(Agnieszka Biały)
04.03.2013 07:49 Usunięto załącznik porządek obrad KBiF.doc
(Agnieszka Biały)
04.03.2013 07:49 Usunięto załącznik PORZADEK OBRAD KOMISJI
(Agnieszka Biały)
04.03.2013 07:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
28.02.2013 10:49 Usunięto załącznik Uchwała nr 3493/IV/13 w sprawie zasad
udzielania i rozliczania pomocy finansowej z budżetu
Województwa Dolnośląskiego w 2013 r. dla gmin na
bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych będących własnością gminy

(Paweł Rabczuk)
28.02.2013 10:47 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
28.02.2013 10:47 Usunięto załącznik Wzór umowy (Paweł Rabczuk)
28.02.2013 10:47 Usunięto załącznik Plan rzeczowo-finansowy na rok 2012
(Paweł Rabczuk)
28.02.2013 10:47 Usunięto załącznik Załącznik Nr 2 do uchwały nr
1728/IV/12 w sprawie zasad udzielania i rozliczania pomocy
finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2012
r. dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji
wodnych szczegółowych

(Paweł Rabczuk)
28.02.2013 10:47 Usunięto załącznik Uchwała nr 1728/IV/12 w sprawie zasad
udzielania i rozliczania pomocy finansowej z budżetu
Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. dla gmin na
bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych będących własnością gminy

(Paweł Rabczuk)
28.02.2013 10:46 Usunięto załącznik Plan rzeczowo-finansowy na rok 2013
(Paweł Rabczuk)
28.02.2013 10:46 Usunięto załącznik Sprawozdanie z wykonania planu
rzeczowo-finansowego projektu za rok 2013

(Paweł Rabczuk)
28.02.2013 10:46 Usunięto załącznik Wzór umowy (Paweł Rabczuk)
28.02.2013 10:45 Usunięto załącznik Załącznik Nr 2 do uchwały nr
3493/IV/13 w sprawie zasad udzielania i rozliczania pomocy
finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2013
r. dla gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji
wodnych szczegółowych

(Paweł Rabczuk)
28.02.2013 10:45 Usunięto załącznik Załącznik Nr 1 do uchwały nr 1728
IV 12 z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie zasad udzielania i
rozliczania pomocy finansowej z budżetu Województwa
Dolnośląskiego w 2012 r. dla gmin na bieżące utrzymanie
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

(Paweł Rabczuk)
28.02.2013 10:44 Usunięto załącznik Wniosek o płatność
(Paweł Rabczuk)
28.02.2013 10:44 Usunięto załącznik Sprawozdanie z wykonania planu
rzeczowo-finansowego projektu za rok 2012

(Paweł Rabczuk)
28.02.2013 10:42 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
28.02.2013 10:42 Usunięto załącznik Wniosek o płatność
(Paweł Rabczuk)
28.02.2013 10:42 Usunięto załącznik Wniosek o płatność
(Paweł Rabczuk)
22.02.2013 15:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
22.02.2013 14:56 Dodano załącznik "PORZADEK OBRAD KOMISJI"
(Agnieszka Biały)
22.02.2013 14:55 Usunięto załącznik porządek obrad KNE 13.02.13.docx
(Agnieszka Biały)
22.02.2013 14:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
13.02.2013 09:23 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
13.02.2013 09:22 Dodano załącznik "porządek obrad KNE 13.02.13.docx"
(Kamila Gruszczynska)
13.02.2013 09:22 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
13.02.2013 09:21 Usunięto załącznik porządek obrad KNE 13.02.13.docx
(Kamila Gruszczynska)
13.02.2013 09:21 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
13.02.2013 09:18 Dodano załącznik "porządek obrad KNE 13.02.13.docx"
(Kamila Gruszczynska)
13.02.2013 09:18 Usunięto załącznik porządek obrad KNE 13.02.13.docx
(Kamila Gruszczynska)
11.02.2013 13:03 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
11.02.2013 13:02 Dodano załącznik "porządek obrad KNE 13.02.13.docx"
(Kamila Gruszczynska)
11.02.2013 10:41 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
11.02.2013 10:40 Dodano załącznik "porządek obrad KBiF.doc"
(Marek Sobieraj)
08.02.2013 14:57 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
08.02.2013 14:56 Dodano załącznik "porządek obrad KOSiGW 2013.02.12"
(Agnieszka Biały)
08.02.2013 12:37 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
08.02.2013 12:37 Dodano załącznik "porządek obrad.doc"
(Kamila Gruszczynska)
08.02.2013 12:18 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
08.02.2013 10:20 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
08.02.2013 10:18 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 13 02 12.doc"
(Kamila Gruszczynska)
08.02.2013 09:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
08.02.2013 09:55 Dodano załącznik "Porządek obrad KPRRiG 13.02.12 "
(Agnieszka Biały)
08.02.2013 09:54 Usunięto załącznik Porządek obrad KPRRiG 13.02.12
(Agnieszka Biały)
08.02.2013 09:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
08.02.2013 09:47 Dodano załącznik "Porządek obrad KPRRiG 13.02.12"
(Agnieszka Biały)
06.02.2013 11:12 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
31.01.2013 11:32 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
31.01.2013 11:27 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
31.01.2013 10:08 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
29.01.2013 11:26 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
28.01.2013 15:15 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
28.01.2013 15:14 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
28.01.2013 14:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
28.01.2013 14:39 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
28.01.2013 12:37 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
22.01.2013 15:47 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
22.01.2013 15:46 Dodano załącznik "porządek obrad KNE 13.01.25.docx"
(Kamila Gruszczynska)
22.01.2013 15:46 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
11.01.2013 09:53 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
11.01.2013 09:51 Dodano załącznik "porządek obrad KdsM 13.01.15.doc"
(Kamila Gruszczynska)
04.01.2013 15:20 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
27.12.2012 08:37 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
27.12.2012 08:36 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 12.11.28.doc
(Agnieszka Biały)
27.12.2012 08:36 Usunięto załącznik 06.12.12.doc
(Agnieszka Biały)
27.12.2012 08:36 Usunięto załącznik porządek obrad KBiF 2012.12.13
(Agnieszka Biały)
27.12.2012 08:36 Usunięto załącznik porządek obrad.doc
(Agnieszka Biały)
27.12.2012 08:36 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 12.12.18.doc
(Agnieszka Biały)
27.12.2012 08:36 Usunięto załącznik porządek obrad KBIF.doc
(Agnieszka Biały)
27.12.2012 08:36 Usunięto załącznik porządek obrad KPRRiG 18 grudnia 2012
(Agnieszka Biały)
27.12.2012 08:35 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
18.12.2012 10:32 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
17.12.2012 15:37 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
17.12.2012 15:35 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
14.12.2012 13:27 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
14.12.2012 13:26 Dodano załącznik "porządek obrad KPRRiG 18 grudnia 2012"
(Agnieszka Biały)
14.12.2012 12:58 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
14.12.2012 12:57 Dodano załącznik "porządek obrad KBIF.doc"
(Marek Sobieraj)
13.12.2012 14:38 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
13.12.2012 14:35 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 12.12.18.doc"
(Marek Sobieraj)
11.12.2012 14:59 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
11.12.2012 14:57 Dodano załącznik "porządek obrad.doc"
(Marek Sobieraj)
10.12.2012 09:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
10.12.2012 09:51 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
10.12.2012 09:49 Dodano załącznik "porządek obrad KBiF 2012.12.13"
(Agnieszka Biały)
07.12.2012 15:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
04.12.2012 12:12 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
03.12.2012 09:10 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
03.12.2012 09:07 Dodano załącznik "06.12.12.doc" (Marek Sobieraj)
26.11.2012 08:28 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
23.11.2012 14:27 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
23.11.2012 14:26 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 12.11.28.doc"
(Kamila Gruszczynska)
23.11.2012 14:25 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
09.11.2012 08:58 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
09.11.2012 08:58 Usunięto załącznik KR porządek obrad 2 października
2012

(Agnieszka Biały)
09.11.2012 08:58 Usunięto załącznik 25.10.12.doc
(Agnieszka Biały)
09.11.2012 08:58 Usunięto załącznik KRG 6.11.doc
(Agnieszka Biały)
09.11.2012 08:55 Usunięto załącznik MSP 6.11.doc
(Agnieszka Biały)
09.11.2012 08:55 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 12.10.06.doc
(Agnieszka Biały)
09.11.2012 08:55 Usunięto załącznik porządek obrad KNE 12.11.07.docx
(Agnieszka Biały)
09.11.2012 08:54 Usunięto załącznik porządek obrad.doc
(Agnieszka Biały)
09.11.2012 08:54 Usunięto załącznik porządek obrad KdsM 12.11.08.doc
(Agnieszka Biały)
09.11.2012 08:54 Usunięto załącznik KPSZiR porządek obrad 7 listopada
2012

(Agnieszka Biały)
09.11.2012 08:54 Usunięto załącznik Porządek obrad 7.11.12.docx
(Agnieszka Biały)
09.11.2012 08:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
07.11.2012 08:42 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
07.11.2012 08:41 Dodano załącznik "Porządek obrad 7.11.12.docx"
(Kamila Gruszczynska)
06.11.2012 13:18 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
06.11.2012 13:18 Dodano załącznik "KPSZiR porządek obrad 7 listopada 2012
"

(Agnieszka Biały)
05.11.2012 09:11 Usunięto załącznik porządek obrad KNE 12.11.07.docx
(Kamila Gruszczynska)
05.11.2012 09:11 Dodano załącznik "porządek obrad KNE 12.11.07.docx"
(Kamila Gruszczynska)
05.11.2012 09:10 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
05.11.2012 09:09 Dodano załącznik "porządek obrad KdsM 12.11.08.doc"
(Kamila Gruszczynska)
05.11.2012 09:01 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
05.11.2012 08:18 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
02.11.2012 11:18 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
02.11.2012 11:18 Dodano załącznik "porządek obrad.doc"
(Marek Sobieraj)
02.11.2012 11:12 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
02.11.2012 11:10 Dodano załącznik "porządek obrad KNE 12.11.07.docx"
(Marek Sobieraj)
02.11.2012 10:04 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
02.11.2012 10:04 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 12.10.06.doc"
(Marek Sobieraj)
02.11.2012 08:53 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
02.11.2012 08:51 Dodano załącznik "MSP 6.11.doc" (Marek Sobieraj)
02.11.2012 08:51 Dodano załącznik "KRG 6.11.doc" (Marek Sobieraj)
31.10.2012 13:25 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
30.10.2012 11:19 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
30.10.2012 11:00 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
22.10.2012 08:42 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
22.10.2012 08:41 Dodano załącznik "25.10.12.doc" (Marek Sobieraj)
22.10.2012 08:40 Usunięto załącznik 18.10.12.doc (Marek Sobieraj)
17.10.2012 08:19 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
11.10.2012 10:46 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
11.10.2012 10:45 Dodano załącznik "18.10.12.doc" (Marek Sobieraj)
11.10.2012 08:39 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
28.09.2012 13:32 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
28.09.2012 13:32 Dodano załącznik "KR porządek obrad 2 października 2012"
(Agnieszka Biały)
28.09.2012 13:31 Usunięto załącznik PORZĄDEK OBRAD 26.09.2012.docx
(Agnieszka Biały)
28.09.2012 13:31 Usunięto załącznik porządek obrad KWZ 2012.09.26
(Agnieszka Biały)
28.09.2012 13:31 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 12.09.25.doc
(Agnieszka Biały)
28.09.2012 13:31 Usunięto załącznik porządek obrad KNE 12.09.26.docx
(Agnieszka Biały)
28.09.2012 13:31 Usunięto załącznik PORZĄDEK OBRAD 26.09.2012.docx
(Agnieszka Biały)
28.09.2012 13:30 Usunięto załącznik 25.09.12..doc
(Agnieszka Biały)
28.09.2012 13:30 Usunięto załącznik porządek obrad KBiF.doc
(Agnieszka Biały)
28.09.2012 13:30 Usunięto załącznik KR porządek obrad 2012.09.18
(Agnieszka Biały)
28.09.2012 13:30 Usunięto załącznik porządek obrad KdsM 12.09.10.doc
(Agnieszka Biały)
28.09.2012 13:30 Usunięto załącznik porządek obrad KNE 12.07.18.docx
(Agnieszka Biały)
28.09.2012 13:30 Usunięto załącznik KOSiGW porządek obrad 2012.06.25
(Agnieszka Biały)
28.09.2012 13:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
25.09.2012 11:13 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
25.09.2012 11:10 Dodano załącznik "PORZĄDEK OBRAD 26.09.2012.docx"
(Kamila Gruszczynska)
24.09.2012 14:47 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
24.09.2012 14:47 Dodano załącznik "porządek obrad KWZ 2012.09.26"
(Agnieszka Biały)
24.09.2012 14:04 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.09.2012 14:02 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.09.2012 14:02 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 12.09.25.doc"
(Kamila Gruszczynska)
24.09.2012 14:01 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.09.2012 14:01 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 12 09 25 (2).doc
(Kamila Gruszczynska)
24.09.2012 13:58 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.09.2012 13:57 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.09.2012 13:56 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 12 09 25 (2).doc"
(Kamila Gruszczynska)
24.09.2012 13:55 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.09.2012 13:54 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.09.2012 13:54 Dodano załącznik "porządek obrad KNE 12.09.26.docx"
(Kamila Gruszczynska)
24.09.2012 13:54 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.09.2012 13:53 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 12 09 25 (2).doc
(Kamila Gruszczynska)
24.09.2012 13:52 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
24.09.2012 13:52 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 12.07.19.doc
(Kamila Gruszczynska)
24.09.2012 13:51 Usunięto załącznik porządek obrad KNE 12.09.26.docx
(Kamila Gruszczynska)
24.09.2012 10:15 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
24.09.2012 10:12 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
24.09.2012 10:11 Dodano załącznik "PORZĄDEK OBRAD 26.09.2012.docx"
(Marek Sobieraj)
21.09.2012 13:15 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
21.09.2012 13:14 Dodano załącznik "25.09.12..doc" (Marek Sobieraj)
21.09.2012 13:14 Usunięto załącznik 17.07.12.doc (Marek Sobieraj)
21.09.2012 13:01 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.09.2012 13:00 Dodano załącznik "porządek obrad KNE 12.09.26.docx"
(Kamila Gruszczynska)
21.09.2012 12:25 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
21.09.2012 12:23 Dodano załącznik "porządek obrad KBiF.doc"
(Marek Sobieraj)
21.09.2012 12:23 Usunięto załącznik KBiF porządek obrad 2012.07.24
(Marek Sobieraj)
21.09.2012 12:22 Usunięto załącznik KBiF porządek obrad 2012.07.18
(Marek Sobieraj)
21.09.2012 11:26 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.09.2012 11:26 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 12 09 25 (2).doc"
(Kamila Gruszczynska)
21.09.2012 11:24 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
18.09.2012 10:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
18.09.2012 10:24 Dodano załącznik "KR porządek obrad 2012.09.18"
(Agnieszka Biały)
18.09.2012 10:05 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
18.09.2012 08:10 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
17.09.2012 10:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
07.09.2012 14:32 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
04.09.2012 13:10 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
04.09.2012 13:08 Dodano załącznik "porządek obrad KdsM 12.09.10.doc"
(Kamila Gruszczynska)
04.09.2012 13:08 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
26.07.2012 08:06 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
26.07.2012 08:06 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
24.07.2012 08:02 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
24.07.2012 07:59 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
24.07.2012 07:56 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
24.07.2012 07:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
20.07.2012 08:26 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
16.07.2012 14:44 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
16.07.2012 14:43 Dodano załącznik "porządek obrad KNE 12.07.18.docx"
(Kamila Gruszczynska)
16.07.2012 14:43 Usunięto załącznik porządek obrad KNE 12.07.18.docx
(Kamila Gruszczynska)
13.07.2012 13:32 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
13.07.2012 09:47 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
13.07.2012 09:45 Dodano załącznik "porządek obrad KNE 12.07.18.docx"
(Kamila Gruszczynska)
12.07.2012 13:17 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
12.07.2012 13:14 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 12.07.19.doc"
(Kamila Gruszczynska)
12.07.2012 13:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
12.07.2012 13:03 Dodano załącznik "KBiF porządek obrad 2012.07.24"
(Agnieszka Biały)
12.07.2012 13:03 Dodano załącznik "KBiF porządek obrad 2012.07.18"
(Agnieszka Biały)
12.07.2012 13:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
12.07.2012 09:19 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
12.07.2012 09:18 Dodano załącznik "17.07.12.doc" (Marek Sobieraj)
11.07.2012 14:02 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
11.07.2012 13:56 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
11.07.2012 13:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
11.07.2012 13:50 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
11.07.2012 13:47 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
11.07.2012 13:43 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
10.07.2012 08:17 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
10.07.2012 08:16 Usunięto załącznik KBiF porządek obrad 2012.06.26
(Agnieszka Biały)
10.07.2012 08:16 Usunięto załącznik 27.06.12.doc
(Agnieszka Biały)
10.07.2012 08:16 Usunięto załącznik porządek obrad KNE 12.06.26.docx
(Agnieszka Biały)
10.07.2012 08:16 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 12 06 25.doc
(Agnieszka Biały)
10.07.2012 08:16 Usunięto załącznik KR porządek obrad 2012.06.15
(Agnieszka Biały)
10.07.2012 08:15 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
04.07.2012 12:50 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
28.06.2012 07:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
26.06.2012 10:21 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
26.06.2012 10:00 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
26.06.2012 09:58 Dodano załącznik "27.06.12.doc" (Marek Sobieraj)
26.06.2012 09:58 Usunięto załącznik 25.06.12.doc (Marek Sobieraj)
26.06.2012 09:57 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
22.06.2012 15:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
22.06.2012 15:49 Dodano załącznik "KOSiGW porządek obrad 2012.06.25"
(Agnieszka Biały)
22.06.2012 12:58 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
22.06.2012 12:57 Dodano załącznik "KBiF porządek obrad 2012.06.26"
(Agnieszka Biały)
22.06.2012 09:30 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
22.06.2012 09:30 Dodano załącznik "porządek obrad KNE 12.06.26.docx"
(Kamila Gruszczynska)
22.06.2012 09:29 Usunięto załącznik porządek obrad KNE 26.06.11.docx
(Kamila Gruszczynska)
22.06.2012 09:27 Dodano załącznik "porządek obrad KNE 26.06.11.docx"
(Kamila Gruszczynska)
21.06.2012 15:34 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
21.06.2012 15:33 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 12 06 25.doc"
(Kamila Gruszczynska)
21.06.2012 14:25 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
21.06.2012 14:23 Dodano załącznik "25.06.12.doc" (Marek Sobieraj)
21.06.2012 11:27 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
18.06.2012 08:32 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
15.06.2012 09:35 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
15.06.2012 09:35 Usunięto załącznik KR 2012.05.29
(Agnieszka Biały)
15.06.2012 09:34 Usunięto załącznik KBiF porządek obrad 2012.06.13
(Agnieszka Biały)
15.06.2012 09:34 Usunięto załącznik 12.06.12.doc
(Agnieszka Biały)
15.06.2012 09:34 Usunięto załącznik porządek obrad KNE 12.06.11.docx
(Agnieszka Biały)
15.06.2012 09:34 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 12.06.13.doc
(Agnieszka Biały)
15.06.2012 09:34 Usunięto załącznik KOŚiGW porządek obrad 2012.06.12
(Agnieszka Biały)
15.06.2012 09:34 Usunięto załącznik porządek obrad.doc
(Agnieszka Biały)
15.06.2012 09:33 Usunięto załącznik porządek obrad KdsM 12.06.19.doc
(Agnieszka Biały)
15.06.2012 09:30 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
15.06.2012 09:24 Dodano załącznik "KR porządek obrad 2012.06.15"
(Agnieszka Biały)
15.06.2012 09:16 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
15.06.2012 09:15 Dodano załącznik "porządek obrad KdsM 12.06.19.doc"
(Kamila Gruszczynska)
14.06.2012 12:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
13.06.2012 08:20 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
13.06.2012 08:19 Dodano załącznik "porządek obrad.doc"
(Kamila Gruszczynska)
11.06.2012 08:44 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
08.06.2012 13:07 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
06.06.2012 14:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
06.06.2012 14:52 Dodano załącznik "KOŚiGW porządek obrad 2012.06.12"
(Agnieszka Biały)
06.06.2012 14:06 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
06.06.2012 14:02 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
06.06.2012 14:00 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
06.06.2012 13:59 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 12.06.13.doc"
(Kamila Gruszczynska)
06.06.2012 13:59 Dodano załącznik "porządek obrad KNE 12.06.11.docx"
(Kamila Gruszczynska)
06.06.2012 13:38 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
06.06.2012 13:36 Dodano załącznik "12.06.12.doc" (Marek Sobieraj)
06.06.2012 12:57 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
06.06.2012 12:55 Dodano załącznik "KBiF porządek obrad 2012.06.13"
(Agnieszka Biały)
01.06.2012 14:55 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
24.05.2012 08:18 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
24.05.2012 08:18 Usunięto załącznik KOSiGW porzadek obrad 2012.04.20
(Agnieszka Biały)
24.05.2012 08:17 Usunięto załącznik KROW PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA
25.04.2012.docx

(Agnieszka Biały)
24.05.2012 08:17 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 12.05.15.doc
(Agnieszka Biały)
24.05.2012 08:17 Usunięto załącznik KBiF 12.05.16
(Agnieszka Biały)
24.05.2012 08:17 Usunięto załącznik KOSiGW 12.05.15
(Agnieszka Biały)
24.05.2012 08:17 Usunięto załącznik KPRRiG 12.05.15
(Agnieszka Biały)
24.05.2012 08:17 Usunięto załącznik KNE porządek obrad.docx
(Agnieszka Biały)
24.05.2012 08:17 Usunięto załącznik 15.05.12.doc
(Agnieszka Biały)
24.05.2012 08:16 Usunięto załącznik KWZ 2012.05.16
(Agnieszka Biały)
24.05.2012 08:15 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
24.05.2012 08:14 Dodano załącznik "KR 2012.05.29"
(Agnieszka Biały)
24.05.2012 08:10 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
14.05.2012 10:05 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
14.05.2012 10:05 Dodano załącznik "KWZ 2012.05.16"
(Agnieszka Biały)
11.05.2012 13:22 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
11.05.2012 13:20 Dodano załącznik "15.05.12.doc" (Marek Sobieraj)
11.05.2012 12:46 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
11.05.2012 12:46 Dodano załącznik "KNE porządek obrad.docx"
(Kamila Gruszczynska)
10.05.2012 14:17 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
10.05.2012 14:16 Dodano załącznik "KPRRiG 12.05.15"
(Agnieszka Biały)
10.05.2012 14:15 Usunięto załącznik 15.05.12.doc
(Agnieszka Biały)
10.05.2012 14:15 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
10.05.2012 13:37 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
10.05.2012 13:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
10.05.2012 13:23 Dodano załącznik "KOSiGW 12.05.15"
(Agnieszka Biały)
10.05.2012 13:22 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
10.05.2012 13:21 Dodano załącznik "KBiF 12.05.16"
(Agnieszka Biały)
10.05.2012 13:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
10.05.2012 11:45 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
10.05.2012 11:44 Dodano załącznik "15.05.12.doc" (Marek Sobieraj)
10.05.2012 11:44 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 12 04 25.doc
(Marek Sobieraj)
10.05.2012 11:42 Usunięto załącznik KNEporządek obrad 2012.04.11.docx
(Marek Sobieraj)
10.05.2012 11:42 Usunięto załącznik KR porządek obrad 2012.03.20
(Marek Sobieraj)
09.05.2012 15:17 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
09.05.2012 15:15 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 12.05.15.doc"
(Kamila Gruszczynska)
09.05.2012 13:19 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
09.05.2012 13:17 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
09.05.2012 09:33 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
08.05.2012 08:49 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
02.05.2012 14:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
02.05.2012 14:46 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
23.04.2012 14:32 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
23.04.2012 14:31 Dodano załącznik "KROW PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA
25.04.2012.docx"

(Marek Sobieraj)
19.04.2012 11:39 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.04.2012 11:37 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.04.2012 11:36 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 12 04 25.doc"
(Kamila Gruszczynska)
19.04.2012 09:01 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
18.04.2012 13:44 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
16.04.2012 14:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
16.04.2012 12:28 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
12.04.2012 15:58 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
12.04.2012 15:56 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
12.04.2012 15:56 Dodano załącznik "KOSiGW porzadek obrad 2012.04.20"
(Agnieszka Biały)
12.04.2012 15:55 Usunięto załącznik KOŚiGW porządek obrad 2012.04.20
(Agnieszka Biały)
12.04.2012 15:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
10.04.2012 08:34 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
10.04.2012 08:33 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
10.04.2012 08:31 Dodano załącznik "KNEporządek obrad 2012.04.11.docx"
(Kamila Gruszczynska)
04.04.2012 14:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
04.04.2012 14:39 Dodano załącznik "KOŚiGW porządek obrad 2012.04.20"
(Agnieszka Biały)
04.04.2012 14:37 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
29.03.2012 15:02 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
23.03.2012 13:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
23.03.2012 13:52 Usunięto załącznik KZ porządek obrad.doc
(Agnieszka Biały)
23.03.2012 13:51 Usunięto załącznik KOSiGW porządek obrad 2012.03.20
(Agnieszka Biały)
23.03.2012 13:51 Usunięto załącznik KOSiGW porządek obrad 2012.04.11
(Agnieszka Biały)
23.03.2012 13:50 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 12 03 20.docx
(Agnieszka Biały)
23.03.2012 13:50 Usunięto załącznik KBiF porządek obrad 2012.03.21
(Agnieszka Biały)
23.03.2012 13:49 Usunięto załącznik KWZ porządek obrad 2012.03.21
(Agnieszka Biały)
23.03.2012 13:48 Usunięto załącznik PORZĄDEK OBRAD KRIROW 21.03.12.docx
(Agnieszka Biały)
23.03.2012 13:48 Usunięto załącznik KNE Porządek Obrad 2012.03.21.docx
(Agnieszka Biały)
23.03.2012 13:45 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
20.03.2012 15:32 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
20.03.2012 10:19 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
20.03.2012 10:18 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
20.03.2012 10:18 Dodano załącznik "KNE Porządek Obrad 2012.03.21.docx"
(Kamila Gruszczynska)
20.03.2012 10:17 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
20.03.2012 10:17 Usunięto załącznik KNE Porządek Obrad 2012.03.21.docx
(Kamila Gruszczynska)
19.03.2012 12:42 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.03.2012 12:41 Dodano załącznik "KNE Porządek Obrad 2012.03.21.docx"
(Kamila Gruszczynska)
19.03.2012 12:40 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.03.2012 12:40 Usunięto załącznik 21 marca 2012.docx
(Kamila Gruszczynska)
19.03.2012 12:27 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
19.03.2012 12:24 Dodano załącznik "21 marca 2012.docx"
(Kamila Gruszczynska)
19.03.2012 09:09 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
19.03.2012 09:08 Dodano załącznik "PORZĄDEK OBRAD KRIROW 21.03.12.docx"
(Marek Sobieraj)
16.03.2012 14:45 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
16.03.2012 14:45 Dodano załącznik "KWZ porządek obrad 2012.03.21"
(Agnieszka Biały)
16.03.2012 14:16 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
16.03.2012 13:17 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
16.03.2012 12:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
16.03.2012 12:53 Dodano załącznik "KBiF porządek obrad 2012.03.21"
(Agnieszka Biały)
16.03.2012 11:12 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
15.03.2012 15:07 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
15.03.2012 14:35 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
15.03.2012 14:33 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
15.03.2012 14:33 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 12 03 20.docx"
(Kamila Gruszczynska)
15.03.2012 14:33 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 12 03 20.docx
(Kamila Gruszczynska)
15.03.2012 14:28 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
15.03.2012 14:26 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
15.03.2012 14:26 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 12 03 20.docx"
(Kamila Gruszczynska)
15.03.2012 14:22 Edycja dokumentu (Kamila Gruszczynska)
15.03.2012 12:08 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
15.03.2012 12:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
15.03.2012 11:59 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
15.03.2012 09:06 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
15.03.2012 09:05 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
14.03.2012 15:19 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
14.03.2012 15:18 Dodano załącznik "KOSiGW porządek obrad 2012.04.11 "
(Agnieszka Biały)
14.03.2012 15:17 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
14.03.2012 15:16 Dodano załącznik "KOSiGW porządek obrad 2012.03.20"
(Agnieszka Biały)
13.03.2012 13:17 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
13.03.2012 13:17 Usunięto załącznik KdsM porządek obrad 2012.02.14
(Agnieszka Biały)
13.03.2012 13:17 Usunięto załącznik KR porządek obrad 2012.02.14
(Agnieszka Biały)
13.03.2012 13:14 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
13.03.2012 13:13 Dodano załącznik "KR porządek obrad 2012.03.20 "
(Agnieszka Biały)
13.03.2012 12:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
13.03.2012 08:35 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
13.03.2012 08:33 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
13.03.2012 08:31 Dodano załącznik "KZ porządek obrad.doc"
(Marek Sobieraj)
12.03.2012 14:53 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
06.03.2012 09:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
05.03.2012 15:49 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
15.02.2012 13:07 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
14.02.2012 08:15 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
14.02.2012 08:15 Dodano załącznik "KR porządek obrad 2012.02.14"
(Agnieszka Biały)
14.02.2012 08:13 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
10.02.2012 13:03 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
10.02.2012 13:02 Dodano załącznik "KdsM porządek obrad 2012.02.14"
(Agnieszka Biały)
10.02.2012 13:01 Usunięto załącznik KR porządek obrad 2012.02.02
(Agnieszka Biały)
10.02.2012 13:01 Usunięto załącznik KOŚiGW porządek obrad 2012.02.07
(Agnieszka Biały)
10.02.2012 13:01 Usunięto załącznik KRT porządek obrad 2012.02.07
(Agnieszka Biały)
10.02.2012 13:01 Usunięto załącznik PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA
08.02.12.docx

(Agnieszka Biały)
10.02.2012 13:01 Usunięto załącznik porządek obrad KBiF.doc
(Agnieszka Biały)
10.02.2012 13:00 Usunięto załącznik KWZ porządek obrad 2012.02.08
(Agnieszka Biały)
10.02.2012 12:56 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
08.02.2012 11:08 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
08.02.2012 11:07 Dodano załącznik "KWZ porządek obrad 2012.02.08"
(Agnieszka Biały)
07.02.2012 10:13 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
03.02.2012 15:22 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
03.02.2012 15:21 Dodano załącznik "porządek obrad KBiF.doc"
(Marek Sobieraj)
03.02.2012 15:21 Dodano załącznik "PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA
08.02.12.docx"

(Marek Sobieraj)
03.02.2012 13:51 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
03.02.2012 13:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
03.02.2012 13:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
03.02.2012 13:27 Dodano załącznik "KRT porządek obrad 2012.02.07"
(Agnieszka Biały)
31.01.2012 14:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
31.01.2012 14:41 Dodano załącznik "KOŚiGW porządek obrad 2012.02.07"
(Agnieszka Biały)
31.01.2012 12:43 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
30.01.2012 15:27 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
27.01.2012 10:47 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
27.01.2012 10:47 Usunięto załącznik KR porządek obrad 2011.12.27
(Agnieszka Biały)
27.01.2012 10:46 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
27.01.2012 10:46 Dodano załącznik "KR porządek obrad 2012.02.02 "
(Agnieszka Biały)
27.01.2012 10:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
23.01.2012 09:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
23.01.2012 08:19 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
17.01.2012 13:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
17.01.2012 12:30 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
16.01.2012 15:36 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
16.01.2012 15:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
16.01.2012 15:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
11.01.2012 08:34 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
05.01.2012 13:14 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
05.01.2012 13:14 Usunięto załącznik KRiROW porządek obrad 2011.12.27
(Agnieszka Biały)
05.01.2012 13:14 Usunięto załącznik KOŚiGW porządek obrad 2011.12.27
(Agnieszka Biały)
05.01.2012 13:14 Usunięto załącznik KKNiE porządek obrad 2011.12.27
(Agnieszka Biały)
05.01.2012 13:14 Usunięto załącznik KWZ porządek obrad 2011.12.28
(Agnieszka Biały)
05.01.2012 13:13 Usunięto załącznik KPRRiG porządek obrad 2011.12.27
(Agnieszka Biały)
05.01.2012 13:13 Usunięto załącznik KPSZiR porządek obrad 2011.12.28
(Agnieszka Biały)
05.01.2012 13:13 Usunięto załącznik KBiF porządek obrad 2011.12.28
(Agnieszka Biały)
05.01.2012 13:13 Usunięto załącznik KRTRiS porządek obrad 2011.12.28
(Agnieszka Biały)
05.01.2012 13:11 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
27.12.2011 15:16 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
27.12.2011 15:16 Dodano załącznik "KRTRiS porządek obrad 2011.12.28"
(Agnieszka Biały)
27.12.2011 15:15 Usunięto załącznik KRTRiS porządek obrad 2011.12.28
(Agnieszka Biały)
23.12.2011 11:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
23.12.2011 11:20 Dodano załącznik "KBiF porządek obrad 2011.12.28"
(Agnieszka Biały)
23.12.2011 10:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
23.12.2011 10:28 Dodano załącznik "KPSZiR porządek obrad 2011.12.28"
(Agnieszka Biały)
23.12.2011 10:25 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
23.12.2011 10:25 Dodano załącznik "KRTRiS porządek obrad 2011.12.28"
(Agnieszka Biały)
23.12.2011 10:22 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
23.12.2011 10:22 Dodano załącznik "KPRRiG porządek obrad 2011.12.27"
(Agnieszka Biały)
23.12.2011 10:21 Usunięto załącznik KPRRiG porządek obrad 2011.12.27
(Agnieszka Biały)
23.12.2011 10:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
23.12.2011 10:18 Dodano załącznik "KWZ porządek obrad 2011.12.28"
(Agnieszka Biały)
22.12.2011 15:51 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
22.12.2011 15:50 Dodano załącznik "KKNiE porządek obrad 2011.12.27"
(Agnieszka Biały)
22.12.2011 15:37 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
22.12.2011 15:37 Dodano załącznik "KOŚiGW porządek obrad 2011.12.27"
(Agnieszka Biały)
22.12.2011 15:36 Usunięto załącznik KOSiGW porządek obrad 2011.12.27
(Agnieszka Biały)
22.12.2011 15:34 Dodano załącznik "KOSiGW porządek obrad 2011.12.27"
(Agnieszka Biały)
22.12.2011 15:32 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
22.12.2011 15:32 Usunięto załącznik KR porzadek obrad 2011.12.14
(Agnieszka Biały)
22.12.2011 15:31 Dodano załącznik "KRiROW porządek obrad 2011.12.27"
(Agnieszka Biały)
22.12.2011 15:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
22.12.2011 15:27 Dodano załącznik "KPRRiG porządek obrad 2011.12.27"
(Agnieszka Biały)
22.12.2011 15:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
22.12.2011 15:23 Dodano załącznik "KR porządek obrad 2011.12.27"
(Agnieszka Biały)
22.12.2011 15:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
12.12.2011 14:36 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
12.12.2011 14:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
12.12.2011 14:19 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
12.12.2011 10:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
12.12.2011 10:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
12.12.2011 10:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
12.12.2011 10:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
08.12.2011 08:34 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
08.12.2011 08:34 Usunięto załącznik KBiF (Agnieszka Biały)
08.12.2011 08:34 Usunięto załącznik Porządek obrad 07.12.2011roku.docx
(Agnieszka Biały)
08.12.2011 08:34 Usunięto załącznik KPSZiR porzadek obrad 2011.12.07
(Agnieszka Biały)
08.12.2011 08:34 Usunięto załącznik KRiROW porzadek obrad 2011.12.07.docx
(Agnieszka Biały)
08.12.2011 08:33 Usunięto załącznik KWZ porzadek obrad 2011.12.07
(Agnieszka Biały)
08.12.2011 08:15 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
07.12.2011 08:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
07.12.2011 08:41 Zmieniono tytuł załącznika z "porządek obrad KR" na "KR
porzadek obrad 2011.12.14"

(Agnieszka Biały)
07.12.2011 08:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
07.12.2011 08:38 Dodano załącznik "KWZ porzadek obrad 2011.12.07"
(Agnieszka Biały)
07.12.2011 08:38 Usunięto załącznik KWZ porzadek obrad 2011.12.07
(Agnieszka Biały)
07.12.2011 08:38 Zmieniono tytuł załącznika z "Porządek obrad posiedzenia
7.12.11.docx" na "KRiROW porzadek obrad 2011.12.07.docx"

(Agnieszka Biały)
07.12.2011 08:37 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
07.12.2011 08:36 Dodano załącznik "Porządek obrad posiedzenia
7.12.11.docx"

(Marek Sobieraj)
07.12.2011 08:36 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
07.12.2011 08:35 Dodano załącznik "KWZ porzadek obrad 2011.12.07"
(Agnieszka Biały)
07.12.2011 08:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
07.12.2011 08:27 Dodano załącznik "KPSZiR porzadek obrad 2011.12.07"
(Agnieszka Biały)
07.12.2011 07:46 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
07.12.2011 07:45 Usunięto załącznik porządek obrad KRT 11.12.06.doc
(Agnieszka Biały)
07.12.2011 07:45 Usunięto załącznik porządek obrad K.rewizyjna 6 grudnia
2011.doc

(Agnieszka Biały)
07.12.2011 07:45 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
06.12.2011 15:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
06.12.2011 15:47 Dodano załącznik "porządek obrad KR"
(Agnieszka Biały)
06.12.2011 15:47 Usunięto załącznik porządek obrad
(Agnieszka Biały)
06.12.2011 15:46 Usunięto załącznik Porządek obrad 01.12.2011roku.docx
(Agnieszka Biały)
06.12.2011 15:46 Usunięto załącznik porządek obrad
(Agnieszka Biały)
06.12.2011 15:46 Usunięto załącznik porządek obrad
(Agnieszka Biały)
06.12.2011 15:46 Usunięto załącznik KOS porzadek obrad.doc
(Agnieszka Biały)
06.12.2011 15:46 Usunięto załącznik 02.12.11.doc
(Agnieszka Biały)
06.12.2011 15:45 Usunięto załącznik KPRRiG (Agnieszka Biały)
06.12.2011 15:44 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
05.12.2011 14:26 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
05.12.2011 14:00 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
05.12.2011 14:00 Dodano załącznik "Porządek obrad 07.12.2011roku.docx"
(Marek Sobieraj)
05.12.2011 13:59 Usunięto załącznik Porządek obrad 07.12.2011roku.docx
(Marek Sobieraj)
05.12.2011 11:49 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
05.12.2011 11:48 Dodano załącznik "KBiF" (Agnieszka Biały)
05.12.2011 09:18 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
05.12.2011 09:09 Dodano załącznik "KPRRiG" (Agnieszka Biały)
02.12.2011 13:51 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
02.12.2011 13:42 Dodano załącznik "porządek obrad KRT 11.12.06.doc"
(Marek Sobieraj)
02.12.2011 13:42 Dodano załącznik "Porządek obrad 07.12.2011roku.docx"
(Marek Sobieraj)
02.12.2011 13:41 Usunięto załącznik porządek obrad
(Marek Sobieraj)
01.12.2011 14:20 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
01.12.2011 14:19 Dodano załącznik "02.12.11.doc" (Marek Sobieraj)
01.12.2011 14:18 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
01.12.2011 14:18 Dodano załącznik "KOS porzadek obrad.doc"
(Marek Sobieraj)
01.12.2011 14:17 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
01.12.2011 14:14 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
01.12.2011 14:13 Dodano załącznik "porządek obrad K.rewizyjna 6 grudnia
2011.doc"

(Marek Sobieraj)
01.12.2011 14:11 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
01.12.2011 14:09 Usunięto załącznik porządek obrad
(Marek Sobieraj)
29.11.2011 10:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
29.11.2011 10:19 Dodano załącznik "porządek obrad"
(Agnieszka Biały)
29.11.2011 10:13 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
29.11.2011 10:12 Dodano załącznik "porządek obrad"
(Agnieszka Biały)
29.11.2011 09:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
29.11.2011 09:55 Dodano załącznik "porządek obrad"
(Agnieszka Biały)
23.11.2011 15:15 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
23.11.2011 15:14 Dodano załącznik "Porządek obrad 01.12.2011roku.docx"
(Marek Sobieraj)
23.11.2011 13:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
23.11.2011 13:22 Dodano załącznik "porządek obrad"
(Agnieszka Biały)
23.11.2011 13:22 Dodano załącznik "porządek obrad"
(Agnieszka Biały)
23.11.2011 12:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
23.11.2011 10:03 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
23.11.2011 10:03 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
21.11.2011 11:22 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
21.11.2011 11:19 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
18.11.2011 14:02 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
18.11.2011 13:46 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
18.11.2011 10:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
17.11.2011 10:30 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
17.11.2011 09:58 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
17.11.2011 09:57 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
10.11.2011 15:09 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
10.11.2011 15:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
09.11.2011 10:58 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
08.11.2011 15:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
08.11.2011 15:35 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
28.10.2011 14:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
28.10.2011 14:47 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
27.10.2011 08:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
24.10.2011 10:10 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
24.10.2011 10:06 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
24.10.2011 09:51 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
21.10.2011 13:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
21.10.2011 13:46 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
21.10.2011 13:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
21.10.2011 12:58 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
30.09.2011 08:51 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
26.09.2011 09:11 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
26.09.2011 09:08 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
23.09.2011 12:15 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
21.09.2011 08:26 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
20.09.2011 14:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
20.09.2011 14:05 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
20.09.2011 14:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
06.09.2011 14:35 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
15.07.2011 11:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
08.07.2011 13:14 Edycja dokumentu (Karolina Zacierka)
08.07.2011 13:08 Edycja dokumentu (Karolina Zacierka)
08.07.2011 12:38 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
08.07.2011 10:43 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
08.07.2011 08:53 Edycja dokumentu (Karolina Zacierka)
01.07.2011 11:11 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
28.06.2011 11:38 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
27.06.2011 08:23 Edycja dokumentu (Karolina Zacierka)
24.06.2011 15:53 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
24.06.2011 14:51 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
24.06.2011 14:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
24.06.2011 13:12 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
22.06.2011 11:44 Edycja dokumentu (Karolina Zacierka)
21.06.2011 13:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
17.06.2011 08:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
16.06.2011 14:23 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
09.06.2011 15:33 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
09.06.2011 15:32 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
08.06.2011 15:22 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
08.06.2011 15:14 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
08.06.2011 13:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
08.06.2011 08:19 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
08.06.2011 08:15 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
07.06.2011 15:32 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
06.06.2011 10:02 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
02.06.2011 09:20 Edycja dokumentu (Karolina Zacierka)
31.05.2011 11:29 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
31.05.2011 10:13 Edycja dokumentu (Karolina Zacierka)
31.05.2011 09:19 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
30.05.2011 14:08 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
30.05.2011 13:46 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
30.05.2011 13:44 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
30.05.2011 13:43 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
30.05.2011 13:43 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
30.05.2011 12:10 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
30.05.2011 12:01 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
27.05.2011 11:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
27.05.2011 10:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
27.05.2011 10:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
23.05.2011 12:10 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
20.05.2011 10:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
20.05.2011 10:05 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
20.05.2011 10:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
20.05.2011 10:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
19.05.2011 13:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
19.05.2011 13:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
17.05.2011 13:27 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
17.05.2011 13:27 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
17.05.2011 11:30 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
16.05.2011 14:02 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
10.05.2011 12:21 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
10.05.2011 12:15 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
10.05.2011 11:15 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
10.05.2011 11:13 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
04.05.2011 08:30 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
22.04.2011 10:09 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
15.04.2011 11:23 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
11.04.2011 13:29 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
11.04.2011 08:56 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
08.04.2011 15:36 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
08.04.2011 15:35 Edycja dokumentu (Marek Sobieraj)
07.04.2011 11:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
07.04.2011 11:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
01.04.2011 11:46 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
01.04.2011 11:45 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
01.04.2011 11:44 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
01.04.2011 11:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
31.03.2011 10:57 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
29.03.2011 14:12 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
29.03.2011 14:11 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
29.03.2011 14:09 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
29.03.2011 14:05 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
29.03.2011 14:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
29.03.2011 13:58 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
29.03.2011 13:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
29.03.2011 13:51 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
29.03.2011 13:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
29.03.2011 13:49 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
29.03.2011 13:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
29.03.2011 13:47 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
29.03.2011 13:44 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
29.03.2011 13:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Biały)
29.03.2011 13:37 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
29.03.2011 13:36 Usunięto załącznik Nowy Dokument tekstowy.txt
(Paweł Rabczuk)
29.03.2011 13:32 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
29.03.2011 13:29 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
29.03.2011 13:27 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)
29.03.2011 13:18 Edycja dokumentu (Paweł Rabczuk)