wersja do wydruku ??? 13.07.2011 13:30

Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

Do zadań dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych należy w szczególności :

 

                                           

 

 1. Wydatkowanie środków z dochodów Budżetu Województwa Dolnośląskiego związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych celem finansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych oraz wypłaty odszkodowań przewidzianych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym:

  a) sporządzanie projektów i planów finansowych na dany rok budżetowy oraz na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej,

  b) przygotowanie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych oraz pomocy finansowej w formie dotacji celowych,

  c) sporządzanie Planu zadań rekultywacyjnych na dany rok,

  d) przyjęcie i weryfikacja wniosków o dofinansowanie/finansowanie zadań ze środków budżetu województwa,

  e) przygotowanie zestawienia udzielanych w danym roku dotacji celowych  i pomocy finansowej w postaci dotacji celowych,

  f) sporządzanie projektów umów w zakresie udzielanych dotacji celowych i pomocy finansowej w postaci dotacji celowych,

  g) udział w komisjach odbioru zadań dotowanych ze środków budżetu województwa, monitorowanie postępu robót, sprawdzanie zgodności realizacji robót z dokumentacją techniczną,

  h) przyjmowanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym i finansowym wniosków o wypłatę dotacji celowej, pomocy finansowej w formie dotacji celowej,

  i) sporządzanie dyspozycji wypłaty środków.
   
 2. Koordynacja prac scaleniowo-wymiennych w województwie realizowanych przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych.
   
 3. Współpraca z Departamentem Rozwoju Obszarów Wiejskich przy realizacji zadań związanych ze scalaniem gruntów.
   
 4. Planowanie i sprawozdawczość w zakresie prowadzonych zadań.
   
 5. Współpraca z działającymi na terenie województwa jednostkami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami badawczymi, uczelniami wyższymi.

Szczegółowe informacje dotyczące poniższej tematyki można odszukać na stonie Wydziału Geodezji i Kartografii.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:???
Data publikacji:13.07.2011 13:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:13.07.2011
Informację aktualizował:Jacek Koperdowski
Data aktualizacji:30.05.2019 13:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
30.05.2019 13:14 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
04.04.2019 09:43 Usunięto załącznik Informacja o udzielonych w III
kwartale 2017 roku umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych - umorzenia III kwartał 2017 rok.docx

(Jacek Koperdowski)
04.04.2019 09:43 Usunięto załącznik Informacja o udzielonych w IV kwartale
2017 roku umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych - umorzenia IV kwartał 2017 rok.docx

(Jacek Koperdowski)
04.04.2019 09:42 Usunięto załącznik Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych i nieposiadających osobowości
prawnej, którym w roku 2017 w zakresie podatków lub opłat
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w
kwocie przewyższającej 500 zł - Wykaz za 2017 rok.docx

(Jacek Koperdowski)
04.04.2019 09:29 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
04.04.2019 09:29 Dodano załącznik "Informacja o udzielonych w I kwartale
2019 roku umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych - umorzenia I kwartał 2019.docx"

(Jacek Koperdowski)
03.01.2019 09:49 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
03.01.2019 09:46 Dodano załącznik "Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych i nieposiadających osobowości
prawnej, którym w roku 2018 w zakresie podatków lub opłat
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w
kwocie przewyższającej 500 zł - Wykaz za 2018 rok.docx"

(Jacek Koperdowski)
03.01.2019 09:46 Dodano załącznik "Informacja o udzielonych w IV kwartale
2018 roku umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych - umorzenia IV kwartał 2018 rok.docx"

(Jacek Koperdowski)
02.10.2018 10:56 Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja o udzielonych w
II kwartale 2018 roku umorzeniach niepodatkowych
należności budżetowych" na "Informacja o udzielonych w
III kwartale 2018 roku umorzeniach niepodatkowych
należności budżetowych"

(Jacek Koperdowski)
02.10.2018 10:56 Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja o udzielonych w
II kwartale 2018 roku umorzeniach niepodatkowych
należności budżetowych" na "Informacja o udzielonych w
III kwartale 2018 roku umorzeniach niepodatkowych
należności budżetowych"

(Jacek Koperdowski)
02.10.2018 10:35 Dodano załącznik "Informacja o udzielonych w II kwartale
2018 roku umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych - umorzenia III kwartał 2018 rok.docx"

(Jacek Koperdowski)
02.10.2018 10:34 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
11.07.2018 09:36 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
11.07.2018 09:36 Usunięto załącznik Informacja o udzielonych w II kwartale
2017 roku umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych - umorzenia II kwartał 2017 rok.docx

(Jacek Koperdowski)
11.07.2018 09:36 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
11.07.2018 09:36 Dodano załącznik "Informacja o udzielonych w II kwartale
2018 roku umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych - umorzenia II kwartał 2018 rok.docx"

(Jacek Koperdowski)
11.07.2018 09:35 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
03.04.2018 11:30 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
03.04.2018 11:30 Usunięto załącznik Informacja o udzielonych w I kwartale
2017 roku umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych - umorzenia I kwartał 2017.docx

(Jacek Koperdowski)
03.04.2018 11:30 Dodano załącznik "Informacja o udzielonych w I kwartale
2018 roku umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych - umorzenia I kwartał 2018.docx"

(Jacek Koperdowski)
03.04.2018 11:29 Usunięto załącznik Informacja o udzielonych w I kwartale
2017 roku umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych - umorzenia I kwartał 2018.docx

(Jacek Koperdowski)
03.04.2018 11:28 Dodano załącznik "Informacja o udzielonych w I kwartale
2017 roku umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych - umorzenia I kwartał 2018.docx"

(Jacek Koperdowski)
11.01.2018 10:25 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
11.01.2018 10:25 Usunięto załącznik Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych i nieposiadających osobowości
prawnej, którym w roku 2016 w zakresie podatków lub opłat
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w
kwocie przewyższającej 500 zł - Wykaz za 2016 rok.docx

(Jacek Koperdowski)
11.01.2018 10:25 Zmieniono tytuł załącznika z "Wykaz osób prawnych i
fizycznych oraz jednostek organizacyjnych i
nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2016 w
zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń,
umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej
500 zł" na "Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych i nieposiadających osobowości
prawnej, którym w roku 2017 w zakresie podatków lub opłat
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w
kwocie przewyższającej 500 zł"

(Jacek Koperdowski)
11.01.2018 10:24 Dodano załącznik "Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych i nieposiadających osobowości
prawnej, którym w roku 2016 w zakresie podatków lub opłat
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w
kwocie przewyższającej 500 zł - Wykaz za 2017 rok.docx"

(Jacek Koperdowski)
09.01.2018 12:10 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
09.01.2018 12:09 Dodano załącznik "Informacja o udzielonych w IV kwartale
2017 roku umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych - umorzenia IV kwartał 2017 rok.docx"

(Jacek Koperdowski)
09.01.2018 12:08 Usunięto załącznik Informacja o udzielonych w IV kwartale
2016 roku umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych - umorzenia IV kwartał 2016.docx

(Jacek Koperdowski)
12.10.2017 09:43 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
12.10.2017 09:43 Usunięto załącznik Informacja o udzielonych w III
kwartale 2016 roku umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych

(Jacek Koperdowski)
12.10.2017 09:43 Dodano załącznik "Informacja o udzielonych w III kwartale
2017 roku umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych"

(Jacek Koperdowski)
18.07.2017 10:03 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
18.07.2017 10:03 Usunięto załącznik Informacja o udzielonych w II kwartale
2016 roku umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych

(Jacek Koperdowski)
18.07.2017 10:01 Dodano załącznik "Informacja o udzielonych w II kwartale
2017 roku umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych"

(Jacek Koperdowski)
06.04.2017 09:14 Usunięto załącznik Informacja o udzielonych w I kwartale
2016 roku umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych,

(Jacek Koperdowski)
06.04.2017 09:14 Dodano załącznik "Informacja o udzielonych w I kwartale
2017 roku umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych"

(Jacek Koperdowski)
24.01.2017 10:17 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
24.01.2017 10:16 Usunięto załącznik Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych i nieposiadających osobowości
prawnej, którym w roku 2016 w zakresie podatków lub opłat
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w
kwocie przewyższającej 500 zł

(Jacek Koperdowski)
24.01.2017 10:16 Dodano załącznik "Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych i nieposiadających osobowości
prawnej, którym w roku 2016 w zakresie podatków lub opłat
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w
kwocie przewyższającej 500 zł "

(Jacek Koperdowski)
02.01.2017 13:30 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
02.01.2017 13:30 Dodano załącznik "Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych i nieposiadających osobowości
prawnej, którym w roku 2016 w zakresie podatków lub opłat
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w
kwocie przewyższającej 500 zł "

(Jacek Koperdowski)
02.01.2017 13:29 Usunięto załącznik Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych i nieposiadających osobowości
prawnej, którym w roku 2015 w zakresie podatków lub opłat
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w
kwocie przewyższającej 500 zł

(Jacek Koperdowski)
02.01.2017 13:29 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
02.01.2017 13:29 Usunięto załącznik Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych i nieposiadających osobowości
prawnej, którym w roku 2015 w zakresie podatków lub opłat
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w
kwocie przewyższającej 500 zł

(Jacek Koperdowski)
02.01.2017 13:27 Dodano załącznik "Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych i nieposiadających osobowości
prawnej, którym w roku 2015 w zakresie podatków lub opłat
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w
kwocie przewyższającej 500 zł "

(Jacek Koperdowski)
02.01.2017 13:24 Dodano załącznik "Informacja o udzielonych w IV kwartale
2016 roku umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych"

(Jacek Koperdowski)
06.10.2016 12:13 Dodano załącznik "Informacja o udzielonych w III kwartale
2016 roku umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych "

(Jacek Koperdowski)
12.07.2016 12:25 Dodano załącznik "Informacja o udzielonych w II kwartale
2016 roku umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych"

(Jacek Koperdowski)
05.04.2016 10:12 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
05.04.2016 10:12 Usunięto załącznik Informacja o dokonanych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych Województwa
Dolnośląskiego w IV kwartale 2015 roku

(Jacek Koperdowski)
05.04.2016 10:10 Dodano załącznik "Informacja o udzielonych w I kwartale
2016 roku umorzeniach niepodatkowych należności
budżetowych, "

(Jacek Koperdowski)
11.01.2016 08:23 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
11.01.2016 08:23 Usunięto załącznik Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono
ulg,odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej 500 zł

(Jacek Koperdowski)
11.01.2016 08:22 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
11.01.2016 08:22 Dodano załącznik "Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych i nieposiadających osobowości
prawnej, którym w roku 2015 w zakresie podatków lub opłat
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w
kwocie przewyższającej 500 zł "

(Jacek Koperdowski)
11.01.2016 08:21 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
11.01.2016 08:19 Usunięto załącznik Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych i nieposiadających osobowości
prawnej, którym w roku 2015 udzielono ulg

(Jacek Koperdowski)
11.01.2016 08:19 Dodano załącznik "Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych i nieposiadających osobowości
prawnej, którym w roku 2015 udzielono ulg"

(Jacek Koperdowski)
05.01.2016 12:55 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
05.01.2016 12:55 Usunięto załącznik Informacja o dokonanych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych Województwa
Dolnośląskiego w III kwartale 2015 roku

(Jacek Koperdowski)
05.01.2016 11:42 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
05.01.2016 11:42 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
05.01.2016 11:42 Dodano załącznik "Informacja o dokonanych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych Województwa
Dolnośląskiego w IV kwartale 2015 roku "

(Jacek Koperdowski)
05.10.2015 08:58 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
05.10.2015 08:58 Usunięto załącznik Informacja o dokonanych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych Województwa
Dolnośląskiego w II kwartale 2015 roku

(Jacek Koperdowski)
05.10.2015 08:57 Dodano załącznik "Informacja o dokonanych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych Województwa
Dolnośląskiego w III kwartale 2015 roku"

(Jacek Koperdowski)
02.07.2015 11:26 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
02.07.2015 11:26 Usunięto załącznik Informacja o dokonanych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych Województwa
Dolnośląskiego w I kwartale 2015 roku

(Jacek Koperdowski)
02.07.2015 11:24 Dodano załącznik "Informacja o dokonanych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych Województwa
Dolnośląskiego w II kwartale 2015 roku "

(Jacek Koperdowski)
28.05.2015 10:16 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
28.05.2015 10:12 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
25.05.2015 14:43 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
25.05.2015 14:42 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
25.05.2015 14:42 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
25.05.2015 14:40 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
25.05.2015 14:40 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
25.05.2015 14:00 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
25.05.2015 13:45 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
18.05.2015 14:27 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
18.05.2015 14:26 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
07.04.2015 09:21 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
07.04.2015 09:21 Usunięto załącznik Informacja o dokonanych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych Województwa
Dolnośląskiego w IV kwartale 2014 roku

(Jacek Koperdowski)
07.04.2015 09:21 Dodano załącznik "Informacja o dokonanych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych Województwa
Dolnośląskiego w I kwartale 2015 roku "

(Jacek Koperdowski)
27.02.2015 12:07 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
27.02.2015 12:07 Usunięto załącznik Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono
ulg,odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej 500 zł

(Jacek Koperdowski)
27.02.2015 12:05 Dodano załącznik "Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono
ulg,odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej 500 zł "

(Jacek Koperdowski)
13.01.2015 08:45 Usunięto załącznik Informacja o dokonanych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych Województwa
Dolnośląskiego w III kwartale 2014 roku

(Jacek Koperdowski)
13.01.2015 08:44 Dodano załącznik "Informacja o dokonanych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych Województwa
Dolnośląskiego w IV kwartale 2014 roku "

(Jacek Koperdowski)
13.01.2015 08:43 Usunięto załącznik Informacja o dokonanych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych Województwa
Dolnośląskiego w III kwartale 2014 roku

(Jacek Koperdowski)
13.01.2015 08:42 Dodano załącznik "Informacja o dokonanych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych Województwa
Dolnośląskiego w III kwartale 2014 roku "

(Jacek Koperdowski)
13.01.2015 08:39 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
03.10.2014 09:47 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
03.10.2014 09:47 Usunięto załącznik Informacja o dokonanych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych Województwa
Dolnośląskiego w II kwartale 2014 roku

(Jacek Koperdowski)
03.10.2014 09:47 Dodano załącznik "Informacja o dokonanych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych Województwa
Dolnośląskiego w III kwartale 2014 roku "

(Jacek Koperdowski)
03.10.2014 09:46 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
03.10.2014 09:46 Usunięto załącznik Informacja o dokonanych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych Województwa
Dolnośląskiego w II kwartale 2014 roku

(Jacek Koperdowski)
03.10.2014 09:44 Dodano załącznik "Informacja o dokonanych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych Województwa
Dolnośląskiego w II kwartale 2014 roku"

(Jacek Koperdowski)
04.07.2014 09:31 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
04.07.2014 09:28 Usunięto załącznik Informacja o dokonanych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych Województwa
Dolnośląskiego w I kwartale 2014 roku

(Jacek Koperdowski)
04.07.2014 09:20 Dodano załącznik "Informacja o dokonanych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych Województwa
Dolnośląskiego w II kwartale 2014 roku"

(Jacek Koperdowski)
04.07.2014 09:15 Usunięto załącznik Informacja o dokonanych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych Województwa
Dolnośląskiego w II kwartale 2014 roku

(Jacek Koperdowski)
04.07.2014 09:11 Dodano załącznik "Informacja o dokonanych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych Województwa
Dolnośląskiego w II kwartale 2014 roku "

(Jacek Koperdowski)
04.07.2014 09:02 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
06.06.2014 12:13 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
06.06.2014 12:12 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
06.06.2014 12:12 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
29.04.2014 09:36 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
29.04.2014 09:35 Usunięto załącznik Informacja o dokonanych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych Województwa
Dolnośląskiego w II kwartale 2013 roku

(Jacek Koperdowski)
29.04.2014 09:35 Dodano załącznik "Informacja o dokonanych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych Województwa
Dolnośląskiego w I kwartale 2014 roku"

(Jacek Koperdowski)
29.04.2014 09:33 Usunięto załącznik Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono
ulg,odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej 500 zł

(Jacek Koperdowski)
29.04.2014 09:29 Dodano załącznik "Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono
ulg,odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej 500 zł"

(Jacek Koperdowski)
17.02.2014 08:26 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
17.02.2014 08:25 Dodano załącznik "Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono
ulg,odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej 500 zł"

(Jacek Koperdowski)
17.02.2014 08:24 Usunięto załącznik Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono
ulg,odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej 500 zł

(Jacek Koperdowski)
13.02.2014 10:49 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
13.02.2014 10:48 Usunięto załącznik Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono
ulg,odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej 500 zł

(Jacek Koperdowski)
13.02.2014 10:46 Dodano załącznik "Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono
ulg,odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej 500 zł"

(Jacek Koperdowski)
31.07.2013 13:30 Dodano załącznik "Informacja o dokonanych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych Województwa
Dolnośląskiego w II kwartale 2013 roku"

(Jacek Koperdowski)
08.07.2013 11:42 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
08.07.2013 10:22 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
08.07.2013 10:22 Zmieniono tytuł załącznika z "__Wykaz osób prawnych i
fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat
udzielono ulg,odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w
kwocie przewyższającej 500 zł " na "Wykaz osób prawnych
i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie
podatków lub opłat udzielono ulg,odroczeń, umorzeń lub
rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500 zł "

(Jacek Koperdowski)
08.07.2013 10:21 Usunięto załącznik Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono
ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej 500 zł

(Jacek Koperdowski)
08.07.2013 10:21 Dodano załącznik "__Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono
ulg,odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej 500 zł "

(Jacek Koperdowski)
08.07.2013 09:24 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
08.07.2013 09:23 Usunięto załącznik Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono
ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej 500 zł

(Jacek Koperdowski)
08.07.2013 08:41 Dodano załącznik "Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono
ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej 500 zł"

(Jacek Koperdowski)
13.05.2013 10:10 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
13.05.2013 10:08 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
13.05.2013 10:08 Usunięto załącznik Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym
w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń,
umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej
500 zł

(Jacek Koperdowski)
13.05.2013 10:07 Dodano załącznik "Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono
ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej 500 zł "

(Jacek Koperdowski)
13.05.2013 10:04 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
10.05.2013 08:42 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
10.05.2013 08:41 Zmieniono tytuł załącznika z "Osoby prawne i fizyczne
oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono
ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej 500 zł Wykaz 2012.doc " na "Osoby prawne
i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w
kwocie przewyższającej 500 zł "

(Jacek Koperdowski)
10.05.2013 08:39 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
10.05.2013 08:38 Usunięto załącznik Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym
w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń,
umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej
500 zł

(Jacek Koperdowski)
10.05.2013 08:35 Dodano załącznik "Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym
w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń,
umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej
500 zł Wykaz 2012.doc "

(Jacek Koperdowski)
15.02.2012 15:49 Zmieniono tytuł załącznika z "Osoby prawne i fizyczne
oraz jednostki organizacyjne i nie posiadające osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono
ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej 500 zł" na "Osoby prawne i fizyczne oraz
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono
ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej 500 zł"

(Jacek Koperdowski)
15.02.2012 15:27 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
15.02.2012 15:26 Usunięto załącznik Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki
organizacyjne i nie posiadające osobowości prawnej,
którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,
odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej 500 zł

(Jacek Koperdowski)
15.02.2012 15:26 Dodano załącznik "Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki
organizacyjne i nie posiadające osobowości prawnej,
którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,
odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej 500 zł"

(Jacek Koperdowski)
15.02.2012 15:22 Usunięto załącznik Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki
organizacyjne i nie posiadające osobowości prawnej,
którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,
odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej 500 zł

(Jacek Koperdowski)
15.02.2012 15:21 Dodano załącznik "Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki
organizacyjne i nie posiadające osobowości prawnej,
którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,
odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej 500 zł"

(Jacek Koperdowski)
15.07.2011 10:12 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
15.07.2011 10:10 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
15.07.2011 10:09 Usunięto załącznik Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki
organizacyjne i nie posiadające osobowości prawnej,
którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,
odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej 500 zł

(Jacek Koperdowski)
15.07.2011 10:09 Dodano załącznik "Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki
organizacyjne i nie posiadające osobowości prawnej,
którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,
odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej 500 zł "

(Jacek Koperdowski)
15.07.2011 10:08 Usunięto załącznik Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki
organizacyjne i nie posiadające osobowości prawnej,
którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,
odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej 500 zł

(Jacek Koperdowski)
15.07.2011 10:08 Dodano załącznik "Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki
organizacyjne i nie posiadające osobowości prawnej,
którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,
odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej 500 zł "

(Jacek Koperdowski)
15.07.2011 10:06 Zmieniono tytuł załącznika z "Osoby prawnych i fizycznych
oraz jednostki organizacyjne i nie posiadające osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono
ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej 500 zł " na "Osoby prawne i fizyczne
oraz jednostki organizacyjne i nie posiadające osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono
ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej 500 zł "

(Jacek Koperdowski)
15.07.2011 10:05 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
15.07.2011 10:04 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
15.07.2011 10:02 Dodano załącznik "Osoby prawnych i fizycznych oraz
jednostki organizacyjne i nie posiadające osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono
ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie
przewyższającej 500 zł "

(Jacek Koperdowski)
14.07.2011 11:56 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
13.07.2011 13:23 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
11.07.2011 14:15 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
11.07.2011 12:08 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
11.07.2011 11:56 Edycja dokumentu (Jacek Koperdowski)
25.10.2010 11:06 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
18.06.2010 09:30 Edycja dokumentu (Joanna Nowak)
12.05.2010 10:14 Utworzenie dokumentu. (Joanna Nowak)