wersja do wydruku Joanna Nowak 13.04.2010 09:18

Zadnia Wydziału Współpracy z Zagranicą

Do zadań Wydziału Współpracy z Zagranicą  należy w szczególności:

 

 1. Opracowywanie projektów nowelizacji "Priorytetów współpracy zagranicznej województwa".
 2. Opracowywanie projektów dokumentów będących podstawą podejmowanej przez Samorząd Województwa Dolnosląskiego współpracy zagranicznej.
 3. Przygotowywanie projektów dokumentów wykonawczych do zawartych porozumień.
 4. Opracowywanie projektów programów i planów współpracy oraz sporządzanie sprawozdań i informacji w tym zakresie.
 5. Dokonywanie okresowej oceny prowadzonej współpracy oraz programów współpracy
 6. Rozpatrywanie oraz przygotowywanie propozycji podjęcia współpracy z nowymi regionami partnerskimi oraz analizowanie otrzymywanych w tym zakresie propozycji.
 7. Rozwijanie i organizowanie współpracy z regionami europejskimi oraz regionami krajów pozaeuropejskich z którymi Województwo podpisało stosowne porozumienia, listy intencyjne, oświadczenia o współpracy.
 8. Współpraca z innymi regionami, z którymi nie zostały zawarte formalne porozumienia a kontakty wiążą się z realizacją konkretnych przedsięwzięć i projektów.
 9. Ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Województwa w zakresie realizacji zawartych porozumień o współpracy.
 10. Współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami realizującymi lub mogącymi uczestniczyć w prowadzonej przez Samorząd Województwa współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji zadań wynikających z podpisanych porozumień  oraz przygotowania wizyt i wyjazdów delegacji zagranicznych
 11. Koordynacja realizacji zadań wynikających z podpisanych porozumień o współpracy z regionami europejskimi, w tym koordynacja powoływanych dla realizacji porozumień o współpracy  grup roboczych, współprzewodniczenie oraz pełnienie roli sekretariatu.
 12. Organizowanie współpracy ze środowiskami polonijnymi szczególnie w regionach z którymi województwo współpracuje na podstawie podpisanych porozumień i listów intencyjnych.
 13. Opracowywanie, koordynacja i realizacji programów wizyt w województwie delegacji z regionów, z którymi prowadzona jest współpraca.
 14. Obsługa merytoryczna i organizacyjna wizyt składanych przez członków zarządu i Radnych Województwa Dolnośląskiego poza granicami kraju.
 15. Obsługa protokolarna kontaktów członków zarządu z korpusem dyplomatycznym i konsularnym.
 16. Realizacja i koordynacja zadań wynikających z udziału Samorządu Województwa Dolnośląskiego w pracach Komisji Międzyrządowych do Spraw Współpracy Międzyregionalnej i Transgranicznej.
 17. Udział w zagranicznych przedsięwzięciach promocyjnych organizowanych w regionach partnerskich Dolnego Śląska.
 18. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych w ramach zadań wydziału w zakresie współpracy zagranicznej.
 19. Realizacja i koordynacja zadań wynikających z przynależności do międzynarodowych zrzeszeń międzyregionalnych oraz uczestnictwa w instytucjonalnych formach współpracy regionalnej.
 20. Współpraca z Regionalnym Biurem Województwa Dolnośląskiego w Brukseli.
 21. Opracowywanie planu rzeczowo finansowego w zakresie współpracy z zagranicą.
 22. Realizacja zadań współfinansowanych ze środków zagranicznych w ramach kompetencji realizowanych przez wydział.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadnia Wydziału Współpracy z Zagranicą
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:13.04.2010 09:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:13.04.2010
Informację aktualizował:Anna Panenka
Data aktualizacji:26.02.2019 09:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż