Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 701/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania niektórych uprawnień Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w toku postępowania odwoławczego od decyzji określających kwotę środków przypadających do zwrotu, decyzji w przedmiocie zapłaty odsetek, decyzji w przedmiocie przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie z tytułu należności przypadających do zwrotu, decyzji w sprawie udzielania beneficjentom ulg w spłacie zobowiązań dotyczących należności z tytułu zwrotu płatności pochodzących z budżetu środków europejskich i dotacji oraz od innych decyzji dotyczących należności związanych z realizacją projektów finansowych z udziałem tych środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Joanna Mrugowska
Data publikacji:10.05.2019 13:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Mrugowska
Data aktualizacji:10.05.2019 13:17