Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z poźn. zm.), Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 17.04.2019 r. roku wpłynął wniosek Pani Anny Stam, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą PPHU Anna Stam, o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Luboszyce I”, położonego w miejscowości Luboszyce, gmina Jemielno, powiat górowski, województwo dolnośląskie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jarosław Bołwach
Data publikacji:18.04.2019 10:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:18.04.2019 10:57