Postępowanie w sprawie zatwierdzenia ”Projektu robót  geologicznych dla projektowanej rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin – Ścinawa (od km 16+794 do km 27+972 i od km 28+900 do km 30+894)” na wniosek Pana Mariusza Przewłockiego  – działającego z upoważnienia inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 2126 ze zm.), jeżeli liczba stron postępowania jest większa niż 20, organ administracji zawiadamia o decyzjach oraz innych czynnościach w drodze obwieszczeń zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia ”Projektu robót geologicznych dla projektowanej rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin – Ścinawa (od km 16+794 do km 27+972 i od km 28+900 do km 30+894)"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jarosław Bołwach
Data publikacji:17.04.2019 11:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:17.04.2019 11:29