Anna Bucka 15.04.2019 11:53 wersja do wydruku

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 568/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałanie 4.4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT AW (Schemat E: Projekty dotyczące wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne (np. tereny wypoczynkowe, ścieżki rowerowe, ścieżki konne) służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo; Schemat F: Projekty dotyczące przebudowy/rozbudowy, doposażenia ośrodków edukacji ekologicznej), nabór nr RPDS.04.04.04-IP.03-02-323/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Anna Bucka
Data publikacji:15.04.2019 11:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Bucka
Data aktualizacji:15.04.2019 11:53