Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 2/2019 zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb modernizacji gazociągu relacji "Biernatki – Legnica za Hutą”, oraz wystąpieniu do Prezydenta Miasta Legnicy, Wójta Gminy Krotoszyce, Wójta Gminy Legnickie Pole oraz Wójta Gminy Wądroże Wielkie.

Postępowanie w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych w celu określenia  warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb modernizacji gazociągu relacji "Biernatki- Legnica za Hutą”, na wniosek Pana Romana Szymańskiego  – działającego z upoważnienia inwestora - Polska Spółka Gazownictwa Sp.  z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 2126 ze zm.), jeżeli liczba stron postępowania jest większa niż 20, organ administracji zawiadamia o decyzjach oraz innych czynnościach w drodze obwieszczeń zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 2/2019 zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb modernizacji gazociągu relacji "Biernatki – Legnica za Hutą”, oraz wystąpieniu do Prezydenta Miasta Legnicy, Wójta Gminy Krotoszyce, Wójta Gminy Legnickie Pole oraz Wójta Gminy Wądroże Wielkie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jarosław Bołwach
Data publikacji:19.03.2019 07:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:19.03.2019 21:19