Nabór wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2019 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2019 r.

Celem naboru wniosków jest wyłonienie i wsparcie zadań dotyczących realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

W ramach działania przewiduje się dofinansowanie następujących rodzajów zadań:

Zadanie 1 
Organizacja konferencji, seminariów, spotkań naukowych;

Zadanie 2
Publikacje, wydawnictwa naukowe
Bezpłatne wydawnictwa książkowe i multimedialne.

Tematyka poruszanych zagadnień, na które uprawnione podmioty chcą uzyskać dofinansowanie (zarówno na zadanie 1 jak i na zadanie 2) musi być związana z zadaniami Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego tj. z edukacją lub działalnością organizacji pozarządowych lub działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są dolnośląskie uczelnie wyższe.

Przedsięwzięcie obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2019 roku i kończy się nie później niż 31 grudnia 2019 r.
Czas realizacji powinien obejmować okres przygotowania, przeprowadzenia zadania oraz zakończenia zadania.

Wnioski należy składać w terminie od dnia 11.02.2019 r. do dnia 4.03.2019 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nabór wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Edyta Janiszewska-Puzio
Data publikacji:06.02.2019 13:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Edyta Janiszewska-Puzio
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Edyta Janiszewska-Puzio
Data aktualizacji:06.02.2019 13:37