Paweł Bąk 06.02.2019 12:44 wersja do wydruku

 Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w związku z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań w roku 2018 z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (przekazane środki dotacji).

                                                                                                                    (zł.)

Wyszczególnienie 2018
Przewozy Regionalne sp. z o.o. 37 798 544,56
Koleje Dolnośląskie S.A. 87 516 984,03
Razem:

125 315 528,59

 

Realizacja zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich nastąpiła na podstawie podpisanych umów z:

Przewozy Regionalne sp. z o.o.

,,Umowa roczna o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nr DT-D/20/2017 wojewódzkie kolejowe przewozy pasażerskie realizowane w województwie dolnośląskim w terminie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.”.

Termin obowiązywania umowy od 01.01.2017 r. do 30.11.2018 r.

,,Umowa roczna o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nr DT-D/44/2017 wojewódzkie kolejowe przewozy pasażerskie realizowane w województwie dolnośląskim w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.”.

Termin obowiązywania umowy od 01.01.2018 r. do 30.11.2019 r.

Koleje Dolnośląskie S.A.

,,Umowa roczna o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nr DT-D/8/2017 wojewódzkie kolejowe przewozy pasażerskie realizowane w terminie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.”.

Termin obowiązywania umowy od 01.01.2017 r. do 30.11.2018 r.

,,Umowa roczna o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nr DT-D/17/2018 wojewódzkie kolejowe przewozy pasażerskie realizowane w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.”.

Termin obowiązywania umowy od 01.01.2018 r. do 30.11.2019 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań w roku 2018 z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (przekazane środki dotacji)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Paweł Bąk
Data publikacji:06.02.2019 12:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Paweł Bąk
Data aktualizacji:06.02.2019 12:44