Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego z siedzibą przy ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław.

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu „NIE OTWIERAĆ” w terminie do dnia 6 marca 2019 r. do godziny 15.30 na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dyrektor Teatru Polskiego z siedzibą przy G. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Katarzyna Handz
Data publikacji:04.02.2019 13:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Katarzyna Handz
Data aktualizacji:04.02.2019 13:26