wersja do wydruku ??? 21.12.2018 14:26

Dostawa wyposażenia pracowni hotelarskiej, gastronomicznej i gastronomiczno - cukierniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach

Nowe terminy składania i otwarcia ofert:

  • oferty należy składać do 14.01.2019r. do godz. 10:00

  • otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.01.2019r. o godz. 12:00

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa wyposażenia pracowni hotelarskiej, gastronomicznej i gastronomiczno - cukierniczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku stodoły na nowoczesne zaplecze kształcenia w obszarze turystyczno-gastronomicznym” – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:???
Data publikacji:21.12.2018 14:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Izabela Skomar
Data aktualizacji:18.02.2019 13:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
18.02.2019 13:31 Edycja dokumentu (Izabela Skomar)
18.02.2019 13:30 Dodano załącznik "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
2018-OJS197-445367-pl.pdf"

(Izabela Skomar)
16.01.2019 10:31 Edycja dokumentu (Izabela Skomar)
16.01.2019 10:31 Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej
oferty - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
DU-Z.272.113.2018.pdf"

(Izabela Skomar)
14.01.2019 13:50 Edycja dokumentu (Izabela Skomar)
14.01.2019 13:50 Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert - informacja
z otwarcia ofert DU-Z.272.113.2018.pdf"

(Izabela Skomar)
09.01.2019 15:44 Edycja dokumentu (Ewa Kuźniarska)
09.01.2019 15:43 Dodano załącznik "pytania i odpowiedzi zamawiającego 2 -
pytania i odpowiedzi Zamawiajacego 2.pdf"

(Ewa Kuźniarska)
09.01.2019 15:43 Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 -
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3.pdf"

(Ewa Kuźniarska)
09.01.2019 15:43 Dodano załącznik "modyfikacja SIWZ - modyfikacja SIWZ.pdf"
(Ewa Kuźniarska)
07.01.2019 14:46 Edycja dokumentu (Izabela Skomar)
07.01.2019 14:44 Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -
DU-Z.272.113.2018 zmiana terminu skladania i otwarcia
ofert.pdf"

(Izabela Skomar)
07.01.2019 14:44 Dodano załącznik "zmiana terminu skladania i otwarcia
ofert pismo - DU-Z.272.113.2018 zmiana terminu skladania i
otwarcia ofert pismo.pdf"

(Izabela Skomar)
04.01.2019 14:19 Edycja dokumentu (Izabela Skomar)
04.01.2019 14:18 Dodano załącznik "DU-Z.72.113.2018 pytania i odpowiedzi
zamawiającego - DU-Z.72.113.2018 pytania i odpowiedzi
zamawiającego.pdf"

(Izabela Skomar)
04.01.2019 11:34 Edycja dokumentu (Ewa Kuźniarska)
04.01.2019 11:32 Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf"

(Ewa Kuźniarska)
21.12.2018 14:26 Utworzenie dokumentu. (Ewa Kuźniarska)