Zgodnie z Uchwałą Nr 114/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zlecenia Ochotniczej Straży Pożarnej Grupie Ratownictwa Specjalistycznego Starówka realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznano dotację w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych, 00/100) na wykonanie zdania publicznego pn. „Zestaw ratownictwa drogowego dla OSP GRS Starówka” realizowanego w okresie od 15.12.2018  do 31.12.2018.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Zestaw ratownictwa drogowego dla OSP GRS Starówka”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Tomasz Drewniak
Data publikacji:17.12.2018 11:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tomasz Drewniak
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Drewniak
Data aktualizacji:17.12.2018 11:02