Postępowanie w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych w celu określenia  warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb modernizacji gazociągu relacji Biernatki- Legnica za Hutą”, na wniosek Pana Romana Szymańskiego  – działającego z upoważnienia inwestora - Polska Spółka Gazownictwa Sp.  z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 2126 ze zm.), jeżeli liczba stron postępowania jest większa niż 20, organ administracji zawiadamia o decyzjach oraz innych czynnościach w drodze obwieszczeń zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb modernizacji gazociągu relacji Biernatki – Legnica za Hutą ”, oraz wystąpieniu do Prezydenta Miasta Legnicy, Wójta Gminy Krotoszyce, Wójta Gminy Legnickie Pole oraz Wójta Gminy Wądroże Wielkie o zaopiniowanie przedłożonego projektu rozstrzygnięcia.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jarosław Bołwach
Data publikacji:19.12.2018 15:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:11.12.2018
Informację aktualizował:Jarosław Bołwach
Data aktualizacji:19.12.2018 15:06