Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Nie należy otwierać kluczy publicznych i prywatnych w programach typu Word, PDF lub PowerPoint. Klucze automatycznie zapiszą się w odpowiednim formacie. 

Więcej informacji pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaObslugi.aspx

 

 

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego RPO WD 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Anna Holeniewska
Data publikacji:20.11.2018 13:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Holeniewska
Data aktualizacji:21.02.2019 15:54