Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach III naboru otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach III naboru otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków PFRON z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. (uchwała nr 5788/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r.) są przedstawione w  załączniku.

UWAGA:

Poprawienia ofert lub uzupełnienia braków należy dokonać osobiście przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji lub osoby do tego upoważnione w terminie od 9 listopada do 14 listopada 2018 r. na miejscu w siedzibie:

Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu

ul. Walońska 3-5, pokój 101 L

w godz. 7:30 do 15:30.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach III naboru otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Kinga Słupska
Data publikacji:08.11.2018 14:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kinga Słupska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Kinga Słupska
Data aktualizacji:08.11.2018 14:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż