Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Uwaga!

JEDZ należy złożyć Zamawiającemu jedynie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę Zamawiającemu, jest ePUAP.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ocena wpływu wsparcia EFS na poprawę sytuacji pracowników i przedsiębiorstw województwa dolnośląskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Iwona Stefaniak
Data publikacji:19.09.2018 10:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Karolina Jurcewicz
Data aktualizacji:25.01.2019 09:12