Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Uwaga!

JEDZ należy złożyć Zamawiającemu jedynie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę Zamawiającemu, jest ePUAP.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Elżbieta Kromołowska
Data publikacji:20.08.2018 08:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Elżbieta Kromołowska
Data aktualizacji:04.01.2019 14:01