Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie jest sporządzany dla terenów leżących poza aglomeracjami wzdłuż głównych dróg i linii kolejowych, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN.  Celem programu jest określenie działań naprawczych odniesionych do ww. terenów.

Mapa akustyczna dla dróg wojewódzkich województwa dolnośląskiego.

Mapa akustyczna dla dróg powiatowych na terenie miasta Jelenia Góra.

Mapa akustyczna dla odcinków linii kolejowych województwa dolnośląskiego.

W myśl art. 119 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska program ochrony środowiska przed hałasem określa, w drodze uchwały, sejmik województwa.

Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przystąpienia  do opracowania projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego

Ogłoszenie Zarządu Województwa o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie

 

Uchwała nr 5907/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie do dalszego procedowania.

 

Projekt Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie.

 

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie.

 

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie.


Uzasadnienie do Programu ochrony środowiska przed hałasem


Streszczenie w j. niespecjalistycznym Programu ochrony środowiska przed hałasem


Podsumowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem


Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr LI/1832/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego”
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,47963,idmp,1679,r,r
https://edzienniki.duw.pl/legalact/2019/6566/

Informacja o przyjęciu Programu

https://geoportal.dolnyslask.pl/app/mapa/operatorwgik/moja-aplikacja-lq9tz/  mapa prognozowanych izolinii hałasu >>

 

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra oraz linii kolejowych na terenie województwa dolnośląskiego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Izabela Migniewicz
Data publikacji:13.07.2018 10:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Ancerowicz
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Izabela Migniewicz
Data aktualizacji:29.06.2020 13:27