wersja do wydruku Anna Bucka 12.07.2018 12:01

Uchwała Nr 5674/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania niektórych uprawnień Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w toku postępowania odwoławczego od decyzji określających kwotę środków przypadających do zwrotu oraz w toku postępowania odwoławczego od decyzji w sprawie udzielenia beneficjentom ulg w spłacie zobowiązań dotyczących należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację RPO WD 2014-2020 oraz innych należności związanych z realizacją projektów finansowych z udziałem tych środków, a także odsetek od tych środków i od tych należności (w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 5674/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania niektórych uprawnień Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w toku postępowania odwoławczego od decyzji określających kwotę środków przypadających do zwrotu oraz w toku postępowania odwoławczego od decyzji w sprawie udzielenia beneficjentom ulg w spłacie zobowiązań dotyczących należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację RPO WD 2014-2020 oraz innych należności związanych z realizacją projektów finansowych z udziałem tych środków, a także odsetek od tych środków i od tych należności (w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Anna Bucka
Data publikacji:12.07.2018 12:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Bucka
Data aktualizacji:12.07.2018 12:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż