Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Len i rośliny zielarskie- powrót do tradycji lokalnych”.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Len i rośliny zielarskie- powrót do tradycji lokalnych”.

W dniu 11 lipca 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Przymierze” im. Opata Bernarda Rosy” na realizację zadania publicznego w zakresie Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Len i rośliny zielarskie- powrót do tradycji lokalnych”. Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: magdalena.hutta-kowalska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 19.07.2018r.

 

W załączeniu:

Oferta

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Len i rośliny zielarskie- powrót do tradycji lokalnych”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Magdalena Hutta-Kowalska
Data publikacji:12.07.2018 10:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Magdalena Hutta-Kowalska
Data na dokumencie:10.07.2018
Informację aktualizował:Magdalena Hutta-Kowalska
Data aktualizacji:12.07.2018 10:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż