Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Aktywizacja młodzieży wiejskiej powiatu milickiego w ramach Szkoleniowego Obozu Strażackiego”

Zgodnie z Uchwałą Nr 5699/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży Pożarnej w Miliczu złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie uznano celowości realizacji zadania publicznego pn. „Aktywizacja młodzieży wiejskiej powiatu milickiego w ramach Szkoleniowego Obozu Strażackiego” i nie zlecono jego wykonania.

Sprawę prowadzi Wydział Obszarów Wiejskich / Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Aktywizacja młodzieży wiejskiej powiatu milickiego w ramach Szkoleniowego Obozu Strażackiego”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Łukasz Kukulski
Data publikacji:12.07.2018 10:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Kukulski
Data na dokumencie:12.07.2018
Informację aktualizował:Łukasz Kukulski
Data aktualizacji:12.07.2018 10:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż