Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Rękodzieło, muzyka i smaki naszego regionu”

W dniu 4 lipca 2018 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez  Stowarzyszenie „Ludowy Zespół Szymanowianie” na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Rękodzieło, muzyka i smaki naszego regionu”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Rozwój obszarów wiejskich”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, drogą elektroniczną na adres mailowy: marta.pasierska@dolnyslask.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydział Obszarów Wiejskich ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław do dnia 16 lipca 2018 roku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Rękodzieło, muzyka i smaki naszego regionu”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Marta Pasierska
Data publikacji:09.07.2018 12:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marta Pasierska
Data na dokumencie:09.07.2018
Informację aktualizował:Marta Pasierska
Data aktualizacji:09.07.2018 12:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż