wersja do wydruku Agata Lewicka 17.05.2018 08:25

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. Rejsy turystyczno-edukacyjne pt. "Głogów - rola Odry w życiu miasta i regionu.

W dniu 14 maja 2018r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej na realizację zadania publicznego w zakresie Turystyka i Krajoznawstwo pn. Rejsy turystyczno-edukacyjne pt. "Głogów - rola Odry w życiu miasta i regionu”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl,
w zakładce „Turystyka”

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agata.lewicka@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 24 maja 2018r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018r. poz. 450) na realizację zadania publicznego pn. Rejsy turystyczno-edukacyjne pt. "Głogów - rola Odry w życiu miasta i regionu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Agata Lewicka
Data publikacji:17.05.2018 08:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agata Lewicka
Data na dokumencie:17.05.2018
Informację aktualizował:Agata Lewicka
Data aktualizacji:17.05.2018 08:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż