wersja do wydruku Barbara Flis 04.12.2017 11:00

Uchwała Nr 4551/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4136/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy, mającego zastosowanie do konkursów: nr RPDS.06.01.01-IZ.00-02-100/16, nr RPDS.06.01.02-IZ.00-02-101/16, nr RPDS.06.01.03-IZ.00-02-102/16, nr RPDS.06.01.01-IZ.00-02-163/16, nr RPDS.06.01.02-IZ.00-02-164/16, nr RPDS.06.01.03-IZ.00-02-165/16, nr RPDS.06.01.01-IZ.00-02-166/16, nr RPDS.06.01.02-IZ.00-02-167/16, nr RPDS.06.01.03-IZ.00-02-168/16 dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną w Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 4551/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4136/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy, mającego zastosowanie do konkursów: nr RPDS.06.01.01-IZ.00-02-100/16, nr RPDS.06.01.02-IZ.00-02-101/16, nr RPDS.06.01.03-IZ.00-02-102/16, nr RPDS.06.01.01-IZ.00-02-163/16, nr RPDS.06.01.02-IZ.00-02-164/16, nr RPDS.06.01.03-IZ.00-02-165/16, nr RPDS.06.01.01-IZ.00-02-166/16, nr RPDS.06.01.02-IZ.00-02-167/16, nr RPDS.06.01.03-IZ.00-02-168/16 dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną w Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Barbara Flis
Data publikacji:04.12.2017 11:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Flis
Data aktualizacji:04.12.2017 11:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż