Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. Przetwornik.

W dniu 27 listopada 2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Ka-tet, na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn pn. „Przetwornik”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych / Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, drogą elektroniczną na adres mailowy: kamila.kubik@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ul. Walońska 3-5,  50-413 Wrocław do dnia 5 grudnia 2017 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. Przetwornik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Renata Pędziwiater
Data publikacji:28.11.2017 10:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kamila Kubik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Pędziwiater
Data aktualizacji:28.11.2017 10:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż