wersja do wydruku Jerzy Pasieka 13.03.2017 09:04

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Siatkarska Złota Gwiazdka – turniej piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży”

W dniu 2 marca 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Kaczawski Klub Siatkarski REN-BUT na realizację zadania publicznego w zakresie Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej pn. „Siatkarska Złota Gwiazdka – turniej piłki diatkowej dla dzieci i młodzieży”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz na stronie internetowej www.umwd.pl, w zakładce „Sport”.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, drogą elektroniczną na adres mailowy: agnieszka.krochmalna@umwd.pl oraz listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki, ul. Walońska 3-5 50-413 Wrocław, do dnia 20 marca 2017r.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Siatkarska Złota Gwiazdka – turniej piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Jerzy Pasieka
Data publikacji:13.03.2017 09:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:13.03.2017
Informację aktualizował:Jerzy Pasieka
Data aktualizacji:13.03.2017 09:04