INFORMACJA

Informacja

Marszałka Województwa Dolnośląskiego

 

 

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami) informuję, że zostało wszczęte postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

1)   prowadzenie na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią tj. na obszarze prawostronnego międzywala rzeki Odry w rejonie km 257 (dawne zimowisko barek „Osobowice I”) przy ul. Osobowickiej we Wrocławiu (działka nr 1/2 obręb Osobowice, gm. Wrocław), robót oraz czynności w ramach inwestycji pn. „Wrocławskie Centrum Rekreacji i Sportów Wodnych Żeglarz”, w tym:

-    wykonanie pomostów pływających i slipu,

-    adaptacji istniejącej wiaty magazynowej na zaplecze biurowo-socjalne i na hangar na łodzie,

-    budowy budynków posadowionych na palach (gastronomiczno-hotelowego i na portiernię bosmanatu),

2)   wykonanie urządzeń wodnych w akwenie dawnego zimowiska barek „Osobowice I” pomiędzy mostem Milenijnym a mostem Poznańskim tj. przystani żeglarskiej wyposażonej w pomosty pływające mocowane do istniejących dalb na długości L=66 m oraz do nabrzeża pionowego na długości L=60 m.

Z dokumentami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Wodnej Urzędu    Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 12, (budynek 20, pok. 2/3, parter), w terminie 7 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Rafał Reiniger
Data publikacji:28.05.2009 13:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Kamila Tulińska-Bober
Data na dokumencie:26.05.2009
Informację aktualizował:Rafał Reiniger
Data aktualizacji:28.05.2009 13:59