Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 123/IV/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr I/VI/INN/10 na projekty innowacyjne PO KL" w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Temat: Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej, przypisanego do Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałania 6.1.1 „Wspa...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Informację opublikował:Małgorzata Dziura
Data publikacji:29.12.2010 11:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Dziura
Data aktualizacji:29.12.2010 11:02