Radni Województwa Dolnośląskiego
 
Zgodnie z art.16 ust. 3 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. W skład sejmiku województwa wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie trzydziestu w województwach liczących do 2.000.000 mieszkańców oraz po trzech radnych na każde kolejne rozpoczęte 500.000 mieszkańców. Przed objęciem mandatu radny składa ślubowanie, którego treść określa art. 22 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy. Odmowa złożenia ślubowania skutkuje wygaśnięciem mandatu radnego (art. 190 ust. 1 pkt 1 o.w.g.p.w.) Obowiązki radnego określa  art. 23 ust. 1 stanowiąc, iż jest on zobowiązany kierować się dobrem wspólnoty samorządowej województwa oraz   § 24. 1 Statutu Województwa Dolnośląskiego.

 

Radni Województwa Dolnośląskiego VI kadencji

 

 • Jacek BACZYŃSKI
 • Michał BOBOWIEC
 • Piotr BORYS (wygaśniećie mandatu w związku z objęciem mandatu poselskiego, postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 28 października 2019 roku)
 • Wojciech BOCHNAK
 • Anna BROK
 • Małgorzata CALIŃSKA-MAYER
 • Tytus CZARTORYSKI
 • Jerzy DEC
 • Stanisław HUSKOWSKI
 • Jacek IWANCZ
 • Andrzej JAROCH
 • Stanisław JURCEWICZ
 • Piotr KARWAN
 • Iwona KRAWCZYK (wygaśniecie mandatu w związku z objęciem mandatu poselskiego, postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 30 listopada 2018 roku)
 • Andrzej KREDKOWSKI
 • KRZYŻANOWSKI Marcin
 • Paweł KURA
 • Ryszard LECH
 • Mirosław LUBIŃSKI 
 • Marek ŁAPIŃSKI
 • Grzegorz MACKO
 • Marzena MAJDZIK
 • Anna MICHALSKA
 • Damian MROZEK
 • Tymoteusz MYRDA
 • Marek OBRĘBALSKI
 • Magdalena PIASECKA
 • Jerzy POKÓJ
 • Cezary PRZYBYLSKI
 • Aleksander Marek SKORUPA
 • Dariusz STASIAK
 • Zbigniew SZCZYGIEŁ
 • Jadwiga SZELĄG
 • Ewelina SZYDŁOWSKA
 • Patryk WILD
 • Monika WŁODARCZYK
 • Marcin ZAWIŁA
 • Teresa ZEMBIK
 • Kamil ZIELIŃSKI (wygaśniecie mandatu w związku ze sprawowaniem funkcji Wicewojewody Dolnośląskiego, postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 27 listopada 2018 roku)

 

Radni Województwa Dolnośląskiego V kadencji


 

 

Radni Województwa Dolnośląskiego IV kadencji
 

 

 

Radni Województwa Dolnośląskiego III kadencji

 

 • Wojciech Adamczak
 • Ali Jean Eric Alira
 • Wacław Berus
 • Piotr Borys (zrzekł się mandatu dnia 9 czerwca 2009 roku po 3 latach sprawowania)
 • Wojciech Bochnak (zrzekł się mandatu dnia 27 listopada 2006 roku przed złożeniem ślubowania)
 • Jarosław Charłampowicz
 • Dorota Czudowska
 • Ewa Drozd (zrzekła się mandatu dnia 30 października 2007 roku po roku sprawowania)
 • Marek Dyduch
 • Jerzy Gierczak
 • Julian Golak
 • Rafał Holanowski
 • Paweł Hreniak
 • Stanisław Jurcewicz (zrzekł się mandatu dnia 30 października 2007 roku po roku sprawowania)
 • Leon Kieres (zrzekł się mandatu dnia 2 listopada 2007 roku po roku sprawowania)
 • Józef Kozłowski
 • Stanisław Longawa
 • Marek Łapiński
 • Andrzej Łoś
 • Marzena Machałek (zrzekła się mandatu dnia 5 grudnia 2006 roku po złożeniu ślubowania)
 • Ewa Mańkowska (zrzekła się mandatu dnia 26 lutego 2007 roku po 3 miesiącach sprawowania)
 • Piotr Milczanowski
 • Agnieszka Muszyńska
 • Józef Pawlak
 • Jacek Pilawa
 • Zbigniew Piotrowicz
 • Jerzy Pokój
 • Jan Rymarczyk
 • Ewa Rzewuska
 • Grzegorz Skiba
 • Wojciech Smoliński
 • Alicja Sokołowska
 • Wojciech Sokołowski
 • Dariusz Stasiak
 • Zbigniew Szczygieł
 • Jadwiga Szeląg
 • Krzysztof Ślufcik
 • Zdzisław Średniawski (zrzekł się mandatu dnia 27 listopada 2006 roku przed złożeniem ślubowania)
 • Marek Tomala
 • Jerzy Tutaj
 • Patryk Wild
 • Tomasz Winnicki
 • Norbert Wojnarowski (zrzekł się mandatu dnia 30 października 2007 roku po roku sprawowania)
 • Paweł Wróblewski
 • Elżbieta Zakrzewska (zrzekła się mandatu dnia 6 maja 2010 roku po 3,5 roku sprawowania)
 • Marcin Zawiła (zrzekł się mandatu dnia 30 października 2007 roku po roku sprawowania)
 • Jerzy Zieliński

 

Wiecej informacji o radnych pod zamieszczonym linkiem>>>>

 

Adresy e-mailowe Radnych WD:

pierwsza litera imienia(kropka)nazwisko@dolnyslask.pl

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Radni Województwa Dolnośląskiego
Podmiot udostępniający informację:Departament Marszałka
Informację opublikował:Joanna Nowak
Data publikacji:10.12.2010 12:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:10.12.2010
Informację aktualizował:Marlena Pawelec
Data aktualizacji:29.11.2019 15:15