Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 5223/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy II Konkursu otwartego nr I/7.3/A/10 po procedurze odwoławczej" w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji" komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Barbara Flis
Data publikacji:29.11.2010 09:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Flis
Data aktualizacji:29.11.2010 09:28