Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 5217/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu dla konkursu zamkniętego nr III/8.2.1/B/10 w ramach Priorytetu VIII Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Barbara Flis
Data publikacji:29.11.2010 09:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Flis
Data aktualizacji:29.11.2010 09:21